Budując dom, pomyśl o ogrzewaniu. Jednakowo ważna jest cena instalacji oraz ochrona środowiska.

Materiał partnera zewnętrznego Zaktualizowano 
Walka o czyste powietrze to walka ze źródłami niskiej emisji. A głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery i nasilającego się smogu są stare piece opalane złej jakości węglem i jego odpadami. Każdy, kto buduje nowy dom czy remontuje stary, powinien o tym pamiętać i zainwestować w nowoczesne urządzenia i instalacje grzewcze, zasilane dobrym nisko emisyjnym paliwem. Należy do nich również pellet.

Cena i wydajność
Przy realizacji każdej inwestycji bardzo często kierujemy się ceną produktu. Powszechna jest opinia, że to węgiel jest najtańszym paliwem i faktycznie jest tańszy od pelletu, ale minimalnie.
Jest za to bardziej kaloryczny – różnica wynosi 6 MJ/kg na korzyść węgla (średnio 25 MJ/kg kontra 19 MJ/kg).

Czyli węgiel wygrywa?

Niekoniecznie. Najczęściej spalamy go w piecach, które pozostają w tyle w stosunku do najnowszych w pełni zautomatyzowanych systemów grzewczych, w jakich można stosować pellet. Oznacza to, że choć węgiel jest bardziej kaloryczny, sprzęt nie wykorzystuje całego jego potencjału. Piece na pellet lepiej rozdysponowują mniejsze energetyczne zasoby materiału, rezultat spalania jest zatem porównywalny.

Użytkowanie i ekologia
Dokładanie do pieca to tylko część pracy. Ważne jest nie tylko ciepło, ale też produkty uboczne spalania – dym, popiół i sadza.
Czy wiesz, że:
* po spaleniu 1 tony węgla zostaje 150 kg popiołu, a z 1 tony pelletu zaledwie ok 5 kg.
* popiół z pelletu jest przyjazny środowisku i można go wykorzystać jako nawóz dla roślin w przydomowym ogródku,
* pellet to nisko emisyjne paliwo, bowiem zastosowanie go w nowoczesnych kotłach gwarantuje maksymalne wykorzystanie paliwa przy minimalnym obciążaniu środowiska spalinami.

Wybór jest zatem oczywisty – tylko pellet! Piec i paliwo można nabyć online u sprzedawców specjalizujących się w systemach grzewczych – www.499.com.pl.

Zalety korzystania z pelletu

Pellet to materiał opałowy, wytwarzany z odpadów drzewnych (trociny, wióry i fragmenty kory itp.) poddanych prasowaniu pod wysokim ciśnieniem, w wyniku czego powstają drobne granulki o kształcie walców o średnicy 6-25 mm. Posiadają tę samą co drewno wartość opałową oraz niską (od 4 do 10 proc.) wilgotność. Mogą być stosowane jako paliwo do pieców centralnego ogrzewania oraz w kominkach wyposażonych w zbiorniki, dozownik i podajnik.

Pellet posiada wiele właściwości, które czynią z niego wartościowe paliwo. Są to m. in.:

* niewielkie obciążenie dla środowiska naturalnego – pellet jest paliwem czystym, to znaczy nie wytwarzającym w procesie spalania substancji szkodliwych dla środowiska. Dwutlenek węgla emitowany przez piece zasilane pelletem jest w pełni pochłaniany przez rośliny podczas ich wzrostu, zatem pellet nie przyczynia się do wzrostu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Jest to dziś szczególnie istotne, gdy powstają coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych;

* czystość i wygoda użytkowania – pellet jest suchy, produkowany z samych odpadów drzewnych bez dodatku substancji klejących, a zatem nie brudzi ani rąk, ubrań ani pomieszczeń, w których jest składowany. Ponadto po spaleniu pozostawia bardzo niewiele pyłu, dlatego czyszczenie pieca lub kominka nawet przy intensywnym korzystaniu może być przeprowadzane raz na kilka tygodni. Kotły na pellet są w pełni zautomatyzowane, co zdecydowanie ułatwia ich obsługę;

* atrakcyjna cena – niskie koszty zakupu pelletu wynikają z tego, że jest on produkowany z odpadów generowanych przez rodzime tartaki, nie ma więc potrzeby sprowadzania go zza granicy, co znacznie podniosłoby jego cenę. Koszty ogrzewania pelletem dodatkowo obniża fakt, że do jego spalania potrzebujemy zwykłego pieca – jest to inwestycja znacznie mniej obciążająca budżet, niż kupno i montaż instalacji opartej na pompach ciepła.

Wysokiej jakości sprzęt do spalania – kotły, piece i palniki – jak i samo paliwo w przystępnych cenach znajdziemy w ofercie firmy www.499.com.pl.

Kotły piątej klasy – na piątkę!
Nowoczesne urządzenia grzewcze mają mieć z jednej strony jak największą wydajność, z drugiej zaś – jak najniższą emisję spalin. Wymogi te określają przepisy polskie oraz Unii Europejskiej.

Zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012 wprowadzono do użytku trzy klasy jakości kotłów. Najwyższa jest piąta.

- I znacznie bardziej restrykcyjna – mówi specjalista z firmy www.499.com.pl.Obecnie normy emisji spalin w najwyższej klasie są sześciokrotnie niższe niż przed dekadą. To ogromna zmiana z punktu widzenia projektowania nowoczesnych urządzeń, jak również dla środowiska.

Do niedawna w przeważającej część kotłów spełniających wymogi 5. klasy stosowano pellet. Obecnie do tej grupy zaliczają się też kotły retortowe na węgiel, a należy się spodziewać, że coraz więcej rodzajów paliw będzie można spalać w piecach spełniających normy klasy 5.

Kocioł na pellet - czym kierować się przy zakupie?
Pellet, czyli granulki produkowane z prasowanych pod dużym ciśnieniem odpadów drzewnych, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i popularnością, dlatego też należy odpowiedzialnie podejść do kwestii wyboru kotła, gdyż będzie to miało duży wpływ na komfort życie oraz stan naszych finansów.

Kryteria doboru kotła
Na rynku znajdziemy wiele modeli kotłów na pellet, różnią się one między sobą pod wieloma względami. Warto przez zakupem zapoznać się z ich specyfikacją techniczną i zwrócić uwagę na następujące parametry:

* Moc kotła
to najważniejsza rzecz, którą powinniśmy wziąć pod rozwagę, chodzi bowiem o to, ile energii cieplnej mierzonej w kilowatach kocioł może nam dostarczyć. Powinna ona być odpowiednia dla parametrów naszego domu, m. in. jego kubatury, ilości pomieszczeń oraz jakości izolacji termicznej (mała przepuszczalność cieplna ścian sprawi, że będziemy potrzebować mniejszej mocy kotła). Nie powinno się przesadzać z mocą kotła, gdyż pociągać będzie to za sobą przede wszystkim kompletnie niepotrzebne straty paliwa oraz problem z odprowadzaniem spalin.

* Pojemność zasobnika na paliwo
znacząco poprawia komfort korzystania z kotła – po wypełnieniu go paliwem możemy na kilka dni zapomnieć o tym, że w ogóle mamy kocioł w domu, bowiem w zależności od zapotrzebowania pellet będzie dozowany do komory spalania z zasobnika przez specjalny podajnik. Wielkość zasobnika powinna być dostosowana do mocy kotła.

* Automatyzacja i bezpieczeństwo
Kotły mogą być wyposażone w liczne urządzenia, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo korzystania. Należą do nich m. in. elektryczne grzałki, które za wciśnięciem guzika podpalają paliwo, mechaniczne czyszczenie palników, palniki obrotowe, mechaniczne czyszczenie kotła z sadzy, czy nawet automatyczne usuwanie popiołu z kotła.

* Cena
Dla wielu osób to najważniejsze kryterium doboru kotła. Co prawda koszt urządzenia jest istotny, jednak nie należy kierować się wyłącznie nim – droższe, bardziej zaawansowane urządzenia, mogą się okazać po pewnym czasie znacznie lepszą inwestycją niż te z niższej półki. Wszystko dzięki większej wydajności oraz większemu komfortowi obsługi.
Wysokiej klasy kotły na pellet oraz inne ekologiczne paliwa znajdziemy w ofercie www.499.com.pl

Gmina da ci pieniądze na wymianę starego pieca na nowoczesne ogrzewanie

Zapytaj w swoim urzędzie miny o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady. Każda gmina określa we własnym zakresie wielkość dofinansowania i rodzaj inwestycji, możesz więc ubiegać się o pieniądze na:

* podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

* zakup nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet, pod warunkiem, że urządzenie spełnia wymagania eko projektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu do dyrektywy 2009/125/WE z 21 października 2009 r.

ZAPAMIĘTAJ!

Decyzję z urzędu gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Wcześniej musisz zamówić audyt energetyczny – z otrzymanych wyników dowiesz się, jakie są straty cieplne domu i jakie prace termomodernizacyjnej należy wykonać (termomodernizacja budynku jest warunkiem koniecznym, wymaganym przez niektóre samorządy). Audytor obliczy również warunki, jakie powinien spełniać kocioł oraz jego moc. Po zaakceptowaniu wyników audytu oblicz koszty inwestycji – jeśli dysponujesz wymaganą kwotą, składasz odpowiedni wniosek wraz z załącznikami do urzędu gminy i czekasz na decyzję. Gdy będzie pozytywna, podpisujesz umowę na dofinansowanie, kupujesz kocioł i zatrudniasz instalatora do jego montażu.

Pamiętaj!

Koniecznie zachowaj wszystkie faktury na dowód faktycznie poniesionych kosztów, które będą podstawą do odebrania dofinansowania. Rozliczenia dokonasz w urzędzie gminy.

Na dofinansowanie wymiany starych palenisk na nowoczesne niskoemisyjne urządzenia i instalacje (w tym automatyczne kotły na wysokiej jakości węgiel oraz biomasę) gminy pozyskują też pieniądze z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Bank udzieli preferencyjnego kredytu

Proekologiczne działania wspierają również banki – Bank Ochrony Środowiska oraz wybrane banki spółdzielcze udzielają inwestorom kredytu na preferencyjnych warunkach. Jeśli więc zdecydujesz się na wymianę kotła węglowego i zastąpienie go kotłem gazowym lub olejowym, to po zrealizowanej inwestycji bank umorzy ci nawet do 50 proc. kapitału, bowiem środki na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe prawo – co warto wiedzieć?
Od 1 kwietnia w Polsce obowiązują ustalenia tzw. ekoprojektu ujęte w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej, ale jeszcze w kwietniu 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dwa dokumenty:

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187

Pierwszy opisuje wymagania tzw. ekoprojektu, dotyczącego wprowadzenia do obrotu oraz użytkowania kotłów zasilanych paliwami stałymi o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW, w tym również urządzeń wchodzących w skład zestawów grzewczych (kocioł, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury, urządzenia słoneczne). Kotły tego rodzaju muszą spełniać opisane w rozporządzeniu przepisy od 1 stycznia 2020 r. Przepisy przedstawione w drugim dokumencie obowiązują już od 1 kwietnia 2017 roku. - _Dotyczą one etykietowania energetycznego i zamieszczania dodatkowym informacji o kotłach na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 70 kW, w tym również urządzeń wchodzących w skład zestawów grzewczych analogicznych do opisanych wyżej _– wyjaśnia specjalista z firmy Heat Sources.

Wymagania do ekoprojektu
Zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1189 kotły na paliwa stałej wprowadzone na rynek od 1 stycznia 2020 roku będą musiały spełniać pewne ściśle określone wymagania, m. in.:

• Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia o nominalnej mocy cieplnej do 20 kW nie może być niższa niż 75%.

• Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 kW nie może być niższa niż 77%.

• Emisje cząsteczek stałych w czasie sezonowego ogrzewania z kotłów nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa i 60 mg/m3 w przypadku urządzeń zasilanych ręcznie.

Kotły powinny spełniać te oraz inne wymagania przedstawione w rozporządzeniu przy spalaniu paliwa zalecanego przez producenta lub innego, dopuszczonego do użytku.

Dyrektywa Ecodesign dla kotłów grzewczych – co się zmieni?
Kotły grzewcze będą jeszcze bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska, a to za sprawą dyrektywy Ecodesign.
Jakie zmiany wprowadzi ten dokument w 2020 roku? Zapytaliśmy o to specjalistę z firmy Heat Sources:

- Dyrektywa Ecodesign obejmuje wszystko to, co dotyczy kotłów w 5. klasie według normy PN-EN 303–5:2012. Nowością jest natomiast wprowadzenie progów emisji tlenków azotu, a także obowiązek podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła, która jest przecież znacznie bardziej miarodajna niż wartość nominalna. Z perspektywy konsumenta ważne jest też to, że dyrektywa wprowadza etykiety energetyczne, które dotychczas były stosowane wyłącznie na sprzętach AGD czy żarówkach.

Jednym z powodów wprowadzenia dyrektywy Ecodesign było dostosowanie norm do tego, w jaki sposób używane są kotły grzewcze. Warto zauważyć, że centralne ogrzewanie nie działa przez cały rok, a nawet w sezonie grzewczym nie wykorzystujemy pełnej mocy urządzeń, lecz ograniczamy się do utrzymywania temperatury pokojowej. Jednocześnie wcześniej normy emisji spalin były określane dla pracy na „najwyższych obrotach”, a to odbiegało od realnego poziomu emisji.

Aby normy odpowiadały rzeczywistości, dyrektywa Ecodesign określa sezonową efektywność energetyczną, a także emisję spalin (pyłów, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu) przy wykorzystaniu nie tylko maksimum, ale też minimum mocy urządzenia. Dla kotłów o mocy do 20 kW sezonowa efektywność nie może być niższa niż 75%. Kotły o większej mocy muszą odznaczać się efektywnością sezonową na poziomie przynajmniej 77%.

Dużą zmianą jest też etykieta energetyczna – od 2020 r. musi się znajdować na wszystkich nowych urządzeniach grzewczych. Etykieta ta określa zużycie energii elektrycznej przez kocioł.

Jakie są skutki planowanego wprowadzenia Ecodesign? Producenci kotłów już teraz starają się sprostać wymogom dyrektywy i rozwijają technologię w kierunku coraz lepszych parametrów oraz niskiego poboru energii. I choć nie ma jeszcze takiego obowiązku, kolejne firmy decydują się na stosowanie etykiet energetycznych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3