Co wpływa na oprocentowanie lokat bankowych?

Materiał informacyjny
Oprocentowanie lokat bankowych jest uzależnione od kilku głównych czynników. Warto je poznać, aby móc lepiej zarządzać posiadanymi przez siebie finansami. Te czynniki to przede wszystkim wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, sytuacja finansowa danego banku oraz ewentualne promocje związane z łączeniem produktów.

Lokaty bankowe są uważane przez klientów banków za jedną z najlepszych form oszczędzania pieniędzy. Jak możemy przeczytać na WygranaOnline.com istnieje wiele rodzajów lokat bankowych, jednak podstawowa zasada działania tego typu produktu jest prosta - klient wpłaca posiadane przez siebie nadwyżki finansowe do gwarantującej bezpieczeństwo instytucji finansowej, jaką jest bank, a następnie czeka na zyski w postaci odsetek, które zostaną wypłacone w ustalonym terminie. Wysokość tych zysków jest jednak uzależniona od kilku głównych czynników.

Po pierwsze – jaki jest koszt pieniędzy na rynku międzybankowym?

Banki, prowadząc swoją działalność, oferują klientom zarówno lokaty, jak i kredyty. Zarabiają głównie na kredytach i pożyczkach. Jednak zdarza się tak, że pieniądze na udzielenie klientom kredytów pożyczają od Narodowego Banku Polskiego lub innych banków komercyjnych dostępnych na rynku międzybankowym. To przede wszystkim koszt tego typu pożyczek między bankami determinuje wysokość oprocentowania lokat. Jeśli banki mogą pożyczyć pieniądze od innych banków tanio (czyli stopy ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej są na niskim poziomie, tak, jak to ma miejsce obecnie), to będą proponować swoim klientom niskie oprocentowania lokat. Nie będą musiały walczyć o inne depozyty niż te dostępne właśnie na rynku międzybankowym. Jeśli jednak stopy procentowe będą ustalone na wysokim poziomie, banki będą podnosić oprocentowanie dostępnych w ich ofercie lokat po to, żeby przyciągnąć do siebie klientów detalicznych. Oprocentowanie lokat i tak będzie nieco niższe niż pieniądze na rynku międzybankowym, więc dany bank – mimo podniesienia % - zyska dodatkowe depozyty niższym kosztem.

Jak bardzo dany bank potrzebuje naszych pieniędzy?

Bank ustala wysokość oferowanych klientom odsetek od lokat także w oparciu o to, jak bardzo i jak szybko potrzebuje zyskać nowe depozyty. Jeśli sytuacja danego banku nie do końca jest stabilna i bank musi w szybkim czasie powiększyć liczbę swoich depozytów, będzie oferował klientom lokaty wyżej oprocentowane niż konkurencja. Pożyczki na rynku międzybankowym zdecydowanie nie będą tu wystarczające. Podobnie jest w sytuacji, jeśli bank wchodzi na rynek i chce dopiero zbudować swój portfel klientów. Będzie wtedy proponował klientom promocję w postaci wyższych zysków przy lokatach, licząc na to, że dany klient pozostanie w banku na dłużej.

Cross-selling - załóż więcej produktów, dostaniesz większe %

Oprocentowanie lokat może być też uzależnione od tego, czy klient dodatkowo założy np. rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy (ROR) lub inny produkt korzystny dla banku (np. wykupi fundusze inwestycyjne). Wtedy bank - także w ramach promocji - może podnieść oprocentowanie swoich lokat dla danego klienta. Cel banku jest jasny: będzie starał się zrobić wszystko, aby klient został w nim na dłużej i często korzystał z produktów założonych „przy okazji” zakładania lokaty. Niekiedy jednak te dodatkowe produkty są związane z kosztami ze strony klienta.

Należy więc bardzo dokładnie zastanowić się za każdym razem, gdy pracownik banku próbuje nam założyć dodatkowy produkt. Jeśli jest on nam potrzebny, to spokojnie możemy go zakładać. Ale jeśli nie będziemy z niego korzystać, a będzie on generował niepotrzebny koszt, to może lepiej skorzystać z innej oferty lokaty? Bezwzględnie należy także czytać wszelkie umowy produktów bankowych, aby być świadomym ewentualnych kosztów.

Nie odchodź od nas, to damy więcej!

Wyższe oprocentowanie lokat może zostać także zaproponowane tym klientom, którzy próbują przenieść swoje depozyty do innego banku. Wtedy bank „opuszczany” często kontaktuje się z klientem (np. poprzez odpowiedni komunikat podczas wykonywania przelewu internetowego) z propozycją wyższego oprocentowania. Warto się z nią zapoznać, gdyż może się okazać korzystniejsza niż zyski w nowym banku.

Dodaj ogłoszenie