Fundusze Europejskie dbają o bezpieczeństwo służb ratowniczych. Nowy sprzęt dla policji, straży pożarnej i granicznej

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Funkcjonariusze Straży Granicznej, strażacy, policjanci oraz pracownicy pozostałych służb porządku publicznego i ratowniczych – to oni na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. W czasie pandemii do ich obowiązków dołączyły także działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Aby i oni byli bezpieczni w czasie pracy, muszą dysponować odpowiednim sprzętem i środkami ochronnymi. Na doposażenie służb Małopolska przeznaczyła 3 mln zł środków z Funduszy Europejskich.

Straż pożarna, policja, służby ratownicze – to oni dbają o nasze bezpieczeństwo

Nieustanie ściągają się z czasem. Strażacy, policjanci, pracownicy pogotowia ratunkowego muszą podejmować trudne decyzje, które mają istotne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. W okresie pandemii koronawirusa ich praca stała się jeszcze bardziej obciążająca i wymagająca.

- Służby ratunkowe są dziś na pierwszej linii ognia w walce z pandemią, dlatego ważne jest, aby w czasie pracy czuli się bezpiecznie. Dzięki Funduszom Europejskim wspieramy je, zapewniając odpowiednie zasoby środków ochronnych do prowadzenia działań związanych z epidemią. - mówi Marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Już wkrótce, dzięki środkom z Funduszy Europejskich do małopolskich służb trafią środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz urządzenia do dezynfekcji, a także aparatura medyczna oraz namioty pneumatyczne.

Fundusze Europejskie wspierają służby ratownicze w Małopolsce

Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którego skład wchodzą: cztery państwowe jednostki budżetowe (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie) oraz 9 jednostkami ratownictwa górskiego i ratownictwa wodnego:

  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
  • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
  • Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

- Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności walki z koronawirusem, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce – zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.

Projekt Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa jest elementem małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Dodaj ogłoszenie