Gmina Zielonki: lepsze powietrze, ekologiczne wybory

Materiał partnera zewnętrznego
Gmina Zielonki zrealizowała szereg projektów sprzyjających ochronie środowiska, wiele w tej kwestii robią też jej mieszkańcy i organizacje pozarządowe działające na tym terenie.

W latach 2017-2019 tylko na wymianę nieekologicznych pieców węglowych w gminie Zielonki wydano 5,5 mln zł, a w 2020 r. w jej budżecie prawie 6 mln zł zaplanowano na dofinansowanie budowy instalacji OZE w domach mieszkańców i wymianę kolejnych pieców węglowych. Gmina podejmuje też działania edukacyjne i innowacyjne - właśnie uruchomiła pilotażowy program mikroretencji „Jestem eko! Łapię deszcz”, w ramach którego rozdaje mieszkańcom zbiorniki na deszczówkę, by przeciwdziałać skutkom suszy.

Ograniczanie niskiej emisji

Warto zacząć od tego, iż to właśnie gmina Zielonki, jako pierwsza w Polsce, w 2016 r. we współpracy ze studentami - którzy stworzyli późniejszy start-up Airly - pilotażowo zaczęła monitorować jakość powietrza rozmieszczając na terenie 19 miejscowości 42 czujniki. Dane od razu udostępniono mieszkańcom on-line. W latach 2017-2019 w gminie Zielonki wymieniono z dofinansowaniem za kwotę 5,5 mln zł 402 stare piece węglowe, prawie wszystkie zastąpiono gazowymi. Co, biorąc pod uwagę fakt, iż z przeprowadzonej inwentaryzacji wynikało, że w domach mieszkańców gminy niespełniających norm pieców jest nieco ponad 1500, wydaje się niezłym wynikiem (zinwentaryzowano ponad 70 proc. gospodarstw). Gminni kontrolerzy, ze wsparciem policji, już od czterech sezonów grzewczych prowadzą setki kontroli pieców w domach (w 2019 roku było ich prawie 300), w razie podejrzeń pobierając próbki popiołów do badania, co niejednokrotnie skutkuje mandatami.

Termomodernizacje i OZE

Spore kwoty gmina Zielonki zainwestowała też w poprawę efektywności energetycznej budynków komunalnych i instalacje odnawialnych źródeł energii. Wykonano termomodernizacje budynków czterech szkół, przedszkola samorządowego i Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Odnawialne źródła energii - panele fotowoltaiczne, solary i pompy ciepła - zamontowano na sześciu gminnych budynkach: pięciu oświatowych oraz klubu sportowego Zieleńczanka. Dziś wszystkie budynki komunalne w gminie ogrzewane są w sposób ekologiczny.

W 2020 r. w gminie rusza projekt dofinansowania mieszkańcom instalacji OZE, w efekcie którego 249 właścicieli domów prywatnych wkrótce zacznie pozyskiwać energię za pomocą paneli fotowoltaicznych, ogniw solarnych i pomp ciepła - przeznaczone na to ma być ponad 4 mln zł. W tym roku w Urzędzie Gminy Zielonki dodatkowo zostanie też zatrudnionych dwóch ekodoradców, którzy będą mieli za zadanie zachęcać mieszkańców do wymiany pieców węglowych, jak również pomagać im w znalezieniu dostępnych źródeł finansowania wymiany pieców, OZE i termomodernizacji budynków.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

O dbałości o ochronę środowiska świadczy też rozbudowana sieć kanalizacyjna. Tu samorząd gminy Zielonki jest prawie na finiszu. Pięć lat temu gminne oczyszczalnie ścieków zostały zlikwidowane, a gminna sieć kanalizacyjna została połączona z siecią miejską Krakowa, którą ścieki socjalno-bytowe trafiają do miejskiej oczyszczalni. Po zakończeniu czwartego etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki” sieć kanalizacji liczyć będzie ok. 240 km i obejmie już niemal w całości gminę. Ta, rozpoczęta w 2008 r., kosztowna inwestycja o całkowitej wartości ponad 91 mln zł, w ramach której nie tylko zbudowano sieć kanalizacyjną w gminie, ale i rozbudowano sieć wodociągową, m.in. o trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej i hydrofornie, była możliwa przy współudziale środków unijnych z Funduszu Spójności - dofinansowanie wyniosło łącznie ponad 46 mln zł. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

Ekoedukacja

Samorząd gminy stawia też na ekoedukację. Samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzi akcje edukacyjne, m.in. w szkołach i podczas imprez plenerowych, takie jak np.: „Powietrze na wagę złota”, „Dobre rady na plastikowe odpady”, „Termoaktywni”, „Ekospołeczni”.

Ubiegły rok szczególnie obfitował w wydarzenia, którym przyświecał temat ochrony środowiska. Podczas VI Rajdu Rowerowego po gminie Zielonki tysiąc pakietów startowych zapakowano do materiałowych ekoworeczków wielorazowego użytku, zachęcając do używania ich podczas zakupów w sklepach, przez co uniknięto powstania wielu foliowych odpadów.

Podczas licznych pikników edukowano w zakresie wymiany pieców, termomodernizacji budynków, promowano OZE, rozdawano rośliny, zorganizowano nawet plogging łączący sport ze zbieraniem odpadów w plenerze. Stowarzyszenia promujące ekologiczny sposób życia wśród mieszkańców gmina docenia przyznając im nie tylko dotacje na ten cel, ale i samorządową nagrodę gminy Zielonki.

Gmina, by zmniejszyć tonaż odpadów, nieustannie namawia swoich mieszkańców, by kompostować odpady zielone z ogródków, zamiast wywozić do punktów odbioru i edukuje w zakresie segregacji.

Mikroretencja, czyli łap deszcz!

Najnowszy pomysł gminy Zielonki to wdrażany od wiosny tego roku - w sytuacji szczególnego zagrożenia suszą - Pilotażowy Program Ekologiczny „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem programu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców, promowanie mikroretencji, przeciwdziałanie skutkom suszy. Ma to zostać osiągnięte poprzez nieodpłatne użyczenie przez gminę mieszkańcom naziemnych zbiorników na wodę opadową, w celu montażu ich na nieruchomościach prywatnych. Mieszkańcy będą mogli wykorzystywać tę wodę na swojej posesji do podlewania ogrodu, trawnika, a tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód, ograniczając zużycie wody z gminnego wodociągu. Na Pilotażowy Program „Jestem eko! Łapię deszcz” gmina Zielonki przeznaczy w tym roku 100 tys. zł, co powinno wystarczyć na przekazanie ok. 330 zbiorników mieszkańcom. W zamian każdy, kto otrzyma zbiornik będzie zobowiązany używać go minimum przez 3 lata i przedstawić sprawozdanie z uzyskanego efektu ekologicznego. Nabór wniosków właśnie trwa.

Wiele zostało jeszcze do zrobienia, można jednak mieć nadzieję, że za kilka lat mieszkańcy gminy Zielonki będą mogli cieszyć się lepszym środowiskiem i czystszym powietrzem. Bo wiele dobrego dla Ziemi możemy zrobić wspólnie, czując się za nią solidarnie odpowiedzialni.

Dodaj ogłoszenie