Jak wykryć koronawirusa? Czy lekarzom pozostaje jedynie obserwacja pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV?

Anna Rokicka-Żuk
Anna Rokicka-Żuk
Zestaw diagnostyczny do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR Anna Ivanova/123RF
Obecnie jedyną metodą umożliwiającą wykrycie koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie jest przeprowadzenie badania w wyspecjalizowanym laboratorium. Jest to możliwe tylko w wyznaczonych placówkach na zlecenie państwowego ośrodka ochrony zdrowia. W przygotowaniu są więc też inne, szybsze i wygodniejsze metody diagnozowania infekcji koronawirusem, problemem może być jednak ich dokładność. Choć takie błyskawiczne testy pojawiały się już na polskim rynku i zostały nawet udostępnione podmiotom państwowym, nie zyskały jeszcze oficjalnej rekomendacji. Sytuacja wkrótce się zmieni, bo nowe testy zostały już zgłoszone do rejestracji.

Test na koronawirusa – twz. złoty stanadard

Koronawirus SARS-CoV-2 (nazywany też 2019-nCoV) staje się coraz większym zagrożeniem, a wywoływane przez niego symptomy mogą być mylone z objawami grypy czy przeziębienia, a nawet alergii. Obserwacja dolegliwości pomaga zorientować się, jak przebiega choroba i czy nadmiernie się nie nasila. Może też sugerować jej przyczynę, ale nie zastąpi specjalistycznych badań.

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, potwierdzenie diagnozy o zakażeniu nowym koronawirusem to według kryteriów laboratoryjnych wykrycie materiału genetycznego SARS-CoV-2 w postaci kwasu nukleinowego z próbki pobranej od pacjenta, które zostanie potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa. Jest to tzw. złoty standard wykrywania koronawirusa.

To drugie badanie, nazwane „pan-coronavirus test” przeprowadzane jest metodą RT-PCR, i określane też jako badanie techniką NAAT lub badanie genetyczne. Jego wykonanie trwa kilka godzin i jest możliwe tylko w specjalnych warunkach, a liczba takich testów jest ograniczona. Dlatego też nie jest ono dostępne komercyjnie i nie można przeprowadzić go na indywidualne życzenie.

Według informacji Ministra Zdrowia z 24.03.2020 zamówiona partia 100 tys. testów została już rozdysponowana, ponieważ w ostatnich dniach wykonywano nawet 3 tys. badań na dobę. Zakontraktowane są setki tysięcy następnych, a nowe, szybkie testy kasetkowe zostały przekazane do szpitali zakaźnych, by możliwa była weryfikacja ich skuteczności.

Przeczytaj też:

Badanie na koronawirusa – testy molekularne

Badania w kierunku obecności koronawirusa są przeprowadzane jedynie u osób, które są podejrzane o zarażenie się wirusem, tj. takich, które w ciągu ostatnich 2 tygodni mogły mieć z nim styczność i wykazują objawy infekcji. Nowym wskazaniem są objawy rozwiniętej infekcji u pracowników medycznych, które niekoniecznie mieli kontakt z zarażoną osobą. Testu nie można wykonać na własne życzenie nawet odpłatnie.

Przeprowadzenie badania genetycznego zajmuje zwykle kilka godzin, a w przypadku potwierdzenia obecności koronawirusa w próbce test musi być powtórzony.

Koronawirus SARS-CoV-2 należy do grupy RNA-wirusów, u których informacje genetyczne są zapisane w postaci RNA. Stwierdzenie jego obecności w organizmie polega na przeprowadzeniu testów genetycznych z próbek materiału pobranego z górnych i dolnych dróg oddechowych.

Koronawirusa SARS-CoV-2 można rozpoznać na podstawie sekwencji genów dopiero wtedy, gdy zostanie ona „przepisana” na nić DNA. Dlatego do przeprowadzenia badania przydatne są jedynie czułe metody wykrywania niewielkich ilości RNA, takie jak reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym – real-time RT-PCR (real-time reverse-transcription polymerase chain reaction). Aby uzyskać wyniki, potrzebny jest materiał kontrolny z nowym koronawirusem.

Do czwartku 30.01.2020 potwierdzenie wyników było możliwe jedynie w 2 wyspecjalizowanych laboratoriach w Europie, w Berlinie i Rotterdamie. W piątek 31.01.2020 testy na SARS-CoV-2 dotarły do Polski. We wtorek 03.03.20 Minister Zdrowia poinformował o gotowości do prowadzenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w 11 polskich laboratoriach.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia z 2.04.2020, testy w kierunku koronawirusa prowadzi ponad 40 laboratoriów w Polsce. W ciągu doby wykonywane jest badanie ok. 5 tysięcy pobranych próbek.

Informacje nt. postępowania w przypadku podejrzenia infekcji można uzyskać pod całodobowym numerem infolinii NFZ: 800 190 590.

Zobacz także:

Nowe, szybkie testy na koronawirusa w oczekiwaniu na rejestrację

Z uwagi na specyfikę badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w przygotowaniu są również inne, szybsze i wygodniejsze testy na koronawirusa, problemem bywa jednak ich dokładność. Dotyczy to zwłaszcza testów immunologicznych, nazywanych kasetkowymi, które wykrywają przeciwciała skierowane przeciwko koronawirusowi. Powstają one w organizmie z pewnym opóźnieniem, przez co nie można ich wykryć w początkowej fazie rozwoju infekcji. Testy takie byłyby jednak dobrym zamiennikiem zawodnych pomiarów temperatury, które traktuje się obecnie jako badania przesiewowe.

Szybki test na koronawirusa, którego wyniki mają być dostępne w ciągu 10 minut, opracowała firma z Lublina. Badanie autorstwa ekspertów z BioMaxima S.A. wykrywa we krwi lub osoczu przeciwciała IgG i IgM, które organizm wytwarza, by zwalczać nowy patogen. Nie wymaga ono zastosowania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i daje bardzo precyzyjne wyniki. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Firma pracuje też nad rodzimym testem RT-PCR, który będzie mógł być przeprowadzany w większej liczbie laboratoriów niż ma to aktualnie miejsce.

Na rejestrację przez URPL oczekują też odczynniki do testu firmy PZ Cormay, który ma być dostępny dla klientów indywidualnych.

Niektóre źródła podają, że już w kwietniu ma być dostępny w Polsce test, na którego wyniki czeka się ok. 45 minut. Wykrywa on RNA koronawirusa nawet u osób, u których nie rozwinęły się jeszcze objawy zakażenia. Do wykonania testu będą niezbędne urządzenia GeneXpert System firmy Cepheid, w które wyposażone jest kilkadziesiąt placówek w Polsce. Ich przepustowość ma sięgać kilku tysięcy testów dziennie.

Wiarygodnie badanie w kierunku SARS-CoV-2 mogą też przygotować naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, którzy opracowali już jego prototyp. Ma on wykrywać RNA wirusa za pomocą tzw. sond TaqMan, a elementy do wykonania testu jest w stanie dostarczać rodzime firmy. Pracownicy instytutu deklarują, że mają możliwość produkowania ich w większych ilościach. Niezbędne jest dofinansowanie projektu.

Sprawdź również:

Kto jest podejrzany o zakażenie nowym koronawirusem?

Zasady wstępnej kwalifikacji przypadków podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie wywołane wirusem SARS-CoV-2 dla celów dochodzenia epidemiologicznego, określone przez Główny Inspektorat Sanitarny, wymagają poddania izolowanej obserwacji osób, które jednocześnie:

  • wykazują objawy infekcji dróg oddechowych z temperaturą, która przekraczała lub przekracza 38 stopni Celsjusza,
  • wykazują jeden lub więcej objawów choroby układu oddechowego o nieznanym lub niepotwierdzonym innym pochodzeniu – do tych symptomów należą: kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej,
  • odbyli podróż lub zamieszkiwali w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

Podejrzane osoby to także te wykazujące objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, które w ostatnich 14 dniach przed ich wystąpieniem były narażone na jedną z poniższych sytuacji:

  • bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, czyli przebywanie w bliskim otoczeniu takiego pacjenta,
  • odwiedziny lub praca na targu w Wuhan,
  • miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których wirus SARS-CoV-2 występuje wśród zwierząt.

Pacjenta podejrzewa się o zarażenie się koronawirusem również w sytuacji, gdy kliniczne objawy choroby wystąpią u pracowników medycznych, którzy sprawowali nad nim opiekę. Pod obserwacją powinni znaleźć się też ci pracownicy z ww. objawami, którzy zajmowali się chorymi w ośrodkach hospitalizujących pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

W kraju obowiązują wydane przez GIS zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia infekcji nowym koronawirusem, które przewidują hospitalizację pacjenta w oddziale obserwacyjno-zakaźnym z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego oraz zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia personelu medycznego, który ma z nim bezpośrednią styczność.

Jak uchronić się przed koronawirusem? [Zalecenia WHO i GIS]

Choroba od koronawirusa – COVID-19

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, poprzez aerozol zawieszony w powietrzu, a najprawdopodobniej również drogą fekalno-oralną, czyli przez tzw. brudne ręce. Okres inkubacji wirusa, gdy nie występują symptomy infekcji, trwa 1-14 dni.

Według dr Wei-jie Guana z Guangzhou Institute of Respiratory Disease czas ten może jednak wynosi nawet 24 dni, a według innych naukowców nawet 42 dni, co stwarza konieczność zapewnienia dłuższej niż prowadzona kwarantanny osobom podejrzanym o obecność nowego koronawirusa w organizmie. Zarażenie może też przebiegać bezobjawowo, co dodatkowo utrudnia dążenia do opanowania epidemii.

Na nową wersję patogenu, który wywołuje niewydolność oddechową, określaną też jako objawy ostrej infekcji oddechowej podobnej do zapalenia płuc, nie ma lekarstwa ani szczepionki. Pracę nad nimi trwają i mają być prowadzone również w Polsce. Przygotowaniem preparatu do szczepień zajmą się krajowi naukowcy we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach projektu Agencji Badań Medycznych.

Aktualnie do zalecanych metod ochrony przed zachorowaniem należą staranna i regularna higiena dłoni, stronienie od skupisk ludzi, dbałość o odporność organizmu, unikanie palenia czynnego i biernego, a także miejsc o zadymionych i zapylonych, ponieważ takie warunki sprzyjają infekcji wirusem. W określonych sytuacjach działaniem profilaktycznym jest też noszenie maski ochronnej.

Nowy wirus, który rozprzestrzenia się po świecie, jest mutacją koronawirusa podobną do wirusa SARS, który również pochodził z terytorium Chin, uśmiercając w 2002 i 2003 roku 774 osoby w 17 krajach. Innym koronawirusem, który zabił w 2012 roku 858 osób z niemal 2,5 tys. zainfekowanych, był wirus MERS.

Koronawirus z Chin, który ochrzczono wstępnie 2019-nCoV, a następnie SARS-CoV-2, wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choć u większości pacjentów powoduje mniej niebezpieczne objawy niż SARS, istotne zagrożenie stanowi szybkie tempo jego rozprzestrzeniania. Jak oszacowali naukowcy z brytyjskiego Imperial College, każdy chory z koronawirusem zaraża średnio 2,6 osoby, przez co patogen jest tak zakaźny, jak występujący sezonowo wirus grypy.

Dieta antywirusowa – 10 naturalnych produktów, które warto j...

Koronawirus – to już stan pandemii

Liczba zarażonych koronawirusem rośnie w coraz szybszym tempie. W środę 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. Choć nie istnieje ścisła definicja tego terminu, oznacza on poważny, globalny zasięg epidemii, która w sposób ciągły rozprzestrzenia się po świecie. Na dwa tygodnie przed podjęciem decyzji przez WHO liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w ponad 100 krajach świata wzrosła aż trzynastokrotnie.

Rozwój sytuacji w Polsce, gdzie stwierdzono już kilkadziesiąt przypadków zakażenia SARS-CoV-2, można śledzić w raporcie epidemiologicznym Strony Zdrowia.

Natomiast mapę świata, na której można śledzić rozwój sytuacji, przygotował Center for Systems Science and Engineering amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa.

MASKI ANTYWIRUSOWE CHRONIĄCE DROGI ODDECHOWE
>> Sprawdź modele w sklepie <<

Uwaga na bakterie: 10 najbrudniejszych miejsc wokół nas

ZOBACZ: Koronawirus to realne zagrożenie dla Polaków. Ekspert: lek. med. Waldemar Ferschke, epidemiolog, wicerpezes spółki Medisept

Wideo

Materiał oryginalny: Jak wykryć koronawirusa? Czy lekarzom pozostaje jedynie obserwacja pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV? - Strona Zdrowia

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 44

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

K
Krzysiek

Chiny i Hiszpania stawiają na komórki MSC w leczeniu COVID-19. W Chinach udało się w ten sposób wyleczyć 3 pacjentów w ciągu 10 dni, w tym jeden początkowo w stanie ciężkim, natomiast w Hiszpanii rusza projekt na większą skalę, bo włączonych ma być 8 szpitali z możliwością rozszerzenia. Dla ciekawych, załączam linki do artykułów: https://www.medexpress.pl/korzysci-z-zastosowania-komorek-msc-u-pacjentow-z-covid-19/76808, https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/ocho-hospitales-podrian-participar-ensayo-terapia-celulas-madre-contra-inflamacion-pulmonar-covid-19/5545494/

B
Brawo BioMaxima!! 👏👏👏

Rewelacyjna informacja - super szybki test

G
Gość

Srebro.

Prubujcie ze srebrem.

F
Feliks

Brać do szpitala wszystkich którzy chorują na płuca aby zmniejszyć liczbę zgonów

U
Ulka Milo

Nagonka, że nie ma testów w PL a w internecie dopiero mi reklama firmy Spy Shop przeszła z ich asortymentem a tam. Test przesiewowy na koronawirusa COVID-1 9. To jak oni mają a reszta nie? Chyba, że jeszcze maja a jutro już stan magazynowy na zero będzie

J
JERZY NADZIEJA
24 lutego, 10:32, Olka:

A potem jak trwoga to do Boga.... Nasz rząd nie robi nic. Po prostu jedno z wielkie zero.... Ciekawe kiedy się obudzicie.... Dno, muł i wodorosty....

24 lutego, 13:56, ll:

Jak to nie robi nic? :) Cały czas myśli jak za wszelkie zgony, które będą (a będą na pewno) obwinić arłukowicza i po :D

RACJA, RACJA, RACJA. NIESTETY

G
GOŚĆ

Pandemia ma duży wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki. Tu mowa o tym jak wpływa na transport https://www.eu-transport.pl/transport-a-koronawirus/

G
Gość

W aptekach pojawił się Stoprix aerozol do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu etylowego 72%

G
Gość

co jak jest się uczulonym na paracetamol??? - i to nie wysypka itp. tylko nie mogę brać bo serce nie wytrzyma...

M
Mariusz

Ja preferuję informacje z http://alert24.com.pl jest tam tylko to, co najistotniejsze. Ponadto dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

G
Gość
25 lutego, 12:54, Gość:

A ja jestem zatym jak wyjechałeś gdzie kolwiek w świat a jest tam ten wirus to nie uciekaj tylko przejdż sobie tę kwarantanę w tym kraju a dopiero wracaj. A nie uciekasz i świadomie możesz przenieś wirusa i pozarażać innych czy ja Ci kazałem tam jechać. Pozdrawiam

Winna calej sytuacji jest Bruksela, a nie politycy poszczegolnych krajów. To oni doprowadzili do tego co się teraz dzieje.Wystarczylo zamknąć wcześniej granicę z Azją i byłoby normalnie.Ludzi tych powinno się pociągnąć do odpowiedzialności karnej, to oni nie robiąc nic przenieśli epicentrum z Chin do Europy.

G
Gość

Bujda a nie wirus.....gdyby to był wirus i pandemia już by było po wszystkim:-)

H
Hhfhj

Zapraszamy na giełdę do Słomczyna. Wirusy za darmo z wystawek z Niemiec.

G
Gość

Aktualna mapa jakby co: mapakoronawirusa.pl

G
Gość

według raportu WHO, z 7-luty-2020 nie ma było dostępnego żadnego testu na coronavirusa (dopiero zaczeto tworzyć) wiec jakie zamówili do lab? dlaczego nie ma info o aktywności wirusa poza ciałem? w jakie temp ginie?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3