Jak zdobyć świetny fach gwarantujący dobrą pracę

Materiał informacyjny Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ulicy Rzeźniczej 4 w Krakowie okazał się strzałem w dziesiątkę dla setek młodych Małopolan. Zapewnia nie tylko znakomite warunki kształcenia, ale i realizację życiowych pasji.

Tysiące ósmoklasistów próbuje co roku dokonać piekielnie trudnego wyboru: zawodu na przyszłość oraz szkoły, która nie tylko przekaże im wiedzę i nauczy fachu, ale i wyposaży w kompetencje niezbędne w zmiennym świecie. Stworzony z inicjatywy Janusza Kowalskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przy ulicy Rzeźniczej 4, okazał się dla wielu młodych Małopolan strzałem w dziesiątkę. Zapewnia nie tylko znakomite warunki kształcenia w zawodach gwarantujących dobrą pracę, ale i możliwość dostosowania edukacji do zmieniających się upodobań i trendów. Co więcej: każdy uczeń może tu realizować swoje życiowe pasje i angażować się społecznie.

Zespół obejmujący Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia oraz Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstał w roku 2018 i jest kontynuatorem działań wychowawczych i dydaktycznych ZSZ Nr 1. Janusz Kowalski wydeptywał ścieżki w magistracie i kuratorium przekonując, że własna szkoła pomoże przywrócić świetność rzemiosła, bez którego trudno sobie wyobrazić Kraków. Do idei udało mu się zjednać prof. Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta, oraz odpowiadającą za edukację wiceprezydent Annę Korfel-Jasińską.

Tworzenie Zespołu rozpoczęło się od uruchomienia w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia. U zarania placówka kształciła 12 adeptów. Niezliczone korzyści oferowane przez szkołę zyskały jednak szybko wielki rozgłos i w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszcza… 762 uczniów! Szkole bardzo sprzyjają trendy dominujące wśród konsumentów towarów i usług w Polsce i Europie. Popyt na pracę fachowców kształconych w krakowskiej szkole MIRiP jest bardzo wysoki i stale rośnie.

Zespół oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie Szkoły Branżowej jest ponad 30 zawodów rzemieślniczych. Edukacja na tym poziomie kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym w Izbie. Technikum zapewnia kształcenie w popularnych kierunkach: ekonomista, handlowiec, logistyk, technik organizacji turystyki, ale szkoła szybko dostosowuje ofertę do trendów rynkowych i zainteresowań młodych, więc planuje rekrutować klasę technik optyk, a w szkole branżowej - magazynier logistyk. W tych zawodach można dzisiaj przebierać w ofertach dobrej pracy.

Szkoła stara się nie tylko kształcić, ale i wychowywać uczniów na ludzi społecznie wrażliwych, gotowych pomagać innym. Koło wolontariatu organizuje i wspiera akcje charytatywne. Kreatywność i zaangażowanie uczniów i absolwentów oraz powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym są świadectwem ich życiowego sukcesu. Imponują m.in. zdobyte przez samorząd uczniowski „Berło Kraka”, przewodnictwo w Młodzieżowej Radzie Miasta Krakowa, sukcesy w konkursie „8 Wspaniałych”. Badania losów absolwentów pokazują, że uczniowie Zespołu studiują oraz zakładają i prowadzą z powodzeniem własne firmy.

- Mamy doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie przedmiotowe i zawodowe, w tym pełnowymiarową klaso-pracownię fryzjerską z kompletnym zapleczem umożliwiającym naukę zawodu w szkole – opisuje Anna Adamczyk, dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Szkoła udostępnia uczniom salą gimnastyczną, nowoczesną siłownię i salę do crossfitu. Zajęcia WF odbywają się również na kortach tenisowych czy basenie. Uczniowie mogą także korzystać ze szkolnych rowerów, choćby przy okazji klasowych wycieczek.
Placówka mocno stawia na naukę języków obcych. Oferuje dodatkowy drugi język – niemiecki. Są to zajęcia bezpłatne, z których uczniowie chętnie korzystają. Niejednokrotnie przekonali się, że znajomość języków obcych jest bardzo cenna na rynku pracy oraz podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus + oraz POWER.

Szkoła oferuje również rozmaite aktywności pozalekcyjne, jak koło turystyczno-rowerowe, grupa wokalna i taneczna Cheerleaders, wspomniany wolontariat, teatr „Ulica Rzeźnicza”, Szkolny Klub Przyjaciół Książki, Szkolny Klub Sportowy SKS, Szkolny Klub Insert oraz prężnie działający Samorząd Uczniowski. Zespół słynie z imprez o charakterze cyklicznym i konkursów zawodowych, jak „Fachowa Ozdoba”, czy popularny Małopolski Konkurs Fryzjerski.

Nauka w klasach wielozawodowych daje uczniom wyjątkową szansę na zmianę zawodu, bez stresu wynikającego z konieczności zmiany środowiska. Dodatkowo szkoła pomaga w znalezieniu praktyki zawodowej, ściśle współpracując z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP. Wsparciem służy także doradca zawodowy.

Jak zdobyć świetny fach gwarantujący dobrą pracę

Z ofertą Zespołu przy Rzeźniczej można się zapoznać w każdy wtorek podczas specjalnego dyżuru, od godziny 16:00-18:00. Wiele poręcznych informacji można znaleźć na stronie http://szkola.izba.krakow.pl/, Facebooku czy YouTubie (do obejrzenia są m.in. specjalne filmy).

Matura i zawód za jednym ciosem. Przyszłości nie da się przewidzieć, ale można się do niej przygotować

Z Elżbietą Kosacką, dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przy ulicy Rzeźniczej 4, rozmawia Marian Satała

- W 2014 r. naukę u was rozpoczęło 12 uczniów. Obecnie uczycie w aż 31 oddziałach klasowych. Jaki jest sekret tego wielkiego sukcesu?

- Zatrudniam pięćdziesięciu nauczycieli, współpracuję z setką nauczycieli zawodu. Sukces jest pochodną nienagannej współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie jako organem prowadzącym szkołę. Odpowiedzialność, rzetelność, szacunek dla pracy i życzliwość międzyludzka pozwala nam stworzyć coś więcej niż miejsce nauki i pracy. Powstała wspólnota „Rzeźnicza”. Chcąc docenić osoby zaangażowane we współpracę i nasz rozwój, powołałam kapitułę odznaczenia „R-ka” (od haseł: rzetelność, rzemiosło, Rzeźnicza). Nieprzypadkowo trafiło ono do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i jego zastępczyni Anny Korfel-Jasińskiej oraz Janusza Kowalskiego, prezesa MIRiP, którzy przyczynili się do powstania naszej placówki i rozwinięcia przez nią skrzydeł. Honorujemy wyróżniających się uczniów, nauczycieli, współpracowników.

Co jest szczególnie ważne w dobie pandemii?
Doświadczenie i elastyczność pracujących ze mną nauczycieli, rzetelność, życzliwość, zaangażowanie, otwartość. To wszystko pomaga w pracy zdalnej. Duże znaczenie odgrywa też to, że nasza baza dydaktyczno-informatyczna jest dostępna dla każdego ucznia, przy zapewnieniu warunków sanitarnych.

A co z praktykami zawodowymi?

Jak zdobyć świetny fach gwarantujący dobrą pracę

Dzięki zaangażowaniu naszych pracodawców, młodzież realizuje zajęcia przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nieprzerwanie zdobywa kwalifikacje do dalszej pracy.

Co z uczniami kończącymi edukację?
Ubiegłoroczne egzaminy – matura i zawodowe - były ogromnym wyzwaniem, ale udały się! W trosce o tegorocznych absolwentów przeprowadziliśmy próbne egzaminy w reżimie sanitarnym. Na bieżąco nauczyciele wspomagają indywidualnie młodzież, prowadząc konsultacje.

Jak trudny będzie powrót do nauki stacjonarnej?

Ministerstwo szykuje nowy program zawierający wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. My cały czas tak działamy. Nasz pedagog i psycholog mają co robić. Cały czas działa Szkolny Klub Sportowy. Chętni uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, kortów tenisowych, zajęć w plenerze... Przyszłości nie da się przewidzieć, ale można się do niej przygotować – to moja dewiza.

Jak udaje się realizować zadania wychowawcze?

To trudniejsze niż zwykle, ale nauczyciele nie poddali się. Efekty widać na stronie internetowej Szkoły, Facebook’u oraz Youtubie. Przykładem wygrana w międzyszkolnym konkursie na plakat promujący szkolnictwo zawodowe: nasza dewiza „Matura i zawód za jednym ciosem” okazała się najlepsza. Robimy wszystko, by – mimo trudnych warunków - spędzony z nami czas był spotkaniem z mistrzem, przygodą z nauką, odkrywaniem jej nowych tajemnic i odnajdywaniem siebie.

Skąd czerpiecie motywację i siłę?

Z atmosfery, którą udało nam się stworzyć przy Rzeźniczej, ale też wielkiej spuścizny naszego patrona, ks. kard. Adama Sapiehy. To wzór Polaka i obywatela, ucznia i studenta. Twórca krakowskiego i polskiego wolontariatu, dla którego człowiek zawsze był najważniejszy. Jego siła i niezłomność są dla nas wzorem.

Dodaj ogłoszenie