Kontakt z redakcją Gazety Krakowskiej...

  Kontakt z redakcją Gazety Krakowskiej

  Gazeta Krakowska

  Aktualizacja:

  Gazeta Krakowska

  GAZETA KRAKOWSKA
  www.gk.pl, www.gazetakrakowska.pl


  Wydawca Polska Press Sp. z o.o. Oddział Kraków

  Prezes Małgorzata Cetera-Bulka

  Redakcja 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 43 A
  tel. 12 688 85 00, faks 12 688 81 09 e-mail: sekretariat@gk.pl

  Redaktor naczelny Jerzy Sułowski 12 688 84 60, sekretariat@gk.pl

  Redaktor senior Ryszard Niemiec

  Wydarzenia, Kraków, Foto Piotr Rąpalski 12 688 84 51, p.rapalski@gk.pl

  Serwisy internetowe Anna Kajtoch 12 688 84 86, a.kajtoch@gk.pl

  Kultura Łukasz Gazur 12 688 85 90, l.gazur@gk.pl

  Sport Krzysztof Kawa 12 688 85 60, k.kawa@gk.pl, Bartosz Karcz, 12 688 85 81, b.karcz@gk.pl

  Opinie, poradniki i dodatki Teresa Brandys 12 688 85 71, t.brandys@gk.pl

  Tygodnik Kocham Kraków Magdalena Huzarska-Szumiec 12 688 84 65, m.szumiec@gk.pl

  Graficzny Dominika Madaj 12 688 84 70, d.madaj@gk.pl

  REDAKCJE LOKALNE
  Nowy Sącz Monika Kowalczyk, ul. Jagiellońska 16, 18 449 66 10, faks 18 449 66 48, monika.kowalczyk@gk.pl

  Oświęcim, Olkusz Małgorzata Gleń, Oświęcim, Rynek Główny 1, 33 844 73 64, faks 33 844 73 73, m.glen@gk.pl

  Tarnów, Bochnia
  Andrzej Skórka, ul. Krakowska 1a, 14 631 94 14, faks 14 631 94 12, a.skorka@gk.pl

  Zakopane Łukasz Bobek, ul. Gimnazjalna 1, 18 200 15 91, faks 18 200 15 92, l.bobek@gk.pl

  Gorlice Agnieszka Nigbor-Chmura, ul. 3 Maja 10, tel. 18 354 05 31, a.nigbor@gk.pl

  Chrzanów Sławomir Bromboszcz, ul. Sokoła 4, tel. 32 623 95 15, e-mail: slawomir.bromboszcz@gk.pl

  Wadowice Bogumił Storch, pl. Jana Pawła II 8, tel. 33 873 84 84, e-mail: b.storch@gk.pl

  BIURO REKLAMY
  31-548 Kraków, ul. Zabłocie 43 A, 12 688 84 40, faks 12 688 84 09, reklama.krakow@polskapress.pl
  http://biuroreklamykrakow.pl/

  BIURO OGŁOSZEŃ
  31-035 Kraków, ul. Starowiślna 2, 12 421 94 10 , 12 422 20 12, fax 12 421 94 10, aneta.jagus@polskapress.pl

  DZIAŁ PROMOCJI
  31-548 Kraków, ul. Zabłocie 43 A, 12 688 85 30, faks 12 688 81 09, marketing@gk.pl

  DZIAŁ KOLPORTAŻU
  31-548 Kraków, ul. Zabłocie 43 A, 12 688 85 40, faks 12 688 81 39, kolportaz@gk.pl

  BIURO PRENUMERATY
  31-548 Kraków, ul. Zabłocie 43 A, 12 688 81 36, bezpłatny 0800 603 906, prenumerata@gk.pl


  Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych.  PRAWA AUTORSKIE
  Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polska Press), właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie gazetakrakowska.pl (dalej jako serwis Polska Press), w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, felietony etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje Polska Press pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały Polska Press). Polska Press nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów Polska Press bez porozumienia z Polska Press i bez stosownego wynagrodzenia należnego Polska Press.

  Co za tym idzie Polska Press informuje, że:
  • kopiowanie materiałów Polska Press i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.06.90.631 tekst jednolity ze zmianami (dalej jako papp) zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;

  • wszelkie przypadki kopiowania materiałów Polska Press i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


  W każdym przypadku wejścia przez Polska Press w posiadanie informacji, z których wynika, że prawa Polska Press w w/w zakresie są lub były naruszane przez właścicieli stron internetowych publikujących materiały Polska Press, Polska Press zabezpiecza dowody przedmiotowego stanu rzeczy na poczet ewentualnego sporu sądowego lub postępowania karnego.

  Polska Press informuje jednak, że jest otwarta na propozycje wpisanej w ramy prawne współpracy w zakresie udostępniania materiałów Polska Press w Internecie. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielami Polska Press elektronicznie pod adresem content@polskapresse.pl lub telefonicznie pod numerem (022) 201-40-66.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo