Miasto poszukiwało kupca na osiem działek obok ronda Ofiar Katynia - łącznie ponad 1,6 ha terenu. Cena wywoławcza wynosiła 15,5 mln złotych. Nowy właściciel ma plany inwestycyjne.

Do przetargu stanęło sześciu oferentów. Nabywcą nieruchomości - części gruntów po dawnym motelu Krak - została spółka Can-Pack, producent opakowań. Zaoferowała ona najwyższą cenę: 31 mln zł. Firma ma swoją siedzibę po drugiej stronie ronda Ofiar Katynia, przy ulicy Jasnogórskiej.

- Potwierdzamy, że wygraliśmy przetarg na 1,6 ha terenu w rejonie ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania szczegółów z miastem związanych z obsługą komunikacyjną nieruchomości, by w kolejnym etapie podpisać umowę kupna/sprzedaży.

Planujemy wykorzystać działkę w celach inwestycyjnych, przy czym o szczegółach będziemy mogli mówić dopiero po zatwierdzeniu tego zadania inwestycyjnego przez organy spółki - tyle na razie przekazuje Marta Kopcik z firmy Can-Pack.

Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia”. Zgodnie z jego zapisami nieruchomości u zbiegu ulic Radzikowskiego i Armii Krajowej przeznaczone są pod zabudowę usługową - jak biurowce, hotele, sklepy.

Motel Krak został wyburzony w 2014 roku. W poprzednich latach były już ogłaszane przetargi na tereny po nim, ale zostały odwołane przed upływem terminu ich przeprowadzenia.

Gmina przy tym nie mogła sprzedać całego terenu po motelu ze względu na niezakończone postępowania dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych oraz zwrotów nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli.

Równocześnie ze sprzedażą nieruchomości, które zostały wystawione na przetarg, ustanowiona zostanie za wynagrodzeniem służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie części siedmiu innych gminnych działek na tym obszarze na rzecz nowego właściciela terenów z przetargu. Nabywca terenów po motelu zapłaci na rzecz gminy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej jednorazową opłatę w wysokości ok. 212,5 tys. zł brutto.

Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco!

KONIECZNIE SPRAWDŹ: