Magistracki Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi, które powstają pomiędzy ul. Kopernika i Miodową, ich termin wraz z możliwością składania ankiet został przedłużony.

Zobacz galerię
Początkowo w urzędzie planowano, że konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie potrwają do 31 stycznia 2019 r. Później przedłużono je o dwa tygodnie do 15 lutego 2019 roku.

Teraz Miejskie Centrum Dialogu informuje, że z projektami, które są propozycjami zagospodarowania terenu pod budowanymi estakadami można się zapoznawać do 28 lutego. Do tego dnia będą one prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej w HistoryLandzie w budynku Starego Dworca PKP przy placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3. Projekty dostępne są także na stronie internetowej: dialogspoleczny.krakow.pl.

Od połowy roku pociągi pojadą nową estakadą przecinającą centrum [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Przypomnijmy, że w rozstrzygniętym jesienią ubiegłego roku konkursie na zagospodarowanie terenów pod estakadami zwyciężyła koncepcja holenderskiego biura projektów Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. Przyznano też II i III nagrodę oraz jedno wyróżnienie.

Zwycięski projekt zakłada m.in. nadbudowanie estakad kolejowych z zadaszeniem, na którym miałyby znaleźć się tereny z zielenią i alejkami spacerowymi, czyli nowe Planty Krakowskie. Pod estakadami oprócz zieleni, przewidziano miejsca z różnymi funkcjami dla mieszkańców, np. miejsce spotkań kulturalnych – powstałyby kawiarnie czy sklepy. Zaproponowano też połączenie, poprzez górną platformę, przystanku Grzegórzki z lodowiskiem Cracovii.

Autorzy innych nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji proponowali pod estakadami również wiele zieleni i różne funkcje usługowe, a także stworzenie górnego poziomu nad placem targowym. Były też pomysły utworzenia alejek z zielenią obok estakad.

Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk podkreślił, że nagrodzone i wyróżnione koncepcje posłużą teraz do dyskusji i konsultacji z mieszkańcami nad zagospodarowaniem terenów pod estakadami. To więc nie oznacza, że miasto będzie realizować zwycięski projekt. Może zdarzyć się tak, że z każdej pracy wybrane zostaną jakieś ciekawe elementy.

Przypomnijmy, że w ramach prowadzonej przez PKP gigantycznej inwestycji, polegającej na dobudowie torów dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, likwidowany jest ziemny nasyp między ul. Kopernika a Miodową. W jego miejsce - do 2020 r. - powstaną estakady z wolną przestrzenią pod nimi. Nasyp przestanie dzielić Kazimierz i Grzegórzki.

Na początku ubiegłego roku odbyły się burzliwe konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni jakie powstaną pod estakadami. Uczestnicy konsultacji, głównie mieszkańcy Grzegórzek, zabiegali o wprowadzenie zieleni i miejsc do rekreacji wzdłuż ul. Blich.

Podczas konsultacji pojawiały się różne pomysły m.in., by pod estakady przeniesione zostały ulice Blich i Siedleckiego, a tam gdzie są teraz drogi, powstały pasy zieleni. - Niech Kraków ma się czym pochwalić, że w XXI wieku powstał nowy odcinek plant od ul. Kopernika do ul. Miodowej. Mówimy jeszcze raz: żadnej komercji - podkreślała Barbara Bełkowska-Kosycarz, jedna z mieszkanek Grzegórzek.

Pojawiały się, co prawda, pojedyncze głosy, by pod estakadami zorganizowane zostały parkingi, ale większość mieszkańców była temu przeciwna, podobnie jak sklepom i knajpom. Opowiadali się za zielenią, traktami dla pieszych, ścieżkami rowerowymi czy trasami dla rolkarzy.

Teraz odbywa się kolejny etap konsultacji, w którym mieszkańcy z czterech wyróżnionych koncepcji wybierają tę, która im się najbardziej spodobała, a także wskazują, co wybraliby też z pozostałych trzech propozycji. W tym celu należy wypełnić ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Urząd informuje, że zakończenie inwestycji kolejowej na Grzegórzkach, realizowanej przez PKP PLK, planowane jest na koniec 2020 r. i o tego momentu teren ten będzie stanowić plac budowy. Urzędnicy wyjaśniają więc, że pierwsze prace, mające na celu zagospodarowanie obszaru pod estakadami, będą mogły się rozpocząć najwcześniej w drugiej połowie 2021 r. W tym momencie priorytetem dla władz Krakowa jest podpisanie umowy z PKP PLK umożliwiającej miastu dysponowanie terenem pod estakadą oraz wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami możliwości rozwiązań i działań inwestycyjnych w tym obszarze.

"Te dwa nadchodzące lata będą więc czasem intensywnych rozmów i wspólnych działań na linii miasto – PKP PLK – mieszkańcy. Tylko dzięki współpracy i otwarciu na dialog, możliwe będzie dookreślenie pomysłów oraz właściwe zaplanowanie i zorganizowanie procesu inwestycyjnego, zarówno w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń, jak i montażu finansowego" - informują w krakowskim magistracie.

W konkursie na projekt zagospodarowania terenów pod estakadami zwyciężyło holenderskie biuro projektów Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. Nagrodzono i wyróżniono również autorów trzech innych koncepcji zagospodarowania tego terenu: NM architekci Zuzanna Szpocińska Warszawa, NM architekci Tomasz Marciniewicz Warszawa, Krzysztof Kamienobrodzki Warszawa, Jerzy Grochulski Warszawa, architektura krajobrazu: Grzegorz Rejniak; Miastopracownia Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc, Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk, Iga Kołodziej, Jacek Nawrocki; Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE.

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Rolnicy mają dość. “Stop syfowi z zagranicy”