W związku z pytaniami okolicznych mieszkańców, dotyczącymi obecnego wyglądu placu budowy Trasy Łagiewnickiej w rejonie sanktuariów, spółka odpowiedzialna za tę inwestycję wyjaśnia, że jest to jedynie stan przejściowy, związany z ogromem prowadzonych prac ziemnych przed posadowieniem tuneli.

Przypomnijmy, że prace związane z budową jednego z tunelów Trasy Łagiewnickiej prowadzone są między sanktuariami św. Jana Pawła i Bożego Miłosierdzia. W związku z wykopami, sięgającymi nawet 25 metrów, wyrosły tam ogormne hałdy zasłaniające widok na sanktuaria.

Kraków. Trasa Łagiewnicka: Gigantyczne hałdy przy Sanktuarium św. Jana Pawła II. Mieszkańcy alarmują: To dewastacja krajobrazu [ZDJĘCIA]

- Składowany urobek ziemny zniknie z tego miejsca w kolejnych etapach przeprowadzania inwestycji - zapewniają w spółce Trasa Łagiewnicka, która odpowiada za inwestycję.

Wyjaśniają tam również, że teren tzw. Białych Mórz jest obecnie miejscem prowadzenia największych prac budowlanych w ostatnich dekadach w Krakowie. Trwa wydobycie gruntu, by powstał wykop, w którym wybudowane zostaną tunele tramwajowy i samochodowy, stanowiące integralną część Trasy Łagiewnickiej. - Dlatego też w rejonie placu budowy składowany jest urobek ziemny. To jedynie stan przejściowy, gdyż wraz z zakończeniem inwestycji linia terenu zostanie przywrócona do stanu z przed realizacji - informuje spółka Trasa Łagiewnicka.

Po wybudowaniu tuneli, konstrukcja ma być systematycznie przysypywana gromadzonym obecnie urobkiem dla uzyskania całkowitego przekrycia tuneli. W rejonie sanktuariów zostanie zlokalizowany przystanek tramwajowy dla obsługi ruchu pasażerskiego, zaś teren naziemny zostanie zrekultywowany nowymi nasadzeniami zieleni. Dodatkowo piesi oraz rowerzyści zyskają nowe ciągi komunikacyjne w tym rejonie.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: