Małopolska pięknieje, dzięki środkom z Funduszy Europejskich. Sprawdź, co się zmieni

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Rewitalizacja rynku w Limanowej
Rewitalizacja rynku w Limanowej
Blisko 900 mln zł z Funduszy Europejskich przeznaczyła Małopolska na odnowę miast, miasteczek i wsi. W ramach realizacji funduszowego pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, na rewitalizację skierowano dodatkowe 100 mln zł ze środków unijnych.

Realne wsparcie dla małopolskich miast

-Małopolska Tarcza Antykryzysowa to realne wsparcie kierowane do służby zdrowia, przedsiębiorców, uczniów, nauczycieli czy podopiecznym placówek całodobowych, ale także do samorządów. W ramach realizacji kolejnego jej etapu – pakietu rozwoju, a konkretnie modułu związanego z rewitalizacją wsi oraz miasteczek, przekazujemy gminom 100 mln zł na zadania, które mają na celu ożywić lokalną gospodarkę. Realizacja tych przedsięwzięć sprawi, że Małopolska nie tylko wypięknieje, ale co dziś szczególnie ważne, da konkretne zlecenia małopolskim firmom budowlanym czy wykończeniowym. Dzięki temu utrzymamy miejsca pracy w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie walki z COVID-19 – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Małopolskie inwestycje w przyszłość

Już wkrótce z pomocą Funduszy Europejskich zostaną zrealizowane inwestycje, na które gminy niejednokrotnie czekały latami. To duży krok dla małopolskich miast, wdrożenie nowych projektów pozwoli między innymi:

  • ożywić gospodarkę,
  • wzmocnić lokalny rynek,
  • wpłynąć na integrację lokalnych społeczności.

Wśród 41 inwestycji, opiewających na łączną kwotę 101,5 mln zł, zaplanowano m.in.: utworzenie kortu tenisowego i skate parku w gminie Rzezawa. W tej samej gminie zostanie także przebudowane boisko sportowe do piłki nożnej, a także powstanie boisko wielofunkcyjne. Z kolei w Zakliczynie zostanie zrewitalizowany rynek, a w gminie Koniusza zostanie rozbudowany zbiornik wodny z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

- Małopolska to nie tylko jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Europie, ale także jeden z najpiękniejszych. Teraz wszystkie małopolskie wsie, miasteczka i duże miasta, mają szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców. Wszystko dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na rewitalizację małopolskich miejscowości. – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka

W jego opinii te inwestycje, które dziś mają na celu przede wszystkim pobudzić małopolską gospodarkę, a co za tym idzie zminimalizować negatywne skutki pandemii, przez kolejne lata będą służyły wszystkim mieszkańcom Małopolski.

Rewitalizacja rynku w Olkuszu

Inwestycje z Funduszy Europejskich – jakich zmian możemy się spodziewać?

Wśród inwestycji objętych wsparciem jest także stworzenie Babiogórskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Zawoi, przebudowa Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z rozbudową sali gimnastycznej czy modernizacja Domu Kultury „Papiernik” w gminie Klucze.

- Inwestycje związane z rewitalizacją i odnową terenów wiejskich wzmocnią lokalnych przedsiębiorców dając im konkretne zlecenia, związane z przeprowadzeniem remontu, przebudowy czy budowy konkretnego obiektu w danej gminie. Tym samym zyskają małe, rodzinne, regionalne firmy budowlane, renowacyjne, remontowe czy wykończeniowe, a to z pewnością przełoży się na ożywienie gospodarcze – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Większość przedsięwzięć, które zostaną przeprowadzone, wiąże się z przebudową, rozbudową, modernizacją i adaptacją obiektów infrastrukturalnych, przeznaczonych na cele społeczne. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom zostaną zagospodarowane tereny wspólne, poprawiające estetykę małopolskich wsi i miasteczek. Ponadto, budynki użyteczności publicznej przejdą gruntowną modernizację czy renowację. Zaplanowano także remonty i przebudowę infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Rewitalizacja małopolskiej gospodarki

Rewitalizacja to nie zwykły remont czy odnowa, ale wieloaspektowy proces, który trwa wiele lat i zakłada szereg kompleksowych działań, zarówno na rzecz społeczności lokalnej, jak i przestrzeni czy gospodarki. Aby rewitalizacja była skuteczna i przyniosła pożądane efekty, potrzebny jest przemyślany i szczegółowy plan naprawczy oraz jego konsekwentna realizacja. Dlatego, aby uzyskać bezzwrotne wsparcie ze środków unijnych, gminy musiały w pierwszej kolejność odpracować plany rewitalizacyjne.

W ramach Funduszy Europejskich w Małopolsce dofinansowano ponad 230 projektów z zakresu rewitalizacji. Ogólna wartość realizowanych inwestycji sięga 1,6 mld zł, z czego blisko 900 mln zł to środki unijne.

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Polka wśród najbardziej wpływowych ludzi

Wideo

Dodaj ogłoszenie