Gazeta Krakowska

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SANUS w Krzeszowicach

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji „Krzeszowice” - SANUS jest prężnie działająca organizacją na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, mocno zaangażowaną w pomoc osobom potrzebującym. Propaguje działania prospołeczne w celu poprawy, jakości życia lokalnej społeczności. We współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządów Ruchu „Krzeszowice” realizuje turnusy rehabilitacyjne, prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeprowadza projekty w zakresie rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych (zajęcia muzykoterapeutyczne, zajęcia indywidualne), pomaga ofiarom klęsk żywiołowych oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Organizacja realizuje także różnorodne projekty: promujące zdrowy tryb życia oraz integrację społeczną, wspierające rozwój przedsiębiorczości, popularyzujące odnawialne źródła energii oraz zrównoważony rozwój. Fundacja podejmuje także cenne inicjatywy poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego. Wydała naukową publikację pt. „Perła Krzeszowic”, która przyczyniła się do wyeksponowania i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu ziemi krzeszowickiej.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka
  Rehabilitacji „Krzeszowice” – SANUS
  ul. Daszyńskiego 1
  32-065 Krzeszowice
  e-mail: fundacja.sanus@gmail.com

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SANUS w Krzeszowicach

  30 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  22 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo