Gazeta Krakowska

  Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR w Krakowie

  Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie działań edukacyjnych takich jak: organizacja konferencji, zjazdów, sympozjów, kursów oraz szkoleń przed i po dyplomowych w dziedzinie nauk medycznych, bioetyki oraz technologii medycznych. Ponadto działaniem Stowarzyszenia jest również wspieranie czynności zmierzających do efektywnego wykorzystania i rozwijania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, tele-medycyny, badań naukowych i programów badawczo-rozwojowych zapewniających wzmocnienie pozycji Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II. Pulmo-Cor inicjuje i prowadzi działania w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także skupia się na promocji zdrowia (uwzględniając wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy), oraz nawiązuje kontakty krajowe i międzynarodowe z instytucjami ochrony zdrowia i organizacjami pozarządowymi. Oprócz tego Stowarzyszenie prowadzi intensywną działalność na rzecz społeczności regionu, a także inicjuje projekty, których celem jest upowszechnianie informacji naukowych w ramach międzynarodowych konferencji i publikacji naukowych.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika

  Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce
  i Płuca PULMO-COR
  ul. Prądnicka 80
  31-202 Kraków
  e-mail: pulmocor@szpitaljp2.krakow.pl
  www.szpitaljp2.krakow.pl (na stronie głównej zakładka Pulmo-Coru)

  Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR w Krakowie

  23 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  76 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo