Gazeta Krakowska

  Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie

  Celem działania Stowarzyszenia Dobrej Nadziei jest m.in. przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, promocja zdrowia psychicznego, a także podejmowanie inicjatyw związanych z problemami szeroko rozumianych uzależnień. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez prowadzenie jednostek organizacyjnych świadczących kompleksowe usługi terapeutyczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych. Realizowany program służy pomocą całej rodzinie. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe także poprzez działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze oraz prowadzi działalność szkoleniową i doradczą. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei od wielu lat działa na terenie Małopolski wspierając osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. „Dobra Nadzieja” podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, czynnie uczestnicząc w działaniach Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach realizacji projektów dofinansowanych z EFS powstało 5 Spółdzielni Socjalnych, które są bardzo przystępną formą wchodzenia lub powrotu na rynek pracy dla osób nieaktywnych zawodowo.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
  ul. Batorego 5
  31-135 Kraków
  e-mail: sdn.projekt@gmail.com
  www.sdn.org.pl

  Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie

  29 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  25 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo