Gazeta Krakowska

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ispina” w Dobczycach

  Stowarzyszenie „Ispina” w swojej misji zaznacza, że w każdej społeczności lokalnej znajdują się ludzie, których dorobek artystyczny warto zaprezentować szerszej publiczności. Często bywają oni niedoceniani lub wręcz nieznani, a ich dorobek artystyczny ma małe szanse na zaistnienie w skomercjalizowanej rzeczywistości. Podstawowymi celami stowarzyszenia Ispina jest stworzenie możliwości zaistnienia takim artystom i wpieranie ich twórczości. Ważnym aspektem działalności jest także edukacja artystyczna młodzieży i promowanie młodych talentów. Organizacja chce przybliżyć mieszkańcom wiedzę na temat dziedzictwa regionalnego, a także pielęgnować i krzewić pojęcie „małej ojczyzny”. Działalność tej grupy doskonale wpisuje się w liczne programy tworzone w celu ochrony dziedzictwa narodowego, a w szczególności regionalnego, jak np. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski, czy „Mecenat  Małopolski”. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ispina”, w ramach wolontariatu zrzesza grupę osób, które kształtują wrażliwość plastyczną oraz promują sztukę poprzez organizację licznych wystaw, wieczorów poetyckich, spotkań autorskich, targów staroci czy warsztatów plastycznych.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina
  ul. Szkolna 1
  32-410 Dobczyce
  www.ispina.pl

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ispina” w Dobczycach

  24 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  73 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo