Gazeta Krakowska

  Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” w Krakowie

  Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” kultywuje i promuje dobre wzorce i tradycje rozwoju biznesu oraz upowszechnia najlepsze pomysły, a także popularyzuje działalność wielu organizacji w Małopolsce. Stowarzyszenie wyraźnie przyczynia się do wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych poprzez działania na rzecz promocji i rozwoju małego biznesu w Małopolsce oraz popularyzację „dobrych praktyk”, do których zaliczają się:

  - Fundowanie od 11 lat nagród „Pióra Business‘u” dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz, jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie

  - Rozwój aktywnej współpracy Stowarzyszenia z uczelniami wyższymi w Krakowie poprzez organizowanie wspólnych projektów, sesji naukowych, szkoleń, staży dla studentów oraz promowanie działań innowacyjnych

  - Działania na rzecz promocji Krakowa i marki lokalnych przedsiębiorców oraz budowanie konstruktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami krakowskiego biznesu i władz lokalnych, regionalnych.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”
  ul. Wawrzyńca 15, Kraków
  e-mail: biuro@krakbusiness.pl
  www.krakbusiness.pl

  Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” w Krakowie

  31 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  20 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo