Gazeta Krakowska

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” jest jedną z najprężniej działających organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz całego powiatu dąbrowskiego. Od początku swojego istnienia organizacja ta stawiała sobie za cel pracę na rzecz pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.
  W mniejszych miastach i gminach osoby niepełnosprawne mają zazwyczaj mniejsze możliwości uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Działalność Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” jest dowodem na to, że integracja osób niepełnosprawnych w „mainstreamie” społecznym jest możliwa i przynosi korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Przez kilkanaście lat istnienia Stowarzyszenia poczyniono wiele starań mających na celu zapewnienie godności osób niepełnosprawnych. Realizowane są zadania wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób potrzebujących pomocy. Pomoc taką otrzymują podopieczni stowarzyszenia w formie paczek z okazji Dnia Chorego, Dnia Dziecka, Mikołajek itd. Uruchomiono rehabilitację domową dla osób leżących. Przynajmniej 3 razy
  w roku podopieczni Stowarzyszenia korzystają z basenu w Solcu-Zdroju. Co miesiąc spotyka się grupa wsparcia, powstała przy stowarzyszeniu, skupiająca rodziców dzieci niepełnosprawnych. Merytoryczna pomoc w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych prowadzona jest poprzez placówki takie jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Środowiskowy Dom Samopomocy. Od roku Stowarzyszenie poszerzyło spektrum działania w zakresie pomocy społecznej i zagadnień senioralnych. Uruchomiony został Bank Żywności i Dzienny Dom Senior-Wigor, zapewniający ciekawe formy spędzania czasu wolnego dla seniorów oraz pracę z rehabilitantem.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
  Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
  ul. Kościuszki 34
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  e-mail:pddt@wp.pl
  www.pomocna.dlon.pl

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej

  14 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  394 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo