Gazeta Krakowska

  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” jest najbardziej aktywną organizacją pozarządową na terenie Gminy Wieprz i działa w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest obszar rozwoju rynku pracy i promocji zatrudnienia w ramach, którego prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej, aktywizujące zawodowo osoby długotrwale bezrobotne. Kolejnym z nich jest obszar oświaty, edukacji i wychowania. Stowarzyszenie organizuje stacjonarny i wyjazdowy wypoczynek letni pod nazwą „Akcja Lato”. Stworzony również został Klub Kulinarnego Podróżnika, działający cyklicznie organizując spotkania prezentujące różne kraje wraz z ich dorobkiem kulturalnym. Prowadzona współpraca z programem „Erasmus Plus” poszerza wiedzę dotyczącą ekologii oraz podnosi kompetencje uczestników z zakresu języka angielskiego, a programu “Przystań Wieprz”, daje możliwości twórczego rozwoju i aktywności młodzieży. Ostatni obszar skupiony jest na rozwoju regionalnym i lokalnym. „Nadzieja” uruchomiła cykliczne spotkania w ramach realizacji zadania publicznego tj. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, współpracę z Wójtem Gminy Wieprz i GOK podczas współorganizowania Święta Gminy Wieprz powstał projekt „Wieprz i ryba ze smakiem”. Inicjatywa ta promuje tradycyjne potrawy lokalne poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprez promocyjnych połączonych z degustacją regionalnych dań.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym
  i Ich Rodzinom „Nadzieja”
  ul. Wadowicka 4
  34-122 Wieprz
  e-mail: nadzieja.wieprz@interia.pl
  www.nadzieja.wieprz.pl

  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

  25 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  65 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo