Gazeta Krakowska

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

  Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym
  i naukowo-technicznym, którego celem jest rozwój kapitału ludzkiego. Zajmuje się działalnością opiekuńczo-wychowawczą oraz kształceniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Zakład stara się również doskonalić kwalifikacje zawodowe pracowników gospodarki narodowej, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz nauczycieli. Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Miechowie uzupełniając system edukacyjny prowadzony przez Powiat Miechowski. Placówka realizuje działalność oświatowo-szkolną oraz działalność kursową pozaszkolną. Ośrodek stwarza bardzo dobry klimat dla rozwoju uczniów, którzy uczestniczą w konkursach, olimpiadach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, zdobywając wyróżnienia, nagrody. Uczniowie szkoły, co rok otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie. W ramach działań wychowawczych szkoła organizuje szereg akcji charytatywnych: wspiera min. chore dzieci, osoby starsze, po przeszczepach serca; organizuje szkolne zbiórki krwi, Szlachetną paczkę”, „Grę grosza”. Szczególną troską otacza uczniów z dysfunkcjami, umożliwiając im indywidualny proces nauczania.

  Materiał promocyjny udostępniony przez uczestnika plebiscytu

  Zakład Doskonalenia Zawodowego
  Adres Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach:
  ul. Paderewskiego 55
  25-950 Kielce
  Adres Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Miechowie
  ul. ks. Skorupki 3
  32-300 Miechów
  e-mail: zdz@zdz.kielce.pl

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

  26 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  59 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo