Spiszmy się – jak na rolników przystało, bo #liczysięrolnictwo

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Krakowie
Już wkrótce – 1 września – rozpocznie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny 2020. Wezmą w nim udział wszyscy polscy rolnicy. – To niezwykle ważne badanie, ponieważ jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie i kompleksowo scharakteryzować polskie rolnictwo, a tym samym ma wpływ na jego rozwój – podkreśla Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie i zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

Przypomnijmy, spisy rolne są prowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej przynajmniej raz na 10 lat. Organizuje się je po to, by zaktualizować dane o rolnictwie i poznać zachodzące w nim zmiany. To pozwala lepiej monitorować i kształtować politykę rolną – krajową oraz wspólnotową. Warto przy tym wspomnieć, że informacje przekazane przez rolników mają również wpływ na wysokość funduszy, jakie otrzymają oni na wsparcie swojej działalności. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą także ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej ich regionu, a tym samym opłacalność produkcji.

Tegoroczny Powszechny Spis Rolny rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Obejmie on wszystkie gospodarstwa w Polsce (mamy ich w sumie około 1,5 mln), a udział w nim wezmą rolnicy indywidualni oraz gospodarstwa prowadzone przez przedsiębiorstwa rolne.

– Spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha lub mniejszych, ale prowadzących działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną określoną progami, których wielkość precyzuje ustawa spisowa – informuje dyrektor Szlubowska. I wyjaśnia, że minimalna skala produkcji dla gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych poniżej hektara to m.in.: pół hektara drzewek owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek, chmielu, 5 sztuk bydła, 20 świń, 5 loch, 20 owiec, 20 kóz, 100 sztuk drobiu czy 20 pni pszczół. Spis dotyczy ponadto gospodarstw osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Spiszesz się przez internet lub telefon

Jak można wziąć udział w spisie rolnym? Głównie poprzez tzw. samospis internetowy – to metoda preferowana, jest bowiem wygodna i bezpieczna w czasie trwającej epidemii. Wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu i już można wziąć udział w spisie, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Odpowiedzi na pytania umożliwi rolnikom specjalna interaktywna aplikacja, która będzie dostępna od 1 września przez cały okres trwania spisu na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: spisrolny.gov.pl.

Nawet ci rolnicy, którzy nie mają komputera lub dostępu do internetu, nie muszą się martwić. Specjalnie dla nich w gminnych biurach spisowych zostaną zorganizowane stanowiska komputerowe. Dzięki temu każdy będzie mógł wziąć udział w samospisie internetowym.

To oczywiście nie jedyna metoda. Można również zadzwonić na infolinię spisową: 22 279-99-99 (koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora). Natomiast z rolnikami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia wywiadu przez telefon lub bezpośrednio w miejscu wygodnym dla rolnika. – Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można odmówić udzielenia odpowiedzi ani przełożyć spisu na inny termin – zaznacza Agnieszka Szlubowska.

Zapytają o grunty, zwierzęta, maszyny itp.

Pytania, na jakie będą odpowiadać rolnicy podczas spisu, są pogrupowane w 11 działów tematycznych: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna oraz chów i hodowla ryb.

Podczas spisu będą również zbierane dane dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, nawadniania czy też wkładu pracy samego rolnika i członków jego gospodarstwa oraz pracowników najemnych. – Wszystkie te dane będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Część pytań będzie odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających tę datę – uzupełnia Agnieszka Szlubowska. I dodaje, że na takie same pytania odpowiadają w tym roku rolnicy w całej Europie. Wszystko po to, by można było uzyskać porównywalne dane dla wszystkich regionów.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie zapewnia, że rolnicy nie muszą się obawiać o bezpieczeństwo przekazanych przez siebie danych. Spisy, podobnie jak wszystkie inne badania statystyczne prowadzone przez GUS, są bowiem realizowane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne, a wszyscy pracownicy statystyki i gminnych biur spisowych oraz rachmistrzowie są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej pod sankcją karną za jej niedotrzymanie. Zresztą w razie jakichkolwiek wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza, np. dzwoniąc na infolinię spisową lub przez internet.

Gdzie szukać informacji o spisie?

Od kilku miesięcy trwa kampania promująca spis rolny – w internecie, telewizji, radiu, prasie i mediach społecznościowych. Dodatkowo każdy rolnik otrzyma list Generalnego Komisarza Spisowego – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawiera on nie tylko najważniejsze informacje o spisie, ale również dane potrzebne do zalogowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do chwili dokonania spisu.

– Zachęcamy również do korzystania z infolinii spisowej 22 279-99-99 oraz do śledzenia wiadomości na stronie spisrolny.gov.pl - mówi dyrektor Szlubowska. Dodaje, że informacje o spisie, badaniach statystycznych w województwie małopolskim, działaniach edukacyjnych i promocyjnych można również znaleźć na stronach internetowych Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz w serwisach społecznościowych.

Dodaj ogłoszenie