Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”

Artykuł sponsorowany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kurczaba 25 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w swoich zasobach niżej wymienionych prac remontowych w 2020 roku:

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej w zasobach S.M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi

2. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej w zasobach S.M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi

3. Wykonanie remontu wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku w zasobach S.M. „Nowy Prokocim” przy ul. Jerzmanowskiego 24 wraz z robotami towarzyszącymi

4. Wykonanie docieplenia przyziemi w technologi BAUMIT w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S. M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi - budynki przy ul. Kurczaba 7, 11, 13

5. Wykonanie doszczelnienia instalacji gazowej i próby szczelności budynków będących w zasobach S.M„Nowy Prokocim” = 4.733 lokale

6. Wykonanie remontu i malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S. M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi - budynki przy ul. Teligi 19, ul. Jerzmanowskiego 18, 32 i 36.

7. Wykonanie malowania elewacji w technologi BAUMIT po likwidacji alg w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S. M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi – budynki przy ul. Kurczaba 35, ul. Ściegiennego 69.

Składanie ofert do dnia 05.03.2020 r. do godz. 1400

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniach 06.03.2020 r

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi do dnia 10.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie S.M„Nowy Prokocim” przy ul. Kurczaba 25 w Krakowie

Formularze zawierające materiały przetargowe można odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Kraków ul. Kurczaba 25 pokój nr. 14 lub 17

Informacje mogą być udzielane tel. 012 – 658 – 55 – 40 lub 012 – 658 – 64 – 81.

Odpłatność za materiały przetargowe wynosi 100,00 zł + podatek VAT /słownie: sto złotych + podatek VAT/ za jeden komplet materiałów przetargowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie