Wróć do listy komunikatów

Informacja

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Miechowskiego informuje, że w dniu 19.04.2019 roku na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 12 opublikowano i wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Miechowskiego, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Miechowie przy ul. Warszawskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 3201, 3202, 3203 oraz działki nr  3205 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208, 3206 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208 i 3207 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208.

Szczegółowe informacje, bezpośrednio lub telefonicznie, zainteresowani uzyskają w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ul. Racławickiej 12 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 17, tel. (41) 38 21 144.