1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o wyłożeniu do wglądu w dniach od 20.12.2018 r. do 11.01.2019 r. w siedzibie firmy: ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk w pokoju 119 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:

·         projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kościerzyna na lata 2019 – 2028

·         projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 2019 - 2020

·         założeń do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kaliska na lata 2021-2030

·         założeń do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 2021-2030

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone w terminie do 12.01.2019 r.:

1.      w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;

2.      ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pokój 119 ;

3.      za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadzanie@gdansk.lasy.gov.pl.

Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.