1. Gazeta Krakowska
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Bochnia
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Bochnia

Wójt Gminy Bochnia

 

informuje, że od dnia 23.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 oraz na stronie internetowej urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Moszczenica, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości położonych w obrębie Gorzków, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.