W piątek otwarto oferty, jakie wpłynęły w przetargu na powstanie Trasy Łagiewnickiej. Najniższą cenę - 802 mln zł - zaproponowało konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Firmy dały też gwarancję wydłużoną o 48 miesięcy.

Przetarg na Trasę Łagiewnicką ogłoszono w sierpniu. Czas na składnie ofert był do 4 października, ale wydłużono go do połowy listopada. Najważniejszym kryterium jest cena, która stanowi 60 proc. zamówienia przetargowego. Kolejnym kryterium jest wydłużony okres gwarancji - 30 proc. 10 proc. to kryterium terminu złożenia kompletnych wniosków o wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zobacz również: Nowoczesna pyta władze miasta ws. Trasy Łagiewnickiej

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA - 802 mln zł i gwarancja wydłużona o 48 miesięcy. Przypomnijmy, że koszty budowy Trasy Łagiewnickiej były szacowane na 1,3 mld zł. Urzędnicy mają teraz trzy miesiące na ocenę ofert i podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu.

– Zadanie będzie podzielone na kilka etapów. Najpierw wykonawca będzie musiał przygotować projekt i uzyskać decyzje administracyjne. Następnie zostanie zrealizowana linia tramwajowa od os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej – informuje Jerzy Marcinko, prezes spółki Trasa Łagiewnicka. Ten element będzie współfinansowany ze środków unijnych. Zgodnie z planem, wniosek o dotację będzie złożony do końca tego roku. Natomiast całość zadania ma być gotowa do 31 grudnia 2020 roku.

Trasa w 50 proc. ma być finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w 30 proc. z kredytów z banków komercyjnych i w 20 proc. z dofinansowania z rządowej spółki Polski Fundusz Rozwoju. Z tym ostatnim zawarto porozumienie już pod koniec marca. Rozmowy z pozostałymi podmiotami trwają.

Trasa będąca elementem III obwodnicy miasta, ma mieć 3,7 km długości i przebiegać od Grota-Roweckiego do skrzyżowania Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Towarzyszyć jej będzie linia tramwajowa do Kurdwanowa.

Trasa Łagiewnicka – wraz z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa po zachodniej stronie miasta. To projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

Główny ciąg będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego.