Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie uruchamia nowy, unikatowy kierunek studiów. To psychologia zwierząt

Materiał informacyjny UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy ze zwierzętami? Jeśli tak, to Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma dla ciebie ciekawą propozycję. Od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia planuje uruchomić nowy kierunek studiów: psychologia zwierząt.

Jest on naprawdę unikatowy, trudno go znaleźć na innych polskich uczelniach. Będą to studia jednolite magisterskie, trwające pięć lat (stacjonarne i niestacjonarne) oraz – co bardzo istotne – interdyscyplinarne i praktyczne. – Psychologia zwierząt to przyszłościowy kierunek, m.in. ze względu na swą interdyscyplinarność. W jego utworzenie zaangażowanych jest kilka jednostek z naszej uczelni: prócz Instytutu Psychologii również Instytut Biologii i Instytut Filozofii_– wymienia dr Rafał Abramciów, dyrektor Instytutu Psychologii UP. – _Studia te mają dawać przede wszystkim praktyczną wiedzę – dodaje.

Warunkiem sukcesu w pracy ze zwierzętami jest doskonała znajomość ich charakterów i wiedza o tym, jak można je trenować, jak właściwie się nimi opiekować itp. Studia z psychologii zwierząt na UP gwarantują zdobycie takiej właśnie wiedzy. Ponadto studenci będą się zapoznawać m.in. z zagadnieniami z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt kręgowych, a także z genetyki, w tym rasogenezy.

Jak wyjaśnia dr Rafał Abramciów, w związku z dużym zróżnicowaniem zawodów wykorzystujących talenty zwierząt, przewidziano na studiach specjalności takie jak „Terapia zajęciowa z udziałem zwierząt” i „Behawiorystyka zwierząt”. Pierwsza z nich ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie terapii wspomagającej z wykorzystaniem zwierząt w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Mowa tu m.in. o dogoterapii, felinoterapii czy hipoterapii.

Zooterapia daje bardzo duże pole do działania. Interakcja ze zwierzętami pozwala zmniejszyć stres, uspokaja, poprawia samopoczucie – krótko mówiąc, ma działanie terapeutyczne. Kontakt emocjonalny i fizyczny ze zwierzęciem jest niezwykle istotny i warto go wykorzystywać w terapii – podkreśla dyrektor Instytutu Psychologii UP.

Osoby, które wybiorą specjalność „Terapia zajęciowa z udziałem zwierząt”, będą poznawać metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy – z wykorzystaniem przeszkolonych zwierząt.

Druga specjalność – „Behawiorystyka zwierząt” – ma na celu wykształcenie specjalistów np. w zakresie szkolenia psów czy koni. Zdobyta wiedza na temat zachowania zwierząt pozwoli na wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji, a także opanowanie technik utrwalania właściwych i eliminowania niepożądanych zachowań. Behawiorysta będzie posiadał kompetencje w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych (takich jak np. agresja czy lękliwość) oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu.

Oczywiście studia na kierunku psychologia zwierząt nie mogłyby się odbyć bez zróżnicowanych i ciekawych zajęć praktycznych. Przewidziane są m.in. praktyki w ogrodzie zoologicznym, w stadninach, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach animaloterapii, a także w lecznicach dla zwierząt (jako że podstawy weterynarii również są przewidziane w programie studiów).

Gdzie będą mogli podjąć pracę absolwenci kierunku psychologia zwierząt? Lista zawodów jest tutaj długa. Wystarczy wymienić wspomnianych wcześniej behawiorystów oraz specjalistów od zooterapii, którzy mogą pracować np. z osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie czy będącymi w depresji. Wiedzę zdobytą na studiach na UP w swej pracy mogą również wykorzystywać dogwalkerzy, pracownicy schronisk, ogrodów zoologicznych, stadnin koni czy ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Koniecznie wspomnieć trzeba także o służbach takich jak straż pożarna, straż graniczna, wojsko czy policja, gdzie zwierzęta – głównie psy – są często wykorzystywane jako czworonożni specjaliści do pomocy w akcjach ratowniczych (np. po zejściu lawiny w górach, zawaleniu się budynku), do wykrywania narkotyków i różnych materiałów niebezpiecznych, poszukiwania zaginionych itp.

Rekrutacja na nowy kierunek psychologia zwierząt ma ruszyć już w czerwcu. Więcej informacji: www.up.krakow.pl.

Paulina Szymczewska

Materiał oryginalny: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie uruchamia nowy, unikatowy kierunek studiów. To psychologia zwierząt - Dziennik Polski

Dodaj ogłoszenie