Wpływowa Kobieta Małopolski 2015 [REGULAMIN]

red.
REGULAMIN PLEBISCYTU „Wpływowa Kobieta Małopolski 2015“

art. 1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Wpływowa Kobieta Małopolski” (Plebiscyt).

art. 2
Organizatorem Plebiscytu „Wpływowa Kobieta Małopolski” (Organizator) jest: POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, Al. Pokoju 3, 31–548 Kraków - wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska” (zwanego dalej również „Gazetą Krakowską”).

art. 3
1. Kandydatki do tytułu „Wpływowa Kobieta Małopolski” zgłasza Kapituła Plebiscytu.
W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą dziennikarze „Gazety Krakowskiej” wskazani przez Redaktora Naczelnego.
2. Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć Czytelnicy „Gazety Krakowskiej”, którzy w zastrzeżonym w Regulaminie terminie oddadzą na wybraną przez siebie kandydatkę głos.
Głosowanie odbywa się na Kandydatki spośród wskazanych przez Kapitułę Plebiscytu. Lista Kandydatek ogłoszona zostanie w dzienniku „Gazeta Krakowska” oraz na stronach internetowych serwisów gazetakrakowska.pl oraz krakow.naszemiasto.pl w dniu 6 lutego 2015 r.
3. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
5.Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełnia funkcję administratorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
6.Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu ma charakter dobrowolny.
7.Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników tych Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.Plebiscyt jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

art. 4
Plebiscyt będzie trwał w dniach od 6 lutego 2015r. do 27 lutego 2015 r.

art. 5
Kapituła Plebiscytu ustali listę Kandydatek do tytułu „Wpływowa Kobieta Małopolski” podczas niejawnego posiedzenia w dniu 5 lutego 2015 r.

art. 6
1. Etap Plebiscytu związany z uczestnictwem czytelników trwa od dnia 6 lutego 2015 r. do dnia 27 lutego 2014 r. do godz. 13:59:59 i obejmuje głosowanie na Kandydatki wskazane przez Kapitułę Plebiscytu zgodnie z zasadami i w terminach określonych w niniejszym artykule poniżej.
2. Głosować można na oryginalnych, drukowanych w „Gazecie Krakowskiej” kuponach do głosowania. Na jednym kuponie można głosować tylko na jedną kandydatkę do tytułu „Wpływowa Kobieta Małopolski”.
3. Kupony zawierające imię i nazwisko więcej niż jednej Kandydatki są nieważne.
4. Kupony do głosowania będą drukowane w Gazecie Krakowskiej od 6 lutego 2015 r. do 21 lutego 2015 r.
5. Uczestnik Plebiscytu może dostarczyć dowolną ilość kuponów.
6. Kupony do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 25 lutego 2015 r. Kupony nadesłane po tym terminie nie będą uczestniczyły w głosowaniu. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia kuponu na ww. adres.
7. Głosować można także poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej”.
8. Uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań.
9. Zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) w treści wpisując KOBIETA. oraz numer kandydatki. Szczegółowa instrukcja głosowania i lista kandydatek zamieszczona będzie w dniach 6 lutego 2015r. – 27 lutego 2015 r. na na stronach internetowych:
www.gazetakrakowska.pl
www.krakow.naszemiasto.pl
10. Głosować poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej” można w okresie od 6 lutego 2015r. do 27 lutego 2015 do godz. 13:59:59.

art. 7
1. Zwyciężczynią Plebiscytu zostanie osoba, która uzyska największą liczbę głosów będącą sumą głosów z kuponów drukowanych w „Gazecie Krakowskiej” oraz głosów SMS oddanych poprzez zakup e-wydania „Gazety Krakowskiej”.
Osoba ta otrzyma statuetkę i tytuł Wpływowa Kobieta Małopolski 2015.
2. Osoby, które uzyskają miejsca od 2 do 5 otrzymają statuetki.
3. Z posiedzenia Kapituły Plebiscytu mającego na celu podliczenie głosów sporządza się protokół.

art. 8
1.Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi do dnia 28 marca 2015 r. na łamach „Gazety Krakowskiej”.
2.W związku z rozstrzygnięciem Plebiscytu zorganizowana zostanie Gala, o której terminie i miejscu Organizator poinformuje osoby, o których mowa w art. 7 powyżej.

art. 9
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców oraz innej korzystnej dla uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków oraz na stronach internetowych:
www.gazetakrakowska.pl
www.krakow.naszemiasto.pl

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

art. 10
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do POLSKAPRESSE Sp. z o.o. na piśmie.
2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§ 11
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska, al. Pokoju 3 31-548 Kraków z dopiskiem „Plebiscyt Wpływowa Kobieta Małopolski - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 12
1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Plebiscytu będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla siedziby Oddziału Prasa Krakowska Polskapresse Sp. z o. o.

2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólnego regulaminu konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają przepisów o ochronie praw konsumentów.

3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2015 r.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie