Chłodnictwo przemysłowe. Popularne rozwiązania

materiał partnera
Pierwsze chłodziarki powstały m.in. w XIX wieku na potrzeby australijskiego browaru w stanie Wirginia. Dziś te urządzenia używane są na bardzo szeroką skalę, znajdując zastosowanie między innymi w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, przy obróbce metali, w branży pirotechnicznej, w produkcji przedmiotów gumowych, a także w prywatnych domach i branży ogrodniczej. Na potrzeby chłodnictwa przemysłowego stworzono wiele maszyn i systemów, które różnią się sposobem funkcjonowania, cechami, wielkością oraz osiąganymi możliwościami. Do najpopularniejszych należą chłodziarki absorpcyjne oraz chłodnie wodne wyparne (tzw. wyparne wieże wodne).

Ogólna zasada działania chłodziarek

Większość chłodziarek to urządzenia elektryczne - sprężarkowe, chociaż na mniejszą skalę używa się też urządzeń gazowych. Standardowe maszyny oparte są o lewobieżny obieg Lindego. W praktyce oznacza to, że do komory lub układu doprowadzana jest praca a zabierane jest ciepło.

Chłodnictwo przemysłowe. Popularne rozwiązania

Funkcjonowanie chłodni wyparnej (wieży wodnej)

Jak sama nazwa mówi, te urządzenia opierają się na procesie parowania wody. Chłodnie wyparne to z reguły układy otwarte (obok wież typu zamkniętego) wykorzystujące wodę i powietrze do ochładzania. W maszynach,wykorzytywany jest proces parowania wody (zjawisko zysków ciepła jawnego i ciepła utajonego) – w wyniku którego medium instalacyjne (woda, roztwór glikolu, solanka) ulega schłodzeniu. Stopień schłodzenia medium zależny jest od konkretnej konstrukcji oraz sprawności układu, a także od ilości odparowanej wody w chłodni. Wpływ ma też stan powietrza oraz prędkość przepływu powietrza przez chłodnię wodną wyparną. Te czynniki sprawiają, że chłodnia wodna wyparna jest mniej lub bardziej wydajna.

Zastosowanie chłodzenia wyparnego

Chłodzenie wyparne stosowane jest w branżach, w których wymagana jest praca z większymi temperaturami medium instalalacyjnego, duża wydajność przy małym obciążeniu elektrycznym układu. Przykładem zastosowania są elektrownie, systemy oparte na turbinach gazowych, silnikach wysokoprężnych. Jednocześnie ten typ chłodzenia sprawdza się tam, gdzie niezbędne jest wytworzenie odpowiednich warunków i zachowanie stałej temperatury. Dotyczy to branży mleczarskiej (zapewnienie zwierzętom dogodnej temperatury), ogrodniczej (m.in. mikroklimat w szklarni) czy przemysłu drobiarskiego (np. do wentylacji tuneli ze zwierzętami oraz uniknięcia stresu cieplnego). Skuteczność systemów wyparnych osiąga nawet 95%.

Chłodziarki absorpcyjne i sposób ich działania

Systemy absorpcyjne uważa się za jedne z najbardziej perspektywicznych w chłodnictwie przemysłowym. Ich konstrukcja jest prosta i złożona głównie ze stałych części. Charakteryzuje je stosunkowo cicha praca. Coraz częściej chłodziarki absorpcyjne stosowane są jako alternatywa dla urządzeń sprężarkowych. Pozwalają na znaczne oszczędzanie energii, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogą być proekologiczne.

W urządzeniu występuje absorber (pochłania czynnik chłodniczy) oraz generator (warnik). Chłodziarki napędzane są ciepłem, co dla producentów oraz użytkowników stwarza wiele nowych możliwości wykorzystania konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak na przykład panele słoneczne czy turbiny wiatrowe. Choć chłodziarki absorpcyjne znacznie się rozwinęły w ostatnich latach, to wciąż odkrywane są ich nowe możliwości czy szanse na zwiększenie efektywności.

Zastosowanie chłodziarek absorpcyjnych

Wykorzystywane są na skalę przemysłową, ale też sprawdzają się w użytku prywatnym. Przykładem drugiego zastosowania jest chłodziarka gazowa, w której palnik gazowy przyjmuje rolę warnika doprowadzającego ciepło. Takie urządzenia montowane są między innymi w przyczepach kempingowych, używane w miejscach, w których nie ma dostępu do innych źródeł ciepła.

Chłodziarki absorpcyjne to także znane nam przenośne lodówki samochodowe. Do ich pracy niezbędna jest energia elektryczna. Te modele są mniej wydajne, dlatego są to głównie małe urządzenia, nieprzekraczające 1m wysokości. Większe chłodziarki instalowane są w szkołach, montowane w rafineriach. Systemy absorpcyjne są również używane do domowej klimatyzacji.

W ostatnim okresie chłodziarki absorpcyjne na bardzo szeroką skalę i z powodzeniem są wykorzystywane w dużych systemach chłodzenia przemysłowego zapewniając ciągłe i stabilne źródło chłodu.

Zalety i wady urządzeń absorpcyjnych

Jak każde chłodziarki, także i te absorpcyjne wykazują pewne zalety, ale też wady.
W poczet tych pierwszych wlicza się bardzo niskie koszty eksploatacyjne, ich długą żywotność osiągającą nawet 25 lat, a także proekologiczność, i dogodne warunki regulacyjne. Maszyny są nieskomplikowane i proste w obsłudze, charakteryzują się znaczną elastycznością w pracy dzięki możliwości stosowania różnych źródeł ciepła do ich napędu.

Choć wad jest mniej, to jednak mają znaczenie. Koszt inwestycyjny chłodziarek absorpcyjnych jest wyższy niż zakup innych standardowych urządzeń o zbliżonej mocy.

Chłodnictwo przemysłowe i wielość zastosowań

Chłodnictwo przemysłowe to szeroki temat, a chłodziarki absorpcyjne i chłodnie wyparne to tylko dwie kategorie najpopularniejszych urządzeń o szerokim zastosowaniu w wielu branżach. Każda maszyna ma swoją specyfikę i cechy, które predysponują ją do użytku w określonych obszarach.

Więcej…

Wideo