Czy jesteś prawdziwym krakusem?
    Czy jesteś prawdziwym krakusem?