Wróć do listy komunikatów

Informacja

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn na okres 21 dni licząc od dnia następnego od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostaną wywieszone wykazy z dnia 19.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Czorsztyn:

  1. wykaz IRG.6845.1.2019 – dot. oddania w dzierżawę cz.dz.nr 83/4 o pow. 0,0369 ha, położonej w Kluszkowcach,
  2. wykaz IRG.6850.1.2019 – dot. oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz OSP Kluszkowce,
  3. wykaz IRG.6850.2.2019 – dot. oddania w użyczenie nieruchomości na rzecz OSP Mizerna,
  4. wykaz IRG.6850.3.2019 – dot. oddania w użyczenie pomieszczeń na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.

 

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 2750071 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.