Matura biologia 2020 ARKUSZ CKE - Jakie zadania były na maturze z biologii rozszerzonej? "Tegoroczny egzamin był zupełnie inny" 19.06

Patrycja Dziadosz
Patrycja Dziadosz
MATURA BIOLOGIA 2020. We wtorek, 16 czerwca o godzinie 9:00 część maturzystów - w tym uczniowie klas biologiczno-chemicznych i np. osoby marzące o zawodzie lekarza – pisały egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. - Tegoroczny egzamin był zupełnie inny niż te z poprzednich lat. Było dużo pytań z ekologii, a mało z „człowieka”. Test nie był jednak trudny, wbrew temu czego się spodziewałam – mówi Lidia Rynduch z Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów Kostka w Krakowie. Po egzaminie maturalnym biologii opublikujemy dla Was ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Matura z biologii 2020 - przykładowe odpowiedzi

Zadanie 1.1
A
Zadanie 1.2
/się zwiększa
/zwiększeniu
Zadanie 1.3
cholesterol
Zadanie 3.1
F
P
F

Matura z biologii 2020. Jakie były zadania?

Matura rozszerzona z biologi była dużo łatwiejsza niż w latach poprzednich – ocenia Anna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Podobnego zdania jest Daria z tej samej szkoły.

- Tegoroczny egzamin był zupełnie inny niż te z poprzednich lat. Było dużo pytań z ekologii, a mało z „człowieka”. Test nie był jednak trudny, wbrew temu czego się spodziewałam – mówi Lidia Rynduch z Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów Kostka w Krakowie.

- W porównaniu do poprzedniego roku była łatwiejsza - ocenia Daria z IV LO w Olkuszu.

- Same pytania nie były trudne dla kogoś kto faktycznie przygotowywał się do matury – komentuje Anna Z IV LO w Olkuszu.

Abiturienci relacjonują, że na tegorocznym egzaminie było dużo zadań na podstawie tekstu. Jeden z nich był np. o żbikach.

- Liczyłam na to bo te zadania polegają bardziej na myśleniu niż na samej wiedzy. W związku z tym łatwiej jest z nich uzyskać punkty – komentuje Daria z IV LO w Olkuszu.

Podobnego zdania jest Lidia Rynduch z Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. - Wystarczyło dobrze przeanalizować tekst, by poprawnie odpowiedzieć na pytania. Dodaje, że dla niej dużym zaskoczeniem była dosyć duża ilość pytań zamkniętych w których trzeba było wybrać odpowiedzi tak lub nie lub prawda czy fałsz. Niektóre z nich zdaniem maturzystki były bardzo podchwytliwe.

- Dla mniej najtrudniejsze było zadanie o hormonach. Z kolei bardzo proste okazały się być pytania z genetyki – zaznacza Lidia Rynduch. Dari z IV LO najwięcej problemów przysporzyły zadania z ekologii.

- Zaskoczyło mnie, że nie było cyklu Krebsa i metabolizmu, który na maturze pojawia się co roku. Nie spodziewałam się z kolei tak wielu pytań o roślinach i ewolucjonizmie - dodaje Kasia z IV LO w Olkuszu.

- Według mnie jedno z dłuższych zadań było też o laktozie . Trzeba było zrobić krzyżówki genetyczne. W sumie było do niego chyba, aż sześć podpunktów - relacjonuje Anna z IV LO w Olkuszu.

Na tegorocznej maturze było też zadanie o surfaktancie w pęcherzykach płucnych czy zasiedlaniu roślin na nowej wyspie.

- Myślę że poszło mi całkiem dobrze. Nie udało mi się odpowiedzieć tylko na dwa pytania. Skończyłam pisać dosyć wcześnie, bo po około dwóch godzinach. Gdy wychodziłam widziałam, że na sali spora cześć moich kolegów jest w trakcie intensywnego pisania – podsumowuje Lidia Rynduch.

Matura 2020 biologia rozszerzona

Zaraz po egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym w tym miejscu opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE.

Matura z biologii rozszerzona: co było, opinie

Z pierwszych komentarzy na Twitterze wynika, że matura z biologii na poziomie rozszerzonym nie była taka straszna.

MATURA 2020 biologia: przecieki. Czy wyciekły arkusze?

Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2020.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.

Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2020 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.

MATURA BIOLOGIA 2020. Przykładowe ZADANIA Z BIOLOGII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, ROZWIĄZANIA

 1. Na proces fotosyntezy składają się reakcje zależne i reakcje niezależne od światła. Spośród poniższych zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące przebiegu i lokalizacji reakcji fotosyntezy.

  A. Wykorzystanie energii świetlnej w procesie fotosyntezy umożliwiają cząsteczki chlorofilu
  zgrupowane w tzw. fotoukładach, w stromie chloroplastu.
  B. Produkcja ATP i NADPH jest rezultatem inicjowanej przez światło wędrówki elektronów
  przez łańcuch przenośników oraz fotolizy wody.
  C. W czasie reakcji fosforylacji cyklicznej, odbywającej się w tylakoidach chloroplastów,
  zachodzi synteza ATP połączona z powstawaniem NADPH.
  D. Wytworzone NADPH jest wykorzystywane w cyklu Calvina do syntezy cukru (aldehydu
  3-fosfoglicerynowego) jako czynnik utleniający i jako źródło energii.
  E. W cyklu Calvina przekształcanie dwutlenku węgla w cukier (aldehyd 3-fosfoglicerynowy)
  rozpoczyna się przyłączeniem cząsteczki dwutlenku węgla do cząsteczki
  pięciowęglowego związku organicznego.

  ROZWIĄZANIE:
  B.Produkcja ATP i NADH jest rezultatem inicjowanej przez światło
  wędrówki elektronów przez łańcuch przenośników oraz fotolizy
  wody.
  E.W cyklu Calvina przekształcanie dwutlenku węgla w cukier
  (aldehyd 3-fosfoglicerynowy) rozpoczyna się przyłączeniem
  cząsteczki dwutlenku węgla do cząsteczki pięciowęglowego
  związku organicznego.

 2. U ośmiornicy zwyczajnej, w tylnej części szlaku wzrokowego mózgu, zlokalizowane są tak zwane gruczoły optyczne. Stwierdzono, że aktywacja gruczołów stymuluje syntezę białek w jajnikach, zachowania płciowe, prowadzi do osiągnięcia dojrzałości płciowej i umożliwia rozmnażanie, ale także negatywnie wpływa na intensywność odżywiania się i długość życia. Ośmiornice giną po zakończeniu procesu rozrodczego, ale usunięcie gruczołów optycznych przed osiągnięciem dojrzałości płciowej prowadzi do znacznego wydłużenia życia zwierząt. Badania ultrastrukturowe wykazały w komórkach wydzielniczych gruczołów optycznych młodych ośmiornic obecność licznych wypustek dendrytycznych. Dojrzałe osobniki posiadają komórki wydzielnicze o dużej zawartości szorstkiej siateczki wewnątrzplazmatycznej. Według opinii niektórych naukowców gruczoły optyczne należy uznać za narząd neuroendokrynowy, wydzielający hormony peptydowe.

a) Uzasadnij opinię naukowców na temat neuroendokrynowego charakteru gruczołu optycznego, odnosząc się do obu członów określenia „neuroendokrynowy” i uwzględniając budowę komórek tego gruczołu.

ROZWIĄZANIE: Gruczoł optyczny jest narządem neuroendokrynowym, ponieważ komórki tego gruczołu posiadają wypustki dendrytyczne, co wskazuje na ich pochodzenie od komórek układu nerwowego. Duża zawartość szorstkiej siateczki wewnątrzplazmatycznej świadczy o nasilonych procesach biosyntezy peptydów / białek, którymi mogą być hormony.

b) Wyjaśnij związek między aktywnością gruczołu optycznego a faktem, że w hodowli nie udaje się utrzymać przy życiu dorosłych ośmiornic po fazie ich rozrodu.

ROZWIĄZANIE: Aktywność gruczołu optycznego jest niezbędna do osiągnięcia dojrzałości płciowej / rozmnażania, ale równocześnie powoduje zahamowanie odżywiania się i skraca życie / powoduje śmierć mięczaków / ośmiornic / głowonogów, co uniemożliwia utrzymanie przy życiu ośmiornic w hodowli po okresie rozrodu.

c) Oceń prawdziwość podanych w tabeli stwierdzeń dotyczących rozrodu ośmiornic. Wpisz obok zdania literę F, jeżeli jest fałszywe, lub literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe.

1Ośmiornica zwyczajna rozmnaża się tylko raz w życiu. P/F
2U ośmiornic występuje rozwój złożony. P/F
3Ośmiornice są rozdzielnopłciowe. P/F

ROZWIĄZANIE: 1. – P 2. – F 3. – P

Matematyka matura 2020 rozszerzenie. ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA...

Matura 2020. Harmonogram egzaminów

Egzaminy rozpoczną się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego. Matura będzie tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

8.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język polski - poziom podstawowy
 • godz. 14 język polski - poziom rozszerzony

9.06.2020 (wtorek)

 • godz.9 matematyka - poziom podstawowy
 • godz. 14 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

10.06.2020 (środa)

 • godz. 9 język angielski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 matematyka – poziom rozszerzony
 • godz. 14 filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony

16.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

17.06.2020 (środa)

 • godz. 9 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

18.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język niemiecki – poziom podstawowy
 • godz. 14 język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

22.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język rosyjski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

23.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 język francuski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

24.06.2020 (środa)

 • godz. 9 fizyka i astronomia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

25.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język hiszpański – poziom podstawowy
 • godz. 14 język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

26.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzycz

ny

29.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy i rozszerzony
 • historia muzyki – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
 • dwujęzycznych (pr)

Już od lipca zmiany w 300 plus?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie