Rozliczanie podatków w 2015 roku. Nowe ulgi i elektroniczna rewolucja

Karol Franczak
archiwum Polskapresse
Katalog nowych ulg podatkowych wprowadzonych w 2015 r.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ulgi i odliczenia, z których będą mogli skorzystać podatnicy  przy rozliczaniu PIT  (tj. informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) będą niemal identyczne, jak te obowiązujące rok temu. Większym przeobrażeniom nie poddadzą się limity ulg, ani skala podatkowa, ani kwota wolna od podatku czy ustawowe koszty uzyskania przychodu. Jedyną faktyczną zmianą jest rozszerzenie  katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych na:

  • wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu,
  • dodatek energetyczny otrzymywany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej,
  • odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikające z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych,
  • kwoty przyznane przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania,
  • odprawy mieszkaniowe, jak i świadczenia mieszkaniowe żołnierzy.

a) Zwolnienie wynagrodzenia otrzymywanego za ustanowienie służebności przesyłu z obowiązku rozliczenia podatkowego.

Zawarcie służebności przesyłu za wynagrodzeniem zostaje zwolnione z obowiązku opłacania z tego tytułu podatku dochodowego. Dotychczas zdaniem wielu Sądów, osoby uzyskujące odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu na drodze ugody pozasądowej zobligowane były rozliczyć z tego tytułu podatek. Powyższa argumentacja organów sądowych stała się jednak przedmiotem wielu rozbieżności. Spór rozwiązały dopiero wyroki NSA z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt II FSK 654/10 uznające prawo podatników do stosowania  przedmiotowego zwolnienia. Wdanie się w spór zakończony wyrokiem lub ugodą sądową przyznającymi odszkodowanie pozwalało bezsprzecznie skorzystać ze zwolnienia z podatku. Nowe zapisy chronią przed zapłatą podatku z tytułu uzyskanego odszkodowania zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

b) Ulga na dodatek energetyczny z tytułu otrzymywania wrażliwej energii elektrycznej.

Z pod obowiązku odliczania podatkowego został również wyłączony tzw. dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059.) Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym. Dodatek wypłacany jest  w kwocie brutto do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

c) Zwolnienie z podatku obejmujące otrzymane odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Zwolnienie z podatku obejmie niestety nie każde uzyskane świadczenie odszkodowawcze. Tylko otrzymane odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikać będą z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy będą podlegać przedmiotowej uldze. Dotychczas odszkodowania podlegające zwolnieniom mogły wynikać wyłącznie z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

d) Ulga na kwoty przyznane przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania

Kwoty od 2 do 20 tys. zł., przyznanych przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania została objęta ulgą w 2015 r. Skarga w tej sprawie możliwa jest, jeżeli postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

e) Zwolnienie odpraw mieszkaniowych i świadczeń mieszkaniowych żołnierzy 

Podatek nie będzie już także pobierany od odprawy mieszkaniowej, jak i świadczenia mieszkaniowego żołnierzy. Postawą do wprowadzenia niniejszego odliczenia było orzeczenie NSA z 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt: II FSK 2625/13. Orzeczenie to rozwiązywało spór, będącego rezultatem tego, iż świadczenie mieszkaniowe wypłacane było przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, będącą agencją wykonawczą i korzystającą ze zwolnienia z podatku wypłat pochodzących z budżetu państwa.

Przykładowe zmiany w dotychczas obowiązujących ulgach podatkowych

Jedną z nielicznych ulg, które stanie się w bieżącym roku bardziej korzysta dla podatników jest tzw. ulga na dziecko. Nowelizacja ustawy o PIT nieznacznie podwyższa wysokość wspomnianej ulgi. Już przy rozliczeniu za 2014 r. rodzice mogli odpisać o 332 zł więcej w przypadku trzeciego dziecka oraz o prawie 476 zł w przypadku czwartego i następnego. Sytuacja rodzin wychowujących jedno albo dwoje dzieci nie ulegnie jednak zasadniczej modyfikacji. Odpis od podatku na każde dziecko będzie wynosił nadal 1112,04 zł. Rodziny posiadające trójkę lub więcej potomstwa mogą liczyć na zwiększenie kwoty ulgi. Do zeszłego roku w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka obowiązywało zwolnienie z podatku w kwocie 1 668,12 zł. Po wejściu w życie ustawy odpis na trzecie dziecko wyniesie 2 000,04 zł. Z kolei odpis na czwarte i każde kolejne dziecko wynosił 2 224,08 zł, zaś obecnie będzie to 2 700 zł.

Nowelizacja wprowadza również nowe zasady korzystania z ulgi na dziecko. W przypadku, gdy wysokość odpisu będzie znacznie przewyższać wysokość zapłaconego przez rodzinę podatku, urząd skarbowy dopłaci brakującą kwotę. Należy pamiętać jednak o tym, iż zwrot nie może być większy niż łączna kwota podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z tego faktu wynika więc wniosek, iż niektóre rodziny liczące wielu członków nie będą mogły w pełni skorzystać z odpisu, jako że urząd skarbowy nie zwróci rodzinie wielodzietnej więcej, niż zostało wpłacone w formie podatków, składek zdrowotnych i kwot ubezpieczenia społecznego.

Pewną dość innowacyjną zmianą jest również włącznie odliczenia kosztów zakupu pieca grzewczego w ramy ulgi rehabilitacyjnej. W opinii organów podatkowych wydatki poniesione przez podatnika na zakup kotła grzewczego z automatycznym podajnikiem paliwa stałego z towarzyszącą mu instalacją hydrauliczną i zasobnikiem ciepłej wody zaliczyć należy do wydatków związanych ze zmianą wyposażenia budynku mieszkalnego podlegających odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem czynności życiowych. Stanowią bowiem one zarówno wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności tj. schorzenia narządu ruchu.

Obowiązek rozliczania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej

Za swoistą rewolucję, którą niektórzy pracodawcy mogą uznać za niepotrzebną i komplikującą zasady rozliczania podatkowego jest wprowadzenie obowiązku rozliczania w formie elektronicznej. Zobligowani do złożenia deklaracji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej zostali podatnicy, którzy rozliczają więcej niż 5 pracowników. Pozostali będą mogli nadal wysyłać deklaracje w formie papierowej pod warunkiem przekazania ich jednak o miesiąc wcześniej niż przewiduje to ustawowy termin.

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może nadal sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, jest zobligowany złożyć je do urzędu skarbowego do 2 lutego 2015 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną - termin wydłuża się do 2 marca 2015 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R składać należy do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 2 marca 2015 r.

Te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 2 marca 2015 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru).

Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8AR, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.

Wysyłka deklaracji przy pomocy Internetu może wiązać się dla wielu podatników z problemem uzyskania podpisu elektronicznego. Rozliczający się online do skutecznego przesłania deklaracja podatkowego będą zatem potrzebowali profilu zaufanego EPUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego czyli e-podpisu. Swoistym ułatwieniem dla podatników rozliczających się przy pomocy Internetu jest wdrożony przez Ministerstwo Finansów system e-podatki. Portal podatkowy działający w systemie teleinformatycznym jako obsługa administracji podatkowej ma służyć komunikacji organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami. W tym celu każdy podatnik / płatnik będzie dysponował własnym kontem umożliwiającym dostęp do złożonych przez podatnika / płatnika deklaracji podatkowych, czy podań a także pism doręczonych przez organ podatkowy. Niestety w celu zarejestrowania się w portalu e-podatnik należy pod  oświadczeniem o przystąpieniu złożyć podpis elektroniczny.

 

Źródło: Lex Patronum

Menedżer sportowy - zbawienie czy zło konieczne?

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

i
inFakt

Żeby skorzystać z ulgi na dzieci trzeba jednak spełnić pewne warunki. Może się zdarzayć, że urzędnicy zażądają dodatkowej dokumentacji, np. odpisu aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenia, że pełoletnie dziecko kontynuuje edukację.

Dodaj ogłoszenie