Jaki będzie mieć przebieg Trzecia Obwodnica Krakowa?

Piotr Rąpalski
W Klubie pod Jaszczurami odbyła się debata odnośnie budowy trasy Łagiewnickiej i domykania III obwodnicy Krakowa. Zorganizował ją Aleksander Miszalski, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Wiceprezydent miasta Tadeusz Trzmiel bronił idei budowy tras, naukowcy z Politechniki Krakowskiej, w tym dr Marek Bauer, również je popierają, ale wskazywali na wątpliwości i luki w planach władz Krakowa, dawali alternatywy wykonania dróg. Inwestycji sprzeciwiał się ostro Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.

Mapy, którędy będzie przebiegać trasa i wizualizacje prezentujemy w galerii na końcu artykułu.

W tym tygodniu, w środę, radni miejscy mają podjąć decyzję, czy zgodzą się na powołanie nowej spółki miejskiej, która będzie budować trasę Łagiewnicką. To jedna z trzech arterii, która ma domknąć zachodnią obwodnicę Krakowa. Później mają być budowane trasy Pychowicka i Zwierzyniecka. Choć inwestycje są planowane od lat 70 i mają odciążyć ruch w centrum miasta, głównie na Alejach Trzech Wieszczów i 29 listopada, to wśród mieszkańców, polityków i samorządowców teraz rozgorzała dyskusją czy mają sens. Budowę forsują urzędnicy, grupy mieszkańców protestują, a radni nie mają wyrobionego zdania. A chodzi o uruchomienie inwestycji wartych łącznie 3 mld zł – to jedna z najważniejszych decyzji w mieście w ciągu ostatnich 15 lat!

Miasto chce zacząć domykanie III obwodnicy Krakowa od trasy Łagiewnickiej. Porozumiało się już ze spółką Państwowe Inwestycje Rozwojowe oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie atrakcyjnych pożyczek. Ma szansę dostać też 100 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na budowę linii tramwajowej na części trasy. Projektowanie i budowa arterii ma kosztować 1,27 mld zł. Urzędnicy liczą, że w przetargu na wykonawcę wyjdzie taniej, a ponadto zwrócony ma zostać później podatek VAT ok. 200-300 mln zł.

>> Zobacz stenogram z sesji rady miasta, na której dyskutowano przebieg trzeciej obwodnicy

Miasto, zadłużone już na ponad 2 mld zł, nie może zaciągnąć takich pożyczek, dlatego potrzebna jest spółka. To ona weźmie kredyt, zleci zaprojektowanie i wybudowanie trasy w latach 2016-2021, a od roku 2020 zacznie spłacać zadłużenie. Dostając jednak na to co roczne dokapitalizowanie z miasta w wysokości ok. 61 mln zł (na podobnych zasadach wybudowano Kraków Arenę). Urzędnikom się spieszy, chcą zgody na powołanie spółki już teraz, aby móc przygotowywać inwestycję, zdążyć zapewnić sobie unijną dotacje na linię tramwajową oraz jeszcze w tym roku podpisać umowy z kredytodawcami.

- Nie mamy alternatywnej drogi, która by na kierunku północ-południe Krakowa przejęła ruch samochodowy. Taką arterią komunikacyjną jest właśnie trzecia obwodnica, a przede wszystkim fragment tej trzeciej obwodnicy od ronda ofiar Katynia do Kurdwanowa – przekonywał już raz na obrada rady miasta Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent Krakowa. Do argumentu o zmniejszeniu liczby aut w centrum, a z tym korków, dodał, że również ograniczy to smog w Śródmieściu.

- Usprawnienie ruchu międzydzielnicowego, w szczególności po zachodniej stronie centrum
- Wyeliminowanie relacji międzydzielnicowych z obszaru śródmieścia (w tym z II obwodnicy)
­  Umożliwienie zastosowania na odcinku II obwodnicy priorytetowych rozwiązań w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej i zwiększenia jej udziału w przewozach pasażerskich
- Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta (w tym  z Al. Trzech Wieszczów)
- Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu – wyeliminowanie korków
- Zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska
- Przekroczenie istniejących barier komunikacyjnych po zachodniej stronie centrum, jakie stanowią: wzgórze św. Bronisławy i rzeka Wisła
- Rozwój gospodarczy-zaistnienie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w pobliżu nowych ciągów drogowych

Pojawiły się jednak pytania dlaczego domykania obwodnicy nie zacząć do trasy Zwierzynieckiej, która przebiega równolegle do Alej Trzech Wieszczów, właśnie na kierunku z północy na południe. Trasa Łagiewnicka jest jednak najlepiej przygotowana. Wykupiono i przejęto już większość potrzebnego pod nią terenu. Za prawie 30 mln zł nabyto 8,2 ha, a dzięki pozyskanej decyzji o lokalizacji drogi miasto ma prawo zająć pozostałą cześć, 7,1 ha, za odszkodowaniem dla właścicieli. Łącznie gmina na pozyskanie terenu ma wydać 70 mln zł, już pochłonęło to 64 mln zł. 

Do chwili obecnej wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 12,6 mln zł, która odpowiada powierzchni około 2,8 ha. Pozostałe odszkodowania będą systematycznie wypłacane w miarę uzyskiwania ostatecznych decyzji starosty krakowskiego ustalających ich wysokość. Ponadto dla inwestycji zgromadzono sporo z wymaganych dokumentów, łącznie z decyzją środowiskową, która określa wytyczne co do ochrony przyrody w czasie budowy, ale zezwala na nią. 

Co ma zostać wybudowane - trasa Łagiewnicka
- budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 3,7 km od ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka wraz z linią tramwajową na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 1,7 km, w tym:
- budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kobierzyńskiej
- budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiędzy węzłem z ul. Nowoobozową i ul. Zakopiańską,
- budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego i równolegle tunelu tramwajowego od linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim do mostu na rzece Wildze, pod  terenem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II,
- budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyżowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy: zespolony węzeł „Ruczaj” (Trasa Pychowicka, ul. Grota Roweckiego, ul. Kobierzyńska, Trasa Łagiewnicka), węzeł „Cegielniana” (ul. 6-go Pułku - robocza nazwa ul. Nowoobozowa, Trasa Łagiewnicka), węzeł „Solvay” (Trasa Łagiewnicka, ul. Zakopiańska), zespolony węzeł „Łagiewniki” (Trasa Łagiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki, ul. Witosa oraz ulice doprowadzające ruch do Centrum Jana Pawła II).
- budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsług podróżnych
- przebudowa ul. Zakopiańskiej na długości ok. 0,9 km,
- budowa kładki pieszo - rowerowej na wysokości włączenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o długości ok. 0,5 km,
- budowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim nad rzeką Wilgą i wiaduktu kolejowego
- budowa mostu na rzece Wildze,
- przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
- budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia

Mimo, że inwestycja była od dawna w planach miasta to teraz dopiero rozgorzała poważna dyskusja nad jej realizacją. Uaktywniło się m.in. Stowarzyszenie Zwykłe na Rzecz Zmiany Trasy Łagiewnickiej, założone już... 10 lat temu. Po pierwsze zwraca uwagę na to, że w referendum w 2014 roku mieszkańcy zdecydowali o budowie metra, a nie trasy. 

Tymczasem działania nad podziemną koleją idą wolno, a wydając pieniądze na drogę, według nich opóźni się budowa metra. Po drugie przeciwnikom nie podoba się skala wydatków. Na swoim profilu na Facebooku piszą: „km autostrady w Niemczech 40 mln zł, km autostrady w alpach – 100 mln zł, km drogi w Sochi, ogłoszonej najdroższą drogą świata – 148 mln zł, km obwodnicy warszawy – 200 mln zł, km trasy Łagiewnickiej – 320 mln zł!!”

- Trasa ta ma sens tylko jeśli powstaną jeszcze Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka – na które też nie ma pieniędzy. Po co więc zaczynać budowę Trasy Łagiewnickiej jeśli sami radni nie mają pomysłu na jej dalszy ciąg. Trasa Łagiewnicka ma być przedłużeniem istniejącej już arterii od ulicy Witosa do ulicy Grota-Roweckiego, a więc czy nie będzie to trasa donikąd - pyta Ewa Peldius, ze Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Trasy

Protestujący dodają, że trasa była planowana w tym miejscu, gdy nie było w okolicy zabudowy. Uważają, że stworzy się autostradę blisko centrum miasta i domów wielu mieszkańców, a szeroką drogą zachęci kierowców do wjazdu w ten rejon, zamiast korzystania z komunikacji miejskiej. Przeciwnicy uważają, że spaliny samochodów zanieczyszczą korytarz przewietrzania miasta jakim jest koryto Wilgi. Ponadto zwracają uwagę na wycinkę drzew.

Protesty dotyczą też pozostałych tras obwodnicy. Część mieszkańców nie chce, aby Pychowicka przebiegała tuż obok zielonego Zakrzówka, przecinała las Łęgowy i urokliwy kamieniołom Księża Góra w okolicy ulicy Tynieckiej, gdzie znajduje się unikatowa Jaskinia Wiślana (100 metrów długości), to tereny wapiennych skałek i zieleni położony w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym.

- Budowa trasy o parametrach autostrady i węzła drogowego zniszczy ten teren, który powinien zostać wykorzystany na cele rekreacyjne, dla mieszkańców - uważa Jakub Łoginow, z portalu Port Europa  - Kraków jest chyba jedynym dużym miastem w Polsce i jedną z niewielu metropolii w Europie, które na swoim terenie, i to nie na obrzeżach, posiadają naturalne jaskinie.

Protestujący twierdzą, że budowa Trasy Pychowickiej nie jest konieczna. Aby odciążyć Aleje Trzech Wieszczów, wystarczy, ich zdaniem, zrobić Trasę Zwierzyniecką, od ronda Ofiar Katynia, przez ul. Armii Krajowej do Księcia Józefa.

Swój sprzeciw wyraził dr Marek Porzycki z Katedry Polityki Gospodarczej UJ: „Zamiast odciągnięcia ruchu tranzytowego z centrum miasta, III obwodnica przyciągnie go z obwodnicy autostradowej. Po drugie, uderzające jest, że pod przykrywką dbania o jakość powietrza proponuje się inwestycję znacznie zwiększającą ruch samochodowy w gęsto zaludnionych okolicach” - napisał w swoim liście naukowiec. 

Innym akceptowalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie Trasy Pychowickiej tunelami pod kamieniołomem i Wisłą, a nie na powierzchni i po moście na rzece. Miasto taki wariant rozważało, ale się z niego wycofało. Choć jak twierdzą eksperci, wcale nie oznaczał on radykalnego wzrostu kosztów inwestycji. Na razie pod trasę za 4,1 mln zł wykupiono sześć działek o powierzchni 1,1 hektara. Pozostały teren, podobnie jak w przypadku budowy trasy Zwierzynieckiej, będzie przejmowany, gdy wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a właścicielom ziemi wypłacane będą odszkodowania.
 
- Prowadziliśmy już w zeszłym roku konsultacje z mieszkańcami w sprawie tej tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej i uwagi dotyczyły nie jej przebiegu, tylko etapu realizacji - dziwi się Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent Krakowa. Próbuje uspokoić protestujących. - Będziemy musieli uzyskać jeszcze decyzję środowiskową od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i inwestycja może być korygowana - dodaje.  I przypomina, że budowa kolejnych dwóch tras, koszt ok. 2 mld zł, jest ujęta w wieloletnich planach finansowych miasta, ale trzeba od czegoś zacząć.

Co ma zostać wybudowane – trasa Pychowicka
- Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,1 km,  w tym:
- budowa mostu na rzece Wiśle o długości 0,384 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy: Węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką-
węzeł nadbrzeżny), Zespolony węzeł Ruczaj (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-
Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- Przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa  infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia

Co ma zostać wybudowane – trasa Zwierzyniecka
- budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy
pasy ruchu), o długości ok. 4,65 km, w tym: budowa tunelu drogowego – dwukomorowego o długości ok. 2,4 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, 
zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy): Węzeł „Zarzecze” – po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, trasą Balicką oraz z ul. Zarzecze), Węzeł „Przegorzały” – po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie 
dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- Rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzecze” do węzła „Ofiar Katynia’” na długości ok. 0,8 km,
- Przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia
- Wyburzenia budynków na pasie drogowym

Źródło: Gazeta Krakowska

Wideo

Komentarze 27

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
22 czerwca 2016, 18:52, WJ:

Nie

W obliczu budowy Trasy Łagiewnickiej jestem zaniepokojona i jednocześnie głęboko oburzona brakiem parków i terenów zielonych w rejonie osiedla Wola Duchacka Zachód.Cały czas tereny są jedynie zabudowywane (ostatnio wycięto drzewa i krzaki, nie tak dawno zasadzone, z powodu planu budowy hotelu przy skrzyżowaniu ul. Wincentego Witosa i Jerzego Turowicza)Jak to możliwe, że nieustannie zabudowuje się w tym rejonie korytarze powietrzne, dzięki czemu również panuje tam największe stężenie zanieczyszczenia w Krakowie? Kiedyś był tam zakaz budowania, Z pewnością uzasadniony mądrymi względami klimatycznymi. Niestety betonowanie miasta nie zna rozsądku i umiaru, i jest ślepe na zdrowie mieszkańców. Również tereny wokół zajmowane są przez mnożącą się budowę centrów handlowych, biur oraz innych inwestycji zabierających tlen i nie mających nic wspólnego z jakąkolwiek rekreacją.W związku z tym obserwuję m. innymi drastycznie zmniejszającą się ilość ptaków ( z wyjątkiem gołębi) we wspomnianej dzielnicy.Ciekawe gdzie i jakie parki, tereny zielone, planowane są w na Woli Duchackiej Zachodniej? Gdzie będzie można pójść na spacer, bo na razie można jedynie przecisnąć się przez osiedlowe chodniki, lub spacerować po cmentarzu Wola Duchacka, jedynym pobliskim terenie zielonym.I ciekawe kto personalnie odpowiada za plany tak horrendalnie niezrównoważonej rozbudowy miasta.

Jak Pani jest głęboko zaniepokojona i jednocześnie oburzona brakiem terenów zielonych... to informuję Panią że zanim Pani sobie kupiła mieszkanko w wieżowcu to na Woli już mieszkali, od dziesiątek lat, inni ludzie. Większość działek na Woli to działki prywatne. Może je więc Pani kupić i zalesić to Pani przejdzie niepokój.

a
antek M

Panie Prezydencie, gratuluję odważnej decyzji i wytrwałości w jej realizacji.
Malkontenci i domorośli filozofowie (politykierzy) niech sobie jazgoczą (nie moje wyrażenie).
Popieram Pana za perspektywiczną wizję rozwoju dzielnicy i usprawnianie komunikacji w tym rejonie miasta. Życzę zdrowia.

P
Piotr

Ma być wybudowana tylko część drugiej obwodnicy Krakowa z Kurdwanowa na Ruczaj?! Czyli mamy rozumieć, że Prezydent Majchrowski wraz ze swoją radą, chce przerzucić znączną część pojazdów z Kurdwanowa i okolicznych podkrakowskich miejscowości na Ruczaj?! Przecież taka ilość pojazdów zablokuje najpierw cały Ruczaj, z którego już teraz jest ciężko wyjechać, a potem całkowicie sparaliżuje Most Grunwaldzki od strony Monte Cassino, ewentualnie cały Salwator!!! Czy ktoś w tym magistracie ma odrobinę oleju w głowie, czy już wszyscy stracili kontakt z rzeczywistością?!!!

K
Konrad mieszkaniec Krakowa

Trzeba dobudować 3 pas do południowej obwodnicy, żeby była przejezdna. Wszystkie te trasy wewnątrz centrum to pomyłka. Jedynie tramwaj w miejscu tej trasy miałby racje bytu, właśnie tramwaj między dzielnicami a nie do centrum.

W
WJ

Nie

W obliczu budowy Trasy Łagiewnickiej jestem zaniepokojona i jednocześnie głęboko oburzona brakiem parków i terenów zielonych w rejonie osiedla Wola Duchacka Zachód.Cały czas tereny są jedynie zabudowywane (ostatnio wycięto drzewa i krzaki, nie tak dawno zasadzone, z powodu planu budowy hotelu przy skrzyżowaniu ul. Wincentego Witosa i Jerzego Turowicza)Jak to możliwe, że nieustannie zabudowuje się w tym rejonie korytarze powietrzne, dzięki czemu również panuje tam największe stężenie zanieczyszczenia w Krakowie? Kiedyś był tam zakaz budowania, Z pewnością uzasadniony mądrymi względami klimatycznymi. Niestety betonowanie miasta nie zna rozsądku i umiaru, i jest ślepe na zdrowie mieszkańców. Również tereny wokół zajmowane są przez mnożącą się budowę centrów handlowych, biur oraz innych inwestycji zabierających tlen i nie mających nic wspólnego z jakąkolwiek rekreacją.W związku z tym obserwuję m. innymi drastycznie zmniejszającą się ilość ptaków ( z wyjątkiem gołębi) we wspomnianej dzielnicy.Ciekawe gdzie i jakie parki, tereny zielone, planowane są w na Woli Duchackiej Zachodniej? Gdzie będzie można pójść na spacer, bo na razie można jedynie przecisnąć się przez osiedlowe chodniki, lub spacerować po cmentarzu Wola Duchacka, jedynym pobliskim terenie zielonym.I ciekawe kto personalnie odpowiada za plany tak horrendalnie niezrównoważonej rozbudowy miasta.

 

K
Kiero

Ma to misiu, że buduje się 500 różnych dróg we wszelakich możliwych kierunkach, odtrąbia kolejne sukcesy a na Kielce jak się nie dało spokojnie wyjechać tak się nadal nie da.

e
echo

co nie znaczy, że zawsze się myli,

tak jak nie ma takich, co zawsze mają rację

b
bzdura

bzdura - ruch na alejach będzie ograniczony, jak się tam wprowadzi ograniczenia, np. zmniejszy liczbę pasów.

pełno jest teoretyków, którzy myślą że to ta sama liczba samochodów będzie się przenosić z jednego miejsca na drugie. jak się okaże, że może więcej szybko przejechać - to więcej przejedzie.

m
michuuuuu222

Oczywiście, że trzeba wybudować a zacząć od czegoś trzeba, więc może być od tego odcinka. Nie wiem co to za argument, że zaczyna się od tego a nie od innego etapu..... każdy trzeba skończyć!

Ekolodzy to taki szum. Ludzie po prostu zasłaniaj się ekologią w walce o swoje wymarzone jakieś tam cele, np widok z okna na nieużytek i "lasek" zamiast na 3 pasmową drogę.

k
kape

Te mapki są PRZERAŻAJĄCE. w imię wygody kierowców z podkrakowskich wioch zniszczy się życie mieszkańcom kurdwanowa, borku, ruczaju, pychowic

W
WJ

W pelni się z tym zgadzam! Tylko co robić? Jak protestować?

T
Toja

III obwodnica jak najbardziej tak, ale zaczynając od Trasy Zwierzynieckiej!

O
Okruch

"Zamiast odciągnięcia ruchu tranzytowego z centrum miasta, III obwodnica przyciągnie go z obwodnicy autostradowej". Ciekawe jest to, że przeciwnicy (również ekoterroryści) nie mają żadnej alternatywy. A problem trzeba rozwiazać, bo o przeładowaniu alej mówi się już od dawna. Jeśli nie zamkniemy obwodnicy to my się w tym mieście ukisimy. W tym mieście sie nie będzie dało żyć. Mam w d**** park i zieleń, ludzie są ważniejsi niż jakaś pieprzona łąka.

K
Kiero

A kiedy wylot na Kielce???????????????????????

O
Okruch

"Zamiast odciągnięcia ruchu tranzytowego z centrum miasta, III obwodnica przyciągnie go z obwodnicy autostradowej". Ciekawe jest to, że przeciwnicy (również ekoterroryści) nie mają żadnej alternatywy. A problem trzeba rozwiazać, bo o przeładowaniu alej mówi się już od dawna. Jeśli nie zamkniemy obwodnicy to my się w tym mieście ukisimy. W tym mieście sie nie będzie dało żyć. Mam w d**** park i zieleń, ludzie są ważniejsi niż jakaś pieprzona łąka.

Dodaj ogłoszenie