Na Politechnice Krakowskiej zostało w poniedziałek otwarte laboratorium dydaktyczne Nokii. Dzięki niemu studenci PK będą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych w standardzie LTE (Long Term Evolution). Firma udostępniła Politechnice sprzęt o wartości 120 tys. zł.

W skład nowych stanowisk laboratoryjnych na PK wchodzą dwie specjalne stacje bazowe – takie, jakie wykorzystywane są w profesjonalnych instalacjach zapewniających dostęp do zasobów internetu w technologii 4G LTE (Long Term Evolution). Jak wyjaśnia dr inż. Jerzy Jaworowski z Instytutu Teleinformatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, studenci będą mogli analizować wpływ różnego rodzaju parametrów związanych z rozchodzeniem się mikrofal w powietrzu – na przykład doświadczalnie sprawdzą, jak zakłócenia elektromagnetyczne wpływają na jakość sygnału.

Podczas zajęć laboratoryjnych będą również poznawać techniczne aspekty procesu, który w telefonii komórkowej jest podstawą, czyli przekazywania połączenia pomiędzy stacjami bazowymi przy zmieniających się warunkach transmisji radiowej.

– Sprzęt, jaki będą mieli do dyspozycji studenci PK, to obecnie technologiczny top w łączności mobilnej na świecie – podkreśla Krzysztof Persona, dyrektor Centrum R&D Nokia w Krakowie. A rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, zwraca uwagę, że dalszy rozwój technologii LTE, ale również prace badawczo-rozwojowe w obszarach technologii piątej generacji (5G) oraz Internetu Rzeczy, powodują konieczność położenia w procesie kształcenia jeszcze większego nacisku na kompetencje inżynierów teleinformatyków związane z transmisją bezprzewodową. – Laboratorium Nokii bardzo nam w takim nowoczesnym kształceniu pomoże – podsumowuje profesor Kazior.

Nowe laboratorium jest kolejnym elementem współpracy Nokii Kraków i Politechniki Krakowskiej. Dzięki podpisanemu w 2014 roku porozumieniu firma współdziała już z uczelnią przy organizacji targów pracy, praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych oraz prowadzeniu szkoleń i kursów dla studentów z udziałem ekspertów Nokii. W najbliższych planach jest zaś realizacja doktoratów wdrożeniowych oraz uruchomienie wspólnych studiów dualnych na kierunku informatyka, w ramach których studenci PK część kształcenia odbywaliby w centrum badawczo-rozwojowym Nokii w Krakowie. Obecnie pracuje w nim 700 osób. W Polsce firma zatrudnia zaś już blisko 5 tys. pracowników, większość w centrach R&D we Wrocławiu i Krakowie.

Laboratorium Nokii na Politechnice Krakowskiej jest drugim uruchomionym przez firmę na polskich uczelniach – po tym, które od 2015 r. działa na AGH.

WIDEO: Co Ty wiesz o Krakowie?

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto