Matematyka matura 2020 rozszerzenie. ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI. Trudne zadania na maturze rozszerzonej z matematyki! 15.06.20

OPRAC.: esz
Łukasz, który zdaje maturę w Technikum Energetycznym w Krakowie, uważa, że egzamin z matematyki rozszerzonej był stosunkowo trudny, zbliżony do próbnych matury, które organizuje wydawnictwo Operon. Jakie ma rady dla przyszłorocznych maturzystów? - Nie denerwować się, podejść do egzaminu na luzie. Jak się przerobi wcześniej zadanka z matury rozszerzonej z poprzednich lat, to nie jest nic strasznego – przekonuje Łukasz, który sam od roku rozwiązywał takie zadania.
Łukasz, który zdaje maturę w Technikum Energetycznym w Krakowie, uważa, że egzamin z matematyki rozszerzonej był stosunkowo trudny, zbliżony do próbnych matury, które organizuje wydawnictwo Operon. Jakie ma rady dla przyszłorocznych maturzystów? - Nie denerwować się, podejść do egzaminu na luzie. Jak się przerobi wcześniej zadanka z matury rozszerzonej z poprzednich lat, to nie jest nic strasznego – przekonuje Łukasz, który sam od roku rozwiązywał takie zadania. CKE
Matura matematyka rozszerzona 2020. W poniedziałek 15 czerwca maturzyści zmagali się z kolejnym etapem egzaminów maturalnych - poziomem z rozszerzonym z matematyki. Jakie były pytania na maturze z matematyki? Co zaskoczyło uczniów? Maturzyści podsumowują, że egzamin był w tym roku trudniejszy niż w ubiegłym (kiedy zdawało się bezproblemowo), a łatwiejszy niż dwa lata temu. Po maturze z MATEMATYKI opublikujemy dla Was ZADANIA, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI.
MATEMATYKA matura 2020 CKE: arkusz zadań i klucz odpowiedzi online. Trudna matura z matematyki na p. podstawowym [9 czerwca]

MATEMATYKA matura 2020 CKE: arkusz zadań i klucz odpowiedzi ...

MATURA 2020. MATEMATYKA na poziomie rozszerzonym - odpowiedzi

Zadanie 1 - B
Zadanie 2 - C
Zadanie 3 - A
Zadanie 4 - B

Z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym w tym roku praktycznie nikt nie wychodził wcześniej, zdający wykorzystywali czas egzaminu do ostatniej minuty. Podsumowują, że egzamin był w tym roku trudniejszy niż w ubiegłym (kiedy zdawało się bezproblemowo), a łatwiejszy niż dwa lata temu.

- Mam bardzo mieszane uczucia. Właściwie zadania oprócz tych z geometrii były łatwe. Natomiast niektóre zadania geometryczne, zwłaszcza te z dowodem, optymalizacyjne – były po prostu ciężkie – mówił nam zaraz po zakończeniu egzaminu Patryk Obora, maturzysta z VI LO w Krakowie, który od dwóch lat solidnie przykładał się do matematyki, bo planuje zdawać na Akademię Górniczo-Hutniczą.

Jeśli chodzi o zadanie optymalizacyjne – jak mówi Patryk – przypominało zadanie z 2018 roku, ze stosunkowo trudniejszej wtedy matury.

Było też np. zadanie, w którym należało obliczyć objętość ostrosłupa czworokątnego, który miał w podstawie trapez.
Z geometrii w jednym z zadań był trójkąt opisany na okręgu, trzeba było znaleźć proporcje między nimi. - To był dowód geometryczny, z tym niezbyt mi się udało. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowo algebraiczne rzeczy, to dowód algebraiczny czy równanie trygonometryczne – były bardzo łatwe – relacjonuje Patryk Obora z VI LO.

- Jak na przygotowanie trzytygodniowe, które sobie zaserwowałem, to było dosyć łatwo, przewiduję, że 80 proc. będę miał – oceniał tuż po wyjściu z poniedziałkowego egzaminu Jakub Szwast z Technikum Łączności w Krakowie.

Najbardziej zapamiętał – znienawidzone przez siebie – zadanie nr 7, z dowodem geometrycznym. - Było tylko za trzy punkty, teoretycznie łatwe zadanie, a nie udało mi się go zrobić, więc jest mi teraz smutno – wyznawał maturzysta.

Miło wspomina z kolei zadanie z kombinatoryki. Trzeba było policzyć, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb, które mają w swoim zapisie dokładnie trzy jedynki i dwie dwójki. Trzeba to było wyliczyć ze wzorów. Lubię takie zadania i zazwyczaj mi wychodzą, mam nadzieję, że również tym razem – mówił nam Jakub Szwast.

Z zadań tekstowych maturzystom bardzo spodobało się zadanie, w którym „występował” smartfon. - Jest do zaprojektowania smartfon, który ma ekran o podanym polu i on ma mieć określone przerwy od brzegu do ekranu (obramienie), z każdej strony równe – i to było na rysunku rozpisane. I trzeba wyliczyć, ustalić, jakie wymiary musi mieć ten ekran, żeby powierzchnia całego smartfona była najmniejsza. Czyli chodziło o najmniejszy możliwy smartfon przy wymiarach danego ekranu. – opowiadał nam Jakub Szwast z Technikum Łączności. - Te zadania są aż za 7 punktów. Jak ktoś nie potrafi, to dużo może stracić na takim zadaniu – dodawał maturzysta, który chciałby się dostać na AGH i studiować albo cyberbezpieczeństwo, albo nowoczesne technologie w kryminalistyce.

- Matura w tym roku okazała się trudniejsza od ubiegłorocznej. Zadania z tych działów, które miałam opanowane, z przyjemnością rozwiązałam. Natomiast większość zadań wymagała kreatywnego myślenia i wielkiej "pewności matematycznej" – podsumowuje egzamin Zuzanna Kłusek, maturzystka z VI LO.

- Ogólnie patrząc, było trudno – stwierdziła Julia Łukaszewska, absolwentka krakowskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Ale dodała też: - Tym razem akurat zamknięte zadania były przyjemne, nie zawsze są takie. W miarę proste było też zadanie z prawdopodobieństwa.

„Dobrze, ale bez szału” – tak swój egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym ocenia z kolei Filip Szymeczko z krakowskiego Technikum Łączności. Dwóch zadań nie zrobił, bo nie miał na nie pomysłu – więc odpuścił. Podobało mu się – bo lubi gadżety – zadanie ze smartfonem.

Natomiast jeśli chodzi o negatywne uczucia, to Filip szczególnie zapamiętał zadanie nr 14. - Nie wiedziałem, jak z nim ruszyć – przyznaje maturzysta. W zadaniu tym należało obliczyć objętość ostrosłupa czworokątnego o podstawie trapezu. Było podane, że ściany boczne tego ostrosłupa tworzą z podstawą tangens o podanej wartości, ponadto były podane ramiona trapezu w podstawie (jedno miało 10, drugie 16…). - Było to zadanie za 6 punktów, więc jedno z najbardziej punktowanych. Akurat mnie nie poszło, ale może inni powiedzą, że łatwe, kto wie – dodawał maturzysta.

Łukasz, który zdaje maturę w Technikum Energetycznym w Krakowie, uważa, że egzamin z matematyki rozszerzonej był stosunkowo trudny, zbliżony do próbnych matury, które organizuje wydawnictwo Operon. Jakie ma rady dla przyszłorocznych maturzystów? - Nie denerwować się, podejść do egzaminu na luzie. Jak się przerobi wcześniej zadanka z matury rozszerzonej z poprzednich lat, to nie jest nic strasznego – przekonuje Łukasz, który sam od roku rozwiązywał takie zadania.

Matura 2018 MATEMATYKA rozszerzona ODPOWIEDZI

Matura 2018 MATEMATYKA rozszerzona ODPOWIEDZI Trudna matura ...

Matura matematyka rozszerzona. Zakres materiału, Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego CKE

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

 • I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1.
 • II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.
 • III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.
 • Zbiory
 • Funkcje
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Wielomiany i funkcje wymierne
 • Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna
 • Funkcje trygonometryczne
 • Ciągi
 • Geometria płaszczyzny
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Granica funkcji
 • Pochodna funkcji
Matura z matematyki 2020

Matematyka matura 2020 ARKUSZ CKE. Zadania i odpowiedzi. Co ...

Matura 2020. Harmonogram egzaminów

Egzaminy rozpoczną się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego. Matura będzie tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

8.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język polski - poziom podstawowy
 • godz. 14 język polski - poziom rozszerzony

9.06.2020 (wtorek)

 • godz.9 matematyka - poziom podstawowy
 • godz. 14 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

10.06.2020 (środa)

 • godz. 9 język angielski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 matematyka – poziom rozszerzony
 • godz. 14 filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony

16.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

17.06.2020 (środa)

 • godz. 9 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

18.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język niemiecki – poziom podstawowy
 • godz. 14 język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

22.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język rosyjski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

23.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 język francuski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

24.06.2020 (środa)

 • godz. 9 fizyka i astronomia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

25.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język hiszpański – poziom podstawowy
 • godz. 14 język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

26.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzycz

ny

29.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy i rozszerzony
 • historia muzyki – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
 • dwujęzycznych (pr)

Warsztaty edukacyjne w Wieluniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie