Główny Lekarz Weterynarii podał informację o kolejnych 3 przypadkach wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dwa z nich pojawiły się w gminie Deszczno w województwie lubuskim, gdzie ptasia grypa wystąpiła już wcześniej.

 

Kolejne, 8. ognisko choroby stwierdzono w województwie małopolskim. "20 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych zostało potwierdzone wystąpienie ósmego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków)", podaje Główny Inspektorat Weterynarii. Najnowszy przypadek został zlokalizowany w gminie Książ Wielki w  powiecie miechowskim.  

 

Badania laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z ww. gospodarstw, zostały wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.


Przeczytaj też: Hodujesz drób? Koniecznie pamiętaj o 5 zaleceniach! Chroń ptaki przed grypą

 

Ogniska nr 6 i 7 również potwierdzono 20 grudnia w godzinach popołudniowych. To wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8 w 2 gospodarstwach, w których utrzymywane były odpowiednio: ok. 6600 i 11000 sztuk indyków. Ogniska zlokalizowane są w gminie Deszczno, powiat gorzowski w województwie lubuskim.

 

Co powinno zaniepokoić hodowców? Inspektorat wymienie takie objawy, jak:


  • zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

  • spadek dziennej produkcji jaj;

  • spadek przyjęcia paszy lub wody;

  • objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

 

Zagrożenie zakażenia wirusem jest bardzo duże. Roznoszą go dzikie ptaki, a nowe przypadki pojawiają sie nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach europejskich. "Główny Lekarz Weterynarii ponownie apeluje aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa". Inspektorat apeluje o:

 


  • wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany,

  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

  • wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

  • stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków;

  • stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl