Waloryzacja emerytur 2018. Przejście na emeryturę (Emerytura częściowa i pomostowa)

Elżbieta Cegła
Elżbieta Cegła
Waloryzacja emerytur w 2018 roku Fot. Tomasz Hołod
Waloryzacja emerytur 2018. Od 1 października 2017 roku obowiązuje nowy, niższy powszechny wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czy w 2018 roku będą podwyżki emerytur i rent? Tak. Pewne są już podwyżki emerytur i rent w 2018 r. Rząd zdecydował, iż w 2018 roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie nie mniej niż 2,4 proc.

Waloryzacja emerytur w 2018 roku. Od czego zależy wysokość emerytury?

Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to świadczenie z I filara zreformowanego w 1999 r. systemu emerytalnego. Jej wysokość zależy od: zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek gromadzonych na twoim koncie w ZUS oraz wieku, w którym przechodzimy na emeryturę.

Emerytura 2018. Dla kogo nowa emerytura?

 • urodzonych po 31 grudnia 1948 r.,
 • tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • ubezpieczonych przez jakikolwiek okres, nieważne jak długi i z jakiego tytułu (pracownik, przedsiębiorca, zleceniobiorca itp.),
 • rolników ubezpieczonych w KRUS, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni) i opłacali składki na ubezpieczenie przynajmniej przez 25 lat

Emerytura 2018. Co musisz zrobić, aby otrzymać emeryturę?

Jeśli chcesz przejść na emeryturę, składasz w ZUS wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami. Możesz też wysłać je pocztą tradycyjną lub elektroniczną - poprzez Platformę Usług Elektronicznych, gdzie wcześniej musisz założyć swój profil (jeśli jeszcze go nie posiadasz).

Emerytura 2018. Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie emerytury
  - to najważniejszy dokument, na jego podstawie ZUS rozpatrzy, czy masz prawo do emerytury; wyjątek: wniosku nie musisz składać, jeśli otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy – gdy ukończysz powszechny wiek emerytalny, a jesteś na rencie, ZUS przyzna ci emeryturę z urzędu,
 • świadectwo pracy
  - które potwierdzi, że rozwiązałeś stosunek pracy, inaczej nie otrzymasz emerytury, chyba że twój pracodawca nadal cię zatrudnia, wtedy wybierasz: dotychczasowa (wyższa) płaca czy (niższa) emerytura,
  kwestionariusz ZUS RP-6 o okresach składkowych i nieskładkowych,
 • wniosek o ustalenie kapitału początkowego
  - nawet jeśli już o to kiedyś występowałeś, zrób to jeszcze raz, bowiem przez cały czas twojej dotychczasowej pracy na koncie przybywało składek, więc kapitał początkowy wzrastał; poza tym mogłeś odnaleźć nowe dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia lub też zatrudnienie w jeszcze innym miejscu pracy – to wszystko ma znaczenie i wpływa na wysokość emerytury,
  Pamiętaj! Wniosek o naliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w ZUS w każdej chwili – zrób to już dziś, mimo że na emeryturę zamierzasz przejść dopiero za kilka miesięcy.

Wszystkie niezbędne formularze znajdziesz w każdej placówce ZUS oraz w Internecie na stronie www.zus.pl

Ważne!
Przejście na emeryturę to twój przywilej, a nie obowiązek. Możesz z tego przywileju skorzystać, ale nie musisz. Sam decydujesz, co zrobisz. Im dłużej pracujesz zawodowo, tym wyższa będzie w przyszłości twoja emerytura.
Pamiętaj! Możesz pobierać jednocześnie emeryturę i pensję pod warunkiem, że najpierw zwolnisz się z pracy przynajmniej na jeden dzień i zatrudnisz ponownie, a wtedy możesz zarabiać bez ograniczeń.

Emerytura pomostowa - dla kogo?

Dla:

 • urodzonych po 1948 r. i pracujących w szczególnych warunkach lub warunkach o szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • kobiet mających minimum 55 lat i mężczyzn - 60 lat,
 • kobiet i mężczyzn, którzy udowodnią co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub warunkach o szczególnym charakterze oraz stażu ubezpieczeniowym min. 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • warunkiem są rozwiązane stosunki pracy ze wszystkimi pracodawcami.

Prace w szczególnych warunkach to m.in. prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w skrajnych warunkach klimatycznych, bardzo ciężkie prace fizyczne związane też z bardzo dużym obciążeniem statycznym (np. rybacy morscy).
Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej

Pamiętaj!

 • Jeśli ubiegasz się o emeryturę pomostową i pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do tej emerytury uzyskasz dopiero od dnia, kiedy przestaniesz pobierać zasiłek lub świadczenie.
 • Emerytura pomostowa przysługuje do dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jeśli przed osiągnięciem tego wieku uzyskasz prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów, prawo do emerytury pomostowej ustanie w dniu poprzedzającym dzień, w którym uzyskałeś prawo do innej emerytury.
 • Nie możesz pobierać jednocześnie emerytury pomostowej i: renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innego świadczenia emerytalnego lub rentowego, które zostało ustalone na podstawie odrębnych przepisów, renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, renty inwalidy wojennego, wojskowego. Możesz pobierać tylko jedno świadczenie – wyższe lub to, które wybierzesz.

Emerytura 2018. Stawki:

Od 1 marca 2017 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą:

 • 1000 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna,
 • 1200 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa,
 • 900 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,
 • 750 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Inne świadczenia:

 • 840 zł – renta socjalna,
 • 1040 zł – świadczenie przedemerytalne,

Emerytura 2018. Gdzie znajdziesz pomoc

 • Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00
 • e-mail: cot@zus.pl
 • Skype na stronie www.zus.pl lub zus_centrum_obslugi_tel
 • czat na stronie www.zus.pl
 • Platforma Usług Elektronicznych – na stronie www.zus.pl
 • oraz w każdej placówce ZUS.

Emerytura 2018. Oddziały ZUS w Małopolsce
Oddział Chrzanów, ul. Oświęcimska 14, tel. 32 623 30 04 do 08
- zasięg terytorialny gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Inspektoraty ZUS:
Olkusz, al. Tysiąclecia 11, tel. 32 643 11 17
- zasięg terytorialny: miasto Bukowno, gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Oświęcim, ul. Chopina 13, tel. 33 844 59 67
- zasięg terytorialny: miasto Oświęcim, gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Sucha Beskidzka, ul. Rynek 12, tel. 33 874 20 33
- zasięg terytorialny: miasto: Jordanów, Sucha Beskidzka, gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Wadowice, ul. Teatralna 3, tel. 33 823 56 81 do 84
- zasięg terytorialny gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Spytkowice, Mucharz, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Oddział Kraków, ul. Pędzichów 27, tel. 12 424 65 00
- zasięg terytorialny: Kraków - dzielnice: I Stare Miasto, II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony; gminy: Czernichów, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00

Inspektoraty ZUS:
Kraków-Krowodrza, ul. Świętokrzyska 12, tel. 12 630 22 00
- zasięg terytorialny: Kraków - dzielnice: IV Prądnik Biały, V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kraków-Nowa Huta, os. Teatralne 8, tel. 12 683 02 00
- zasięg terytorialny: Kraków – dzielnice: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta; gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kraków-Podgórze, ul. Zakopiańska 62, tel. 12 254 85 00
- zasięg terytorialny gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kraków-Łagiewniki, ul. Zakopiańska 33, tel. 12 252 41 00
- zasięg terytorialny: Kraków – dzielnice: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00

Biura terenowe ZUS:
Miechów, ul. Podzamcze 14, tel. 41 383 04 65
- zasięg terytorialny gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Myślenice, os. 1000-lecia 15A, tel. 12 272 08 72
- zasięg terytorialny gminy: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Proszowice, ul. Reja 3, tel. 12 386 29 52
- zasięg terytorialny gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Oddział Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77, tel. 18 443 78 48
- zasięg terytorialny: miasto: Grybów, Nowy Sącz,; gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Stary Sącz,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00

Inspektoraty ZUS:
Gorlice, ul. Jagiełły 14, tel. 18 353 69 02
- zasięg terytorialny: miasto: Gorlice, gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Limanowa, ul. Józefa Marka 21, tel 18 337 96 10
- zasięg terytorialny: miasto: Limanowa, Mszana Dolna, gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 10, tel. 18 266 75 10
- zasięg terytorialny: miasto: Nowy Targ, Szczawnica, gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Zakopane, ul. Gimnazjalna 8, tel. 18 201 20 10
- zasięg terytorialny: miasto: Zakopane, gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00

Oddział Tarnów, ul. Kościuszki 32, tel. 14 621 43 71

- zasięg terytorialny: miasto: Tarnów, gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Gromnik, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szczucin, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Inspektorat ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48, tel. 14 615 29 10
- zasięg terytorialny: miasto: Bochnia, gminy: Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Drwinia, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Szczurowa, Trzciana, Żegocina,
- godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Źródło: informatory ZUS

Źródło: TVN24

Wideo

Materiał oryginalny: Waloryzacja emerytur 2018. Przejście na emeryturę (Emerytura częściowa i pomostowa) - Dziennik Polski

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Serge

Jw.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3