Wyniki wyborów 2011. Powiat krakowski

Redakcja
Sprawdź wyniki wyborów 2011 w gminach powiatu krakowskiego.

POWIAT KRAKOWSKI:

CZERNICHÓW
SEJM
PiS 1 747 głosów (40,05 proc.)
PJN 98 (2,25 proc.)
SLD 244 (5,59 proc.)
Ruch Palikota 378 (8,67 proc.)
PSL 307 (7,04 proc.)
PPP Sierpień 80 25 (0,57 proc.)
PO 1 407 (32,26 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 156 (3,58)

SENAT
Jerzy Batko 349 (7,81 proc.)
Kazimierz Czekaj 1 500 (33,59 proc.)
Grażyna Gaj 456 (10,21 proc.)
Bogdan Pęk 1 728 (38,69 proc.)
Jacek Soska 433 (9,70 proc.)

IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
SEJM
PiS 793 głosy(38,55cproc.)
PJN 32 (1,56proc.)
SLD 100 (4,86 proc.)
Ruch Palikota 156 (7,58 proc.)
PSL 393 (19,11proc.)
PPP Sierpień 80 12 (0,58proc.)
PO 530 (25,77 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 41 (1,99)

SENAT
Jerzy Batko 169 głosów (8,01 proc.)
Kazimierz Czekaj 498 głosów (23,60)
Grażyna Gaj 195 głosów (9,24proc.)
Bogdan Pęk 799 głosów (37,87 proc.)
Jacek Soska 449 głosów (21,28 proc.)

IWANOWICE
SEJM
PiS 1187 głosów (40,43 proc.)
PJN 53(1,87proc.)
SLD 132 (4,50proc.)
Ruch Palikota 193(6,57 proc.)
PSL 593 (20,20 proc.)
PPP Sierpień 80 11(0,37proc.)
PO 700 (23,84 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 67 (2,28)

SENAT
Jerzy Batko 240głosów (8 proc.)
Kazimierz Czekaj 756 głosów (25,21)
Grażyna Gaj 266 głosów (8,87proc.)
Bogdan Pęk 1232 głosów (41,08proc.)
Jacek Soska 505głosów (16,84 proc.)

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
SEJM
PiS 1564 głosów (35,11 proc.)
PJN 74 (1,66 proc.)
SLD 189 (4,24 proc.)
Ruch Palikota 318 (7,14 proc.)
PSL 806 (18,09 proc.)
PPP Sierpień 80 34 (0,76 proc.)
PO 1395 (31,31 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 75 (1,68)

SENAT
Jerzy Batko 405 głosów (8,93 proc.)
Kazimierz Czekaj 1327 głosów (29,27 proc.)
Grażyna Gaj 397 głosów (8,76 proc.)
Bogdan Pęk 1633 głosy (36,02 proc.)
Jacek Soska 771 głosów (17,01 proc.)

KRAKÓW
SEJM
PiS 101 889 głosów (29,01 proc.), PJN 7014 (2,00), SLD 16 445 (4,68), Ruch Palikota 31 536 (8,98), PSL 8800 (2,51)
PPP Sierpień 80 1438 (0,41 proc.),
PO 171 360 (48,80 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 12684 (3,61)

SENAT - KRAKÓW PÓŁNOC
Paweł Klimowicz 28 453 (17,08 proc.)
Zuzanna Kurtyka 60 373 (36,23 proc.)
Janusz Sepioł 77 790 (46,69 proc.)

SENAT - KRAKÓW POŁUDNIE

Zbigniew Cichoń 55 091 (30,32 proc.)
Bogdan Klich 95 439 (52,53 proc.)
Włodzimierz Roszczynialski 23 316 (12,83)
Przemysław Zalasiński 7 840 (4,32)

KRZESZOWICE
SEJM
PiS 4582 głosów (36,69 proc.)
PJN 196 (1,57 proc.)
SLD 766 (6,13 proc.)
Ruch Palikota 1197 (9,58 proc.)
PSL 573 (4,59 proc.)
PPP Sierpień 80 68 (0,54 proc.)
PO 4790 (38,35 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 318 (2,55)

SENAT
Jerzy Batko 1089 głosów (59,77 proc.)
Kazimierz Czekaj 4933 głosy(39,11 proc.)
Grażyna Gaj 1576 głosów (12,50 proc.)
Bogdan Pęk 3979 głosów (31,55 proc.)
Jacek Soska 1035 głosów (8,21 proc.)

LISZKI
SEJM
PiS 2599 głosów (46,16 proc.)
PJN 146 (2,59 proc.)
SLD 186 (3,30 proc.)
Ruch Palikota 373 (6,62 proc.)
PSL 346 (6,14 proc.)
PPP Sierpień 80 36 (0,64 proc.)
PO 1763 (31,31 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 182 (3,23)

SENAT
Jerzy Batko 498 głosów (8,64 proc.)
Kazimierz Czekaj 1888 głosów (32,76 proc.)
Grażyna Gaj 423 głosów (7,34 proc.)
Bogdan Pęk 2488 głosów (43,16 proc.)
Jacek Soska 467 głosów (8,10 proc.)

MICHAŁOWICE
SEJM
PiS 1129 głosów (34,08 proc.)
PJN 65 (1,96 proc.)
SLD 150 (59,77 proc.)
Ruch Palikota 243 (59,77 proc.)
PSL 367 (11,08 proc.)
PPP Sierpień 80 11 (0,33 proc.)
PO 1272 (38,39 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 76 (2,29)

SENAT
Jerzy Batko 444 głosów (13,24 proc.)
Kazimierz Czekaj 1158 głosów (34,54 proc.)
Grażyna Gaj 251 głosów (7,49 proc.)
Bogdan Pęk 1098 głosów (32,75 proc.)
Jacek Soska 402 głosów (11,99 proc.)

MOGILANY
SEJM
PiS 1881 głosów (37,85 proc.)
PJN 114 (2,29 proc.)
SLD 138 (2,78 proc.)
Ruch Palikota 383 (7,71 proc.)
PSL 272 (5,47 proc.)
PPP Sierpień 80 20 (0,40 proc.)
PO 2011 (40,46 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 151 (3,04)

SENAT
Jerzy Batko 711 głosów (14,15 proc.)
Kazimerz Czekaj 1877 głosów (37,35 proc.)
Grażyna Gaj 371 głosów (7,38 proc.)
Bogdan Pęk 1765 głosów (35,12 proc.)
Jacek Soska 302 głosów (6,01 proc.)

RACŁAWICE
SEJM
PiS 159 głosów (23,42 proc.)
PJN 12 (1,77 proc.)
SLD 48 (7,07 proc.)
Ruch Palikota 31 (4,57 proc.)
PSL 159 (23,42 proc.)
PPP Sierpień 80 2 (0,29 proc.)
PO 256 (37,70 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 12 (1,77)

SENAT
Jerzy Batko 32 głosów (4,71 proc.)
Kazimierz Czekaj 96 głosów (14,12 proc.)
Grażyna Gaj 70 głosów (10,29 proc.)
Bogdan Pęk 175 głosów (25,74 proc.)
Jacek Sosk 307 głosów (45,15 proc.)

SKAWINA
SEJM
PiS 6003 głosów (38,33 proc.)
PJN 339 (2,16 proc.)
SLD 573 (3,66 proc.)
Ruch Palikota 1331 (8,50 proc.)
PSL 722 (4,61 proc.)
PPP Sierpień 80 67 (0,43 proc.)
PO 6151 (39,28 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 475 (3,03)

SENAT
Jerzy Batko 1746 głosów (11,04 proc.)
Kazimierz Czekaj 5785 głosów (36,57)
Grażyna Gaj 1465 głosów (9,26 proc.)
Bogdan Pęk 5762 głosów (36,43 proc.)
Jacek Soska 1059 głosów (6,70 proc.)

JERZMANOWICE-PRZEGINIA
SEJM
PiS 1571 głosów (42,23 proc.)
PJN 70 (1,88 proc.)
SLD 228 (6,13 proc.)
Ruch Palikota 290 (7,80 proc.)
PSL 497 (13,36 proc.)
PPP Sierpień 80 13 (0,35 proc.)
PO 972 (26,13 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 79 (2,12)

SENAT
Jerzy Batko 260 głosów (6,81 proc.)
Kazimierz Czekaj 1008 głosów (26,40 proc.)
Grażyna Gaj 450 głosów (11,79 proc.)
Bogdan Pęk 1527 głosów (39,99 proc.)
Jacek Soska 573 głosów (15,01 proc.)

SŁOMNIKI
SEJM
PiS 1659 głosów (38,15 proc.)
PJN 219 (5,04 proc.)
SLD 191 (4,39 proc.)
Ruch Palikota 304 (6,99 proc.)
PSL 808 (18,58 proc.)
PPP Sierpień 80 14 (0,32 proc.)
PO 1074 (24,70 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 80 (1,84)

SENAT
Jerzy Batko 374 głosów (8,37 proc.)
Kazimierz Czekaj 1127 głosów (25,22)
Grażyna Gaj 421 głosów (9,42 proc.)
Bogdan Pęk 1774 głosów (39,70 proc.)
Jacek Soska 773 głosów (17,30 proc.)

SUŁOSZOWA
SEJM
PiS 793 głosów (39,01 proc.)
PJN 29 (1,43 proc.)
SLD 52 (2,56 proc.)
Ruch Palikota 84 (4,13 proc.)
PSL 745 (36,65 proc.)
PPP Sierpień 80 5 (0,25 proc.)
PO 305 (15,00 proc.)
NP Korwin-Mikke 20 (0,98 proc.)

SENAT
Jerzy Batko 102 (4,98 proc.)
Kazimierz Czekaj 288 (14,06 proc.)
Grażyna Gaj 135 (6,59 proc.) Bogdan Pęk 990 (48,32 proc.)
Jacek Soska 534 (26,06 proc.)

ŚWIĄTNIKI GÓRNE
SEJM
PiS 1 489 głosów (41,91 proc.)
PJN 94 (2,65 proc.)
SLD 93 (2,62 proc.)
Ruch Palikota 203 (5,71 proc.)
PSL 329 (9,26 proc.)
PPP Sierpień 80 16 (0,45 proc.)
PO 1 194 (33,61 proc.)
Nowa Prawica Korwin-Mikke 135 (3,80)

SENAT
Jerzy Batko 1 560 głosów (43,14 proc.)
Kazimierz Czekaj 840 (23,23 proc.)
Grażyna Gaj 142 (3,93 proc.) Bogdan Pęk 940 (26,00 proc.)
Jacek Soska 134 głosów (3,71 proc.)

ZABIERZÓW
SEJM
PiS 3 433 głosów (32,08 proc.)
PJN 201 (1,88 proc.)
SLD 459 (4,29 proc.)
Ruch Palikota 881 (8,23 proc.)
PSL 562 (5,25 proc.)
PPP Sierpień 80 58 (0,54 proc.)
PO 4 705 (43,97 proc.)
NP Korwin-Mikke 402 (3,76)

SENAT
Jerzy Batko 982 głosów (9,10 proc.)
Kazimierz Czekaj 5 368 (49,73 proc.)
Grażyna Gaj 782 głosów (7,24 proc.) Bogdan Pęk 3 067 (28,41 proc.)
Jacek Soska 595 głosów (5,51 proc.)

ZIELONKI
SEJM
PiS 2 233 głosów (29,47 proc.)
PJN 164 (2,16 proc.)
SLD 287 (3,79 proc.)
Ruch Palikota 605 (7,99 proc.)
PSL 460 (6,07 proc.)
PPP Sierpień 80 28 (0,37 proc.)
PO 3 533 (46,63 proc.)
NP Korwin-Mikke 266 (3,51)

SENAT
Jerzy Batko 822 głosów (10,81 proc.)
Kazimierz Czekaj 3 308 (43,49 proc.)
Grażyna Gaj 600 głosów (7,89 proc.) Bogdan Pęk 2 242 (29,47 proc.)
Jacek Soska 635 głosów (8,35 proc.)

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3