„Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”. Odznaka Honorowa w 100-lecie niepodległości

Redakcja
Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej udekorowany został m.in. mający 94 lata druh Antoni Frączek z miejscowości Zabrzeż w gminie Łącko
Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej udekorowany został m.in. mający 94 lata druh Antoni Frączek z miejscowości Zabrzeż w gminie Łącko Stanisław Śmierciak
Sto osób: druhów z ochotniczych straży pożarnych i ich sojuszników wyróżnionych zostało Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej. Medal ten ustanowiony został przez sądecki Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.Jak mówi jego prezes Piotr Motyka, odznak jest wyrazem uznania, wdzięczności i podziękowania dla strażaków, osób fizycznych oraz prawnych za aktywną pracę społeczną i zawodową na rzecz rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Sądecczyzny. Uroczystość dekoracji pierwszych laureatów Odznaki odbyła się podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatowego Z OSP RP. Miejscem uroczystości była sala konferencyjna firmy Gród w Podegrodziu.

Wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej dokonali: prezes ZOP ZOSP RP w Nowym Sącz druh Paweł Motyka wraz z wiceprezesami druhami Teodorem Gargasem, Zygmuntem Paruchem i Antonim Piętką.

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej otrzymali:
1. Antoni Rączka V-ce Wojewoda Nowosądecki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Nowym Sączu
2. Czesław Kosiba Strażak Zawodowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Nowym Sączu
3. Edward Siarka Prezes ZOW woj. Małopolskiego, inicjator pozyskania Śródków finansowych dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki którym wiele jednostek OSP pozyskało sprzęt do pomocy ofiarom wypadków
4. Jan Golonka Były Starosta Nowosądecki, wspierający działania OSP i MDP
5. Marek Pławiak Były Starosta Nowosądecki, wspierający działania OSP i MDP
6. Marcin Krępa Pierwszy Kapelan Strażaków w gminie Grybów oraz Powiatu Nowosądeckiego
7. Józef Zygmunt Strażak zawodowy, Komendant i Prezes Gminny w Chełmcu ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu
8. Stanisław Śmierciak Redaktor Gazety Krakowskiej piszący wiele artykułów o strażakach
9. Kazimierz Cepuch Strażak zawodowy, członek ZW ZOSP RP w Nowym Sączu
10. Józef Olesiak Współzałożyciel OSP Krasne Potockie
11. Stanisław Wójs Współzałożyciel i budowniczy remizy OSP Krasne Potockie
12. Józef Bogdał Wieloletni kierowca mechanik OSP Rożnów
13. Włodzimierz Winiarski Prezes i sekretarz OSP Rożnów
14. Jan Waściszakowski Długoletni Komendant Gminny w Gródek n/Dunajcem
15. Józef Gruca Długoletni Komendant Gminny OSP w Grybowie, V-ce Prezes
16. Marian Chronowski Prezes ZOG ZOSP RP w Grybowie, członek OSP Krużlowa Wyżna
17. Józef Igielski Prezes OSP Grybów
18. Wincenty Motyka Prezes i wieloletni kierowca mechanik OSP Grybów
19. Adam Motyka Wieloletni Naczelnik OSP Grybów
20. Bronisław Siuta Wieloletni Naczelnik OSP Wawrzka
21. Franciszek Siuta Były Skarbnik i kierowca OSP Wawrzka
22. Zygmunt Wiatr Prezes i Naczelnik oraz współzałożyciel OSP Stróże
23. Czesław Olchawski Wieloletni Prezes OSP Krużlowa Niżna
24. Józef Fyda Wieloletni Naczelnik OSP Krużlowa Niżna, Prezes ZOMG ZOSP RP w Grybowie
25. Stanisław Kmak Wieloletni Naczelnik OSP Florynka
26. Piotr Kachniarz Wieloletni członek OSP Cieniawa
27. Józef Mikulski Długoletni Naczelnik i współzałożyciel OSP Stara Wieś
28. Jan Migacz Długoletni Prezes OSP Wyskitna ZOG Grybów
29. Czesław Hajduga Strażak zawodowy długoletni Prezes OSP Ptaszkowa
30. Julian Kachniarz Członek wspierający OSP Mszalnica
31. Julian Górka Wieloletni członek a obecnie członek wspierający OSP Mszalnica
32. Benedykt Poręba Członek honorowy OSP Mystków
33. Tadeusz Jasiński Wieloletni członek OSP Bogusza
34. Michał Gajdosz Wieloletni skarbnik OSP Mogilno
35. Marian Domalik Wieloletni Naczelnik OSP Siedlce
36. Edward Zwolenik Członek honorowy OSP Mogilno
37. Tadeusz Skowron Były Prezes, Naczelnik i Gospodarz OSP Mogilno
38. Stanisław Hodorowicz Prezes, Współzałożyciel OSP Janczowa
39. Marian Gwiżdz Jeden ze współzałożycieli OSP Janczowa
40. Jan Mika Prezes OSP Wojnarowa, inicjator budowy remizy
41. Ryszard Bartusiak Prezes OSP Wojnarowa
42. Kazimierz Sowa Były naczelnik OSP Jasienna
43. Kazimierz Grygiel Współzałożyciel jednostki OSP Jasienna
44. Antoni Tarasek Pełnił funkcję Prezsa i Naczelnika OSP Berest
45. Jakub Kożuch Pełnił funkcję Prezesa, V-ce Prezesa oraz Gospdarza OSP Mochnaczka Niżna
46. Antoni Garwol Pełnił funkcję Naczelnika OSP Czyrna
47. Kazimierz Zieliński Strażak zawodowy, pełnił prawie wszystkie funkcje w zarządzie OSP Tylicz
48. Józef Cebula Pełnił funkcję Prezesa OSP Łabowa oraz komendanta gminnego w Łabowej
49. Władysław Matyjewicz Członek zarządu OSP Łabowa członek komitetu budowy remizy OSP
50. Michał Mąka Długoletni Prezes OSP Łabowa członek komitetu budowy remizy OSP
51. Stanisław Gurba Pełnił funkcję Prezesa, gospodarza oraz kierowcy OSP Kamianna
52. Tadeusz Wojnarowski Długoletni Naczelnik OSP Łącko oraz Komendant Gminny w Łącku
53. Stefan Mrówka Strażak zawodowy pełnił funkcję z-ca Prezesa oraz naczelnika OSP Łącko
54. Stanisław Jurkowski Długoletni członek zarządu OSP Czerniec
55. Jan Pasiud Długoletni członek zarządu OSP Czerniec
56. Józef Bieryt Gospodarz OSP Kadcza
57. Antoni Frączek Długoletni Prezes, a obecnie członek honorowy OSP Zabrzeż
58. Bronisław Stanisz Naczelnik i członek honorowy OSP Zabrzeż
59. Zbigniew Piwowar Strażak zawodowy oraz Prezes OSP Zagorzyn
60. Władysław Gwiżdż Kierowca i członek zarządu OSP Tęgoborze
61. Franciszek Drogoś Członek Zarządu, kierowca oraz członek orkiestry OSP Tęgoborze
62. Władysław Prusak Jeden z założycieli OSP Tabaszowa pełniący między innymi funkcję Prezesa OSP
63. Stanisław Kruczek Prezes honorowy OSP Żegiestów, Komendant Gminny OSP w Muszynie
64. Jan Żrołka Przez ponad 20 lat pełnił funkcję Prezesa OSP Szczawnik
65. Aleksy Kulig Pełnił funkcję skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Żegiestów
66. Stanisław Nalepa Przez 20 lat naczelnik OSP Szczawnik
67. Zygmunt Toczek Przez ponad 50 lat członek OSP Złockie, pełnił funkcję Z-cy Naczelnika
68. Edward Wójcik Komendant Gminny oraz Prezes Gminny ZOSP RP w Podegrodziu
69. Kazimierz Łatka Pełnił funkcję Naczelnika OSP Podegrodzie oraz członek zarządu gminnego ZOSP RP
70. Józef Migacz Członek Zarządu i gospodarz OSP Podegrodzie
71. Józef Ruchała Współzałożyciel oraz budowniczy remizy OSP Podrzecze
72. Kazimierz Basta Prezes OSP Stadła, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Podegrodziu
73. Władysław Smaga Naczelnik OSP Stadła przez 28 lat
74. Bolesław Drabik Członek zarządu , gospodarz oraz kierowca OSP Stadła
75. Stanisław Batko Prezes OSP Stadła , członek Zarządu Gminnego oraz Wojewódzkiego ZOSP RP
76. Stanisław Ciągło Pełnił przez 23 lata funkcję Naczelnika OSP Stadła
77. Józef Zbożeń Długoletni Zastępca naczelnika OSP Olszanka
78. Czesław Maciuszek Długoletni skarbnik OSP Juraszowa
79. Józef Plata Prezes honorowy OSP Brzezna-Litacz, pełnił funkcję Naczelnika OSP
80. Bronisław Gumulak Strażak zawodowy oraz gospodarz i kierowca OSP Piwniczna-Zdrój
81. Jan Źrałka Strażak zawody, działacz OSP założyciel OSP Głębokie, pełniący wiele funkcji między innymi członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP
82. Mieczysław Łomnicki Członek orkiestry dętej w Piwnicznej Zdroju, Prezes ZOG ZOSP RP w Piwnicznej Zdroju
83. Jan Szyszka Członek honorowy ,OSP Rytro
84. Jan Kantor Prezes honorowy OSP Rytro –odznaczenie przekazane na pogrzebie w dniu 24 listopada br.
85. Henryk Nowak Długoletni członek Zarządu OSP Moszczenica Niżna
86. Stefan Kołbon Długoletni członek Zarządu OSP Moszczenica Niżna
87. Józef Kaleta Długoletni gospodarz i członek zarządu OSP Stary Sącz
88. Jan Lachowski Prezes OSP Stary Sącz oraz ZOG ZOSP RP w Starym Sączu
89. Ryszard Kościsz Długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Zarządu OSP Nowy Sącz - Biegonice
90. Stanisław Czajka Długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Zarządu OSP Nowy Sącz - Biegonice
91. Maciej Halota Strażak zawodowy twórca specjalistycznych grup ratowniczych
92. Janusz Basiaga Wieloletni Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu
93. Leszek Janusz Strażak zawodowy pracownik KW PSP w Nowym Sączu oraz V-ce Prezes OSP Ptaszkowa
94. Piotr Konar Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
95. Stanisław Witkowski Wieloletni Z-ca Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Nowym Sączu
96. Stanisław Ruchała Zawodowy strażak, kierowca, sportowiec, działa w sekcji sportowej Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
97. Jan Smoleń Prezes OSP Niskowa oraz Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
98. Marian Wolak Prezes OSP Nowy Sącz Biegonice, działacz Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
99. Tadeusz Wielgus Komendant Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w ZNTK w Nowym Sączu , Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
100. Tadeusz Fałowski Długoletni pracownik KWSP i KRSP w Nowym Sączu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie