Egzamin zawodowy styczeń 2020 - Odpowiedzi, Arkusze CKE, Wyniki: m46, a25. Egzamin zawodowy - klucz odpowiedzi CKE 15.01.20

redakcja
Egzamin zawodowy styczeń 2020 - Odpowiedzi, Arkusze CKE: m46, t12. Egzamin zawodowy Egzamin zawodowy styczeń 2020
Egzamin zawodowy 2020. Egzamin zawodowy ma za zadanie potwierdzić kwalifikacje w zawodzie oraz zdobycie i opanowanie przez zdającego wystarczającej wiedzy oraz umiejętności, nabywanych podczas nauki w szkole zawodowej, policealnej lub technikum.W krakowskim Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Rzeźniczej w piątek przed południem trwał egzamin zawodowy, sprawdzający kwalifikacje m.in. w zawodzie sprzedawcy (kwalifikacja A.18 - prowadzenie sprzedaży). Z 40 pytaniami testu wyboru (A, B, C, D) musiały sobie poradzić siostry Joanna i Paulina Jarosz, które tym egzaminem kończą szkołę branżową. Kiedy będą dostępne arkusze wraz z odpowiedziami? Sprawdź!

Egzamin zawodowy CKE 2020 podzielony jest na dwie części - pisemną i praktyczną

Egzamin zawodowy styczeń 2020 - Odpowiedzi, Arkusze CKE, Wyn...

- Egzamin w sumie nie był trudny, pytania logiczne, ale pojawiły się też podchwytliwe – podsumowywały siostry. Jak dodawały, było też parę pytań, w których trzeba było dokonać obliczeń.

Jako jedno z trudniejszych pytań dziewczyny zapamiętały to o botulizm (czyli zatrucie jadem kiełbasianym). Trzeba było odpowiedzieć, czy botulizm to schorzenie wywołane spożyciem niewłaściwie przechowywanych: jaj surowych, kaszy gryczanej, konserw rybnych czy maślanki odtłuszczonej.

Egzamin zawodowy CKE 2020. Egzamin nie taki trudny

Egzaminowani byli też pytani, która grupa produktów powinna być przechowywana w sklepie w ladach chłodniczych. - Ja odpowiedziałam, że wędliny i wędzone ryby, to akurat było łatwe. Do wyboru był jeszcze ryż i makaron, pomidory i banany albo cukier puder i kryształ - mówiła nam Joanna Jarosz.

Jedno z zadań polegało a tym, że należało policzyć, ile wynosi waga tara towaru, na którym na etykiecie umieszczono informację: waga netto 880 g, waga brutto 1020 gramów. Odpowiedź – 140 g, bo waga tara to różnica pomiędzy wagą netto a wagą brutto.

Przykładowe pytania na egzaminie zawodowym 2020

Inne pytanie dotyczyło witryn ze szklanymi półkami, lad przeszklonych podświetlonych i zamykanych gablot przeszklonych. Egzaminowani mieli odpowiedzieć, co najczęściej się w nich prezentuje. - Odpowiedziałam, że zegarki – prezentuje się je w gablotach zamykanych, żeby ich nikt nie ukradł. Do wyboru były jeszcze krawaty, telewizory, sprzęt AGD. I telewizory nigdy nie są chowane, tylko zostają na wierzchu w sklepach - tłumaczyła Paulina Jarosz.

Zdające miały problem z pytaniem o to, jaki typ sprzedaży powinien zostać zastosowany do obsługi klienta w kwiaciarni specjalizującej się w artystycznych kompozycjach florystycznych: sprzedaż tradycyjna, preselekcyjna (to tradycyjna, tylko z personelem), z automatów czy samoobsługowa. Dłużej zastanawiały się, czy wybrać pierwszą, czy drugą z nich.

- Nie wiedziałam też, co powinno się zrobić z telewizorem, gdy klient nie odebrał zakupionego sprzętu: wystawić do sprzedaży bez powiadomienia nabywcy, dostarczyć mu na własny koszt, oddać telewizor na przechowanie na własny koszt czy oddać towar na przechowanie na koszt nabywcy - mówiła Joanna Jarosz. Każda z sióstr zaznaczyła tu inną odpowiedź.

Egzamin zawodowy ma na celu sprawdzenie opanowanych przez ucznia umiejętności i wiedzy dotyczących wykonywanego w przyszłości zawodu. Zdający powinien zdobyć je w trakcie nauki w technikum, szkole zawodowej lub policealnej.

Egzamin zawodowy 2020 CKE: co było na teście?

Z kolei Jakub Wolski pisał w piątek w szkole przy Rzeźniczej egzamin zawodowy sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji T.06 – sporządzanie potraw i napojów

. - Stres jest ogromny – wyznał Kuba po wyjściu z sali po godzinnym egzaminie. W jego teście pojawiły się np. maszyny, których nigdy w kuchni nie widział – bo nie każda kuchnia ma podobne wyposażenie lub potrzebuje takich maszyn. - I tutaj te maszyny na obrazkach po raz pierwszy się na oczy widzi. Trzeba było podać, jak się wykorzystuje ten sprzęt lub nazwać go. Więc trochę strzelania było – mówił nam zdający.

 • Jakub dodawał, że jeśli chodzi o liczenie na egzaminie, zadania nie należały do najtrudniejszych, a przy tym można było używać kalkulatora.
 • - Na przykład była podana gramatura potraw dla czterech porcji i trzeba było przeliczyć gramaturę na np. 40 porcji, zamienić przy tym gramy na kilogramy – relacjonował Jakub, który obecnie uczy się w liceum zaocznym, a także pracuje.

Egzamin zawodowy 2020 - kiedy arkusze oraz klucz odpowiedzi

Uprzejmie informuję, że klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 10 stycznia 2020 r. zostaną opublikowane 13 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 12 - poinformował Horacy Dębowski, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy 2020: AU.35

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty (kwalifikacja AU.35 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) zdawał w piątek przy Rzeźniczej w Krakowie Adam Bierzało. - W większości były pytania ze składek chorobowych, zdrowotnych itp. - jak to rozliczać, ile procent wynosi. Trzeba wiedzieć, ile procent ma dana składka i wyliczyć – mówił nam egzaminowany. Zapamiętał np. pytanie, przy którym się zawahał: jakim PIT-em rozlicza się małżeństwo – PIT-11 czy PIT-37.

Adam Bierzało już poprawiał ten egzamin, ponieważ przed rokiem brakło mu jednego punktu, by zdać. - Myślę, że teraz poszło mi dobrze, że zdam – oceniał.

Egzamin dotyczący kwalifikacji z zakresu logistyki i obsługi magazynów zdawał z kolei 18-letni Paweł Widerski z Krakowa. Jak nam relacjonował, trzeba było odpowiedzieć np., jaki skrót odpowiada przyjęciu do magazynu – to skrót PZ (przyjęcie zewnętrzne).

- Były na przykład przedstawione cztery palety i trzeba było wybrać, na jakiej palecie zmieściłby się towar – mówił nam Paweł, podkreślając, że pytaniom na egzaminie towarzyszyło dużo rysunków.

Egzamin zawodowy 2020. Ile punktów trzeba uzyskać, aby zdać egzamin zawodowy? Jak wygląda?

Aby uzyskać świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego należy uzyskać minimum 50 proc. punktów z części pisemnej oraz co najmniej 75 proc. punktów z części praktycznej.

Egzamin zawodowy występuje obecnie w dwóch formułach - 2012 i 2017. Oprócz tego od września 2019 roku kształcenie rozpoczęły 5-letnie technika dla młodzieży.

Egzamin zawodowy 2020 - arkusz, odpowiedzi

Prawo do przystąpienia do egzaminu zawodowego według formuły z 2012 roku mają uczniowie i absolwenci, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Arkusz oraz klucz odpowiedzi znajdziecie po egzaminie na naszej stronie internetowej.

‎Egzamin zawodowy 2020 według formuły podstawy programowej z 2017

Egzamin zawodowy w tej formule przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników, jak również szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 roku.

Obie formuły egzaminów składają się z części pisemnej oraz części praktycznej. Panują w nich również takie same zasady.

Egzamin zawodowy 2020 - część pisemna

Część pisemna egzaminu zawodowego trwa pełną godzinę, czyli 60 minut. Przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych (uczeń ma do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna). Natomiast część pisemna może odbywać się z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub w formie elektronicznej przy komputerze.‎

Część pisemna może trwać od 120 do 240 minut. Uczeń ma więc około 4 godzin na pokazanie swoich umiejętności. Przeprowadzana jest ona w formie testu praktycznego, polegającego na wykonywaniu konkretnego zadania. Oprócz wspomnianych minut uczeń otrzymuje dodatkowe 10 na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego.

Wymogiem zdania egzaminu zawodowego jest zdobycie przez zdającego:

 • co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej
 • minimum 75 proc. punktów z części praktycznej

Co należy mieć ze sobą podczas egzaminu pisemnego?

Każdy uczeń podchodzący do pisemnej części egzaminu zawodowego powinien zaopatrzyć się w pióro lub długopis z czarnym wkładem oraz prosty kalkulator. Dozwolone jest także posiadanie m.in. chusteczek higienicznych, linijki oraz cyrkla. Jeśli zaś chodzi o część praktyczną przybory są uzależnione są od kwalifikacji zawodowej, o którą ubiega się zdający.

Egzamin zawodowy 2020 - harmonogram

Egzamin zawodowy 2020 został podzielony na sesję zimową oraz letnią. Składa się z części pisemnej i praktycznej. Odbędą się one w następujących terminach:

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2019)

 • Część pisemna - 10.01.2020 - wyniki będą znane już 20 marca 2020r.
 • Część praktyczna: MODEL d - 9.01.2020
 • Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 11.01.2020 do 15.02.2020
 • Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)
 • Część pisemna - 23.06.2020
 • Część praktyczna: MODEL d - 22.06.2020
 • Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 24.06.2020 do 9.07.2020
 • * Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23 (technik pożarnictwa; czerwiec 2020)

Do części pisemnej wszyscy zdający podejdą tego samego dnia.

Egzamin zawodowy 2020. Czym dokładnie jest kwalifikacja w zawodzie?

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez OKE (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji).

Oprócz tego, od 1 września 2012 roku wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jest nią m.in. zmiana nazwy "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" na "egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie". Wcześniejszy egzamin był przeprowadzany tylko raz - pod koniec ostatniej klasy, natomiast w nowym wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. Egzaminy te odbywają się w trakcie trwania nauki, np. dla technika informatyka pierwszą kwalifikację zdaje się po drugiej klasie, drugą po trzeciej klasie, a trzecią po pierwszym semestrze czwartej klasy technikum.

Zawody przypisano do obszarów kształcenia, grupujących zawody pod względem wspólnych efektów kształcenia. Wyodrębniono osiem obszarów kształcenia, którym przyporządkowano określoną wielką literę alfabetu:

 • administracyjno-usługowy (A),
 • budowlany (B),
 • elektryczno-elektroniczny (E),
 • mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
 • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
 • turystyczno-gastronomiczny (T),
 • medyczno-społeczny (Z),
 • artystyczny (S).

Należy również wspomnieć, że od 2022 roku wyniki z egzaminu zawodowego będą mogły być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe, co do tej pory nie było możliwe.

Wideo

Komentarze 7

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

no i gdzie arkusze odpowiedzi? 13.01, godz 12 ?

E
Estera

Ja wybrałam kurs kosmetolożki w Studium Zawodów Medycznych i Społecznych i sądzę, że obecnie mój zawód jest więcej warty niż wiele kierunków studiów. To bez sensu, że ludzie niekiedy tak próbują coś studiować i co... Prawie nic z tego nie ma.

G
Gość
10 stycznia, 11:59, Męki:

Dobra informacja, egzamin zawodowy jest dużo trudniejszy niż matura. Żeby zdać egzamin trzeba zaliczyc egzamin na 75 procent praktyczny A na maturze wystarczy 30 procent gdzie sprawiedliwość?

10 stycznia, 14:12, Gość:

Chybaś matury nie zdawał…

10 stycznia, 20:37, Gość:

Ja zdawałam mature, egzaminy na studiach i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w dwóch zawodach a teraz zdaje trzeci. Bez porównania egzaminy zawodowe i sam program na którym ma się dużą liczbę godzin w praktyce stanowi podstawę do tego aby twierdzić że tego typu kursy/szkoły uczą fachu. 75% trzeba zdać na egzaminie praktycznym, bo CKE nie podpisze się dając uprawnienia do wykonywania zawodu komuś kto po prostu nie spełnił kryteriow. A matura? Minimum 60% powinno byc żeby zdac, może by to podniosło range studiów bo patrząc na dzisiejszą edukację można skomentować tak jak to jeden dr mi ostatnio powiedział: studenci to przychodzą na zajęcia się pośmiać, ot taka rozrywka, mówisz do nich a oni nic nie rozumieją.

Bardzo dobra wypowiedź. Na studia powinni iść tylko najlepsi a nie każdy. Aż strach pomyśleć co w przyszłości będą zrobić musieli pracodawcy mając takich pracowników co ledwo zdają. Dzisiejsza młodzież nawet ze sobą nie rozmawia piszą wiadomości przez fb itp. później zadasz pytanie a 18-latek nie umie się wypowiedzieć. Zwrócisz uwagę, że taki młody człowiek zrobił coś źle a on się wycofuje, mówi że już więcej do pracy nie przyjdzie. SZOK!!!

G
Gość
10 stycznia, 11:59, Męki:

Dobra informacja, egzamin zawodowy jest dużo trudniejszy niż matura. Żeby zdać egzamin trzeba zaliczyc egzamin na 75 procent praktyczny A na maturze wystarczy 30 procent gdzie sprawiedliwość?

Co w egzaminach zawodowych jest trudnego. Wystarczy uczyć się na bieżąco i nie opuszczać zajęć lekcyjnych! Z zawodowych nawet korepetycji nie ma bo uczeń jest w stanie nauczyć się wszystkiego na lekcjach. Gdyby zadawalność egzaminów zawodowych była od 30% to wszyscy by je zdawali!

G
Gość
10 stycznia, 11:59, Męki:

Dobra informacja, egzamin zawodowy jest dużo trudniejszy niż matura. Żeby zdać egzamin trzeba zaliczyc egzamin na 75 procent praktyczny A na maturze wystarczy 30 procent gdzie sprawiedliwość?

10 stycznia, 14:12, Gość:

Chybaś matury nie zdawał…

Ja zdawałam mature, egzaminy na studiach i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w dwóch zawodach a teraz zdaje trzeci. Bez porównania egzaminy zawodowe i sam program na którym ma się dużą liczbę godzin w praktyce stanowi podstawę do tego aby twierdzić że tego typu kursy/szkoły uczą fachu. 75% trzeba zdać na egzaminie praktycznym, bo CKE nie podpisze się dając uprawnienia do wykonywania zawodu komuś kto po prostu nie spełnił kryteriow. A matura? Minimum 60% powinno byc żeby zdac, może by to podniosło range studiów bo patrząc na dzisiejszą edukację można skomentować tak jak to jeden dr mi ostatnio powiedział: studenci to przychodzą na zajęcia się pośmiać, ot taka rozrywka, mówisz do nich a oni nic nie rozumieją.

G
Gość
10 stycznia, 11:59, Męki:

Dobra informacja, egzamin zawodowy jest dużo trudniejszy niż matura. Żeby zdać egzamin trzeba zaliczyc egzamin na 75 procent praktyczny A na maturze wystarczy 30 procent gdzie sprawiedliwość?

Chybaś matury nie zdawał…

M
Męki

Dobra informacja, egzamin zawodowy jest dużo trudniejszy niż matura. Żeby zdać egzamin trzeba zaliczyc egzamin na 75 procent praktyczny A na maturze wystarczy 30 procent gdzie sprawiedliwość?

Dodaj ogłoszenie