Na wielkie, integracyjne Miodobranie - Miodogranie zjechało ponad 300 osób. To podopieczni z ośrodków opiekuńczych z powiatu krakowskiego Krakowa, ale także z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Wielu z nich w przebraniu pszczół, bo były konkursy na najpiękniejszą Maję lub Gucia. Konkurs na najpiękniejszą pszczołę wygrał Gucio z Ojcowa.

Zobacz galerię
Spotkanie integracyjne organizowała Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach. Na zaproszenie odpowiedziały 24 ośrodki: domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, a wśród nich placówki bonifraterskie zaprzyjaźnione z ośrodkiem w Konarach. Przyjeżdżają tutaj od lat.

- Mamy mnóstwo dobrej zabawy, występy zespołów muzycznych, teatru z Harbutowic.

Na stoiskach przygotowanych na kiermasz oferujemy rękodzieło podopiecznych, miody z naszej pasieki. Natomiast na warsztatach przygotowanych przez Akademią Pszczelarstwa, Krakowski Zrzeszenie Pszczelarzy oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie popularyzujemy wiedzę na temat pszczelarstwa, a przy okazji jest degustacja miodów - mówi Ewa Solecka-Florek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Konarach.

Spotkanie prowadził zespół muzyczny „Paradise”, ale obok niego na scenie prezentowali się także niepełnosprawni artyści z zespołów: „Zielona Kapela” - Warsztatu Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, „Handycap” - Warsztat Terapii Zajęciowej z Harbutowic. Podopieczni harbutowickiego warsztatu wystawili też widowisko "Byczek Fernando".

Jak zaznaczają organizatorzy Miodobranie - Miodogranie to cykliczna impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz organizacji i instytucji lokalnych. Jest okazja do popularyzacji wiedzy na temat pszczelarstwa. W tym roku były edukacyjne opowieści o projekcie „Pszczoły w mieście” i pasiekach na dachach krakowskich budynków.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

WIDEO: Poważny program

Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto