Przybywa dostępnych ulg i bonusów dla rodzin. Najnowszy pomysł, lokalnego 500 plus, miałby objąć płacących podatki w Krakowie

Pierwsi zainteresowani już ustawiają się w Krakowskim Centrum Świadczeń, by złożyć wniosek o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w rozszerzonej formule. Co się zmieniło? Od początku tego roku mogą z tej karty - uprawniającej do zniżek i bonusów - korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny - jak to wygląda w Krakowie i w Polsce

W Krakowie w zeszłym roku Kartę miało 8,1 tys. rodzin (rodzice wychowujący co najmniej trójkę dzieci, a także ich dzieci, które przywileje tracą zależnie od tego, czy się uczą, w wieku 18 lub 25 lat). Bazując na danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., urzędnicy obliczają, że w Krakowie ok. 2 tys. nowych rodzin kwalifikuje się od 1 stycznia 2019 r. do otrzymania KDR.

- To miłe, że zostaliśmy dostrzeżeni w polityce państwa - słyszymy od rodziców dużych rodzin. Choć rodzice-seniorzy komentują też z dystansem, że zamiast ograniczonej puli dostępnych rabatów lepsze byłoby podniesienie im emerytur...

Rodziny, które już korzystają z KDR, chwalą z kolei, że karta ma symboliczne znaczenie. Pomaga ona przekonywać, że bycie wielodzietnym to coś, co wyróżnia pozytywnie, a nie stygmatyzuje. Przywileje, do których uprawnia KDR, faktycznie nie przekładają się dziś na znaczące miesięczne oszczędności w portfelu. Ale obserwujący ewolucję karty zauważają, że nabiera ona jednak coraz większego znaczenia finansowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również podkreśla: na samym początku, w 2014 r. w programie KDR uczestniczyło 500 partnerów oferując zniżki w ok. 5 tys. miejsc w kraju, a na koniec 2018 roku było to już ok. 5 tys. podmiotów dających zniżki w ok. 22 tys. miejsc.

Na koniec minionego roku z KDR korzystało 2,10 mln osób w całej Polsce. Ministerstwo szacuje, że z kolei rodzin, które kiedykolwiek posiadały trójkę dzieci i które od początku tego roku też mogą skorzystać z Karty, jest ok. 574 tysięcy.

Karta Dużej Rodziny daje zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne, bezpłatny wstęp do parków narodowych, a także ulgi w opłacie za paszport - 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców, 75 proc. dla dzieci. Z rabatem można robić zakupy w sklepach czy np. cukierniach, które są partnerami programu, pójść do kina, muzeum, zatankować paliwo, zamówić wysyłkowo książki, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych itp. Dostępne są nawet dopłaty do zakupu kotła gazowego - dzięki umowie ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Wnioski o KDR można wysłać pocztą lub składać osobiście w Krakowskim Centrum Świadczeń (ul. Stachowicza 18), albo też za pośrednictwem platformy Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Krakowskie 500 plus?

- Ten projekt będzie rewolucją w dziedzinie świadczeń socjalnych, bo ma zalety rządowego 500 plus, ale nie ma jego wad - tak natomiast radny Łukasz Wantuch reklamuje proponowany przez siebie inny, stricte krakowski program wsparcia dla rodzin. To Krakowskie 500 plus. Propozycja ta zakłada wypłatę docelowo 500 zł miesięcznie (do tej kwoty Kraków miałby dochodzić stopniowo przez kilka lat) na każde dziecko do 26 roku życia (podczas gdy rządowe 500+ przestaje się otrzymywać po ukończeniu 18 lat), które nie dostaje rządowego 500 plus. Ponadto - wypłatę 500 zł miesięcznie na każdą osobę niepełnosprawną bez względu na wiek.

Jak podkreśla pomysłodawca, byłby to program adresowany wyłącznie do pierwszych dzieci, które nie otrzymują rządowego 500+, dalej: tylko dla osób płacących podatki w Krakowie, i to od co najmniej 3 lat, oraz - pieniądze wyłącznie na żywność. Jest jeszcze jeden wymóg - rodzice bezrobotni mieliby odpracowywać to wsparcie. Byłaby to praca na cele społeczne, np. w hospicjum czy sprzątanie trawników. Chodzi o aktywizowanie tych osób.

Projekt radnego zakłada dwukrotnie wyższe limity gdy chodzi o dochód na członka rodziny. Krakowskie 500 plus przysługiwałoby: w przypadku dziecka zdrowego - jeśli dochód ten wynosi maksymalnie 1600 zł, a niepełnosprawnego - 2400 zł. Jak podkreśla Łukasz Wantuch, wyeliminowałby on też tę wadę rządowego 500+, która sprawia, że przekroczenie progu dochodowego nawet o 1 zł oznacza brak świadczenia. W krakowskiej wersji rodzina dostałaby po prostu kwotę pomniejszoną o tę „nadwyżkę” w dochodzie.

W czwartek Rada Miasta będzie decydować o losie tego pomysłu, głosując nad poprawką Wantucha do projektu budżetu miasta, zakładającą 3 mln zł na pilotażowy program Krakowskie 500 plus dla dzielnicy I Stare Miasto.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ - Dla rodzin lokalnie

Przypomnijmy, że funkcjonuje już w naszym mieście - od 2013 roku - Krakowska Karta Rodzinna 3+ dla rodzin wielodzietnych. Obecnie korzysta z niej prawie 5,4 tys. rodzin. Uprawnia m.in. do zwolnienia z opłaty za żłobek, 50-procentowej ulgi w opłatach za przedszkole, zniżki 50 proc. na bilety do miejskich instytucji kultury, zoo i basenów. Ponadto stu kilkudziesięciu partnerów programu oferuje różnego rodzaju zniżki na usługi i towary.

W Krakowie wypłacana jest też jednorazowa gminna zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, w wysokości 1000 zł. To gminne becikowe przysługuje, gdy rodzic mieszka w Krakowie na rok przed dniem urodzenia się potomka. Dziecko musi być również mieszkańcem naszego miasta. Trzeba też spełniać określone kryterium dochodowe. Rodzinom mającym przynajmniej trójkę dzieci i posiadającym Krakowska Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny - co warto wiedzieć

* Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny zaznacza się, czy dotyczy on wydania karty tradycyjnej, elektronicznej (aplikacji na komórki) czy też obu jednocześnie. Warto zaznaczyć, że wnioskuje się o obie formy karty, bo wtedy otrzymuje się je bezpłatnie. Jeśli ktoś zamówi drugą formę karty później, to opłata za nią wyniesie 9,21 zł.

* Elektroniczną formę karty uzyskuje się poprzez zalogowanie do otrzymanej cyfrowo aplikacji, natomiast tradycyjną - odbiera się w Krakowskim Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18, po otrzymaniu zawiadomienia. KDR mogą odebrać za rodziców-seniorów ich pełnoletnie dzieci, które oświadczą, że są upoważnione do odbioru karty.

* W Krakowie Dotychczas elektroniczną wersje karty otrzymywało się w ciągu około dwóch tygodni, a karta tradycyjna dostępna była do dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku.
(MM)

NASZE NAJLEPSZE MATERIAŁY - KONIECZNIE SPRAWDŹ: