Matura GEOGRAFIA 2020 - termin, arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii? 21.06

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Matura rozszerzona z geografii odbyła się 19 czerwca o godzinie 9:00, trwała 180 minut. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Zobacz co było na rozszerzonej geografii, co zaskoczyło uczniów i jakie zadania się pojawiły. Po egzaminie z opublikujemy dla Was ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii?

W kolejnym dniu matur część abiturientów przystąpiła do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. W arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 35 zadań, każde z nich jeszcze podzielone na mniejsze podpunkty.

- Myślę, że poszło mi dobrze, choć nie bardzo dobrze. Ogólnie nie była to najtrudniejsza matura, ale też nie należała do najłatwiejszych. Geografia fizyczna była łatwa, natomiast z geografii społeczno-ekonomicznej wymagano szczegółów, np. dotyczących wyznań w poszczególnych państwach, znajomości różnic w energetyce. To były szczegóły, które mogły być – i dla mnie były – trudne – podsumował tuż po wyjściu z egzaminu Patryk Obora z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Pośród zadań, jakie zapamiętał wymienia np. to, w którym trzeba było opisać transport, żeglugę kabotażową w niektórych państwach. - Zapadło mi też w pamięć jedno zadanie matematyczne, w którym trzeba było obliczyć szerokość geograficzną na podstawie kąta padania promieni słonecznych – mówi krakowski maturzysta.

W innym zadaniu były przedstawione państwa emigracyjne, czyli takie, z których ludzie wyjeżdżają. Trzeba było dopasować, do których krajów (też były podane) ludzie z tych państw emigracyjnych emigrują. - Na przykład była przedstawiona Algieria, Maroko i jeszcze jedno państwo, a trzeba było zaznaczyć, że z tych państw ludzie wyjeżdżają do Francji – tłumaczy Patryk Obora.

W innym pytaniu pojawiły się piramidy wieku i płci. - Były przedstawione trzy takie piramidy, czyli trzy takie wykresy rozwoju demograficznego, dla Japonii w trzech różnych momentach: rok 2015, 2040 któryś, 2060. I na tej podstawie trzeba było określić prawdę albo fałsz w zadaniu. Ale ono nie należało do najtrudniejszych. Te zadania, w których trzeba było analizować dane, były po prostu proste – podsumowuje Patryk Obora.

- Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie.

Maturzystce, która planuje studiować geoturystykę na krakowskiej AGH, szczególnie spodobało się zadanie, w którym trzeba było obliczyć wysokość górowania słońca nad horyzontem w czerwcu.

Małgorzata wspomina też zadania z mapą. - Trzeba było na przykład podać czynniki przyrodnicze, które decydują o tym, że dany obszar nadaje się do założenia tam sadu – opowiada maturzystka. Egzamin udało jej się napisać w nieco krótszym czasie, niż był na to przewidziany.

- Wydaje mi się, że ten egzamin był minimalnie trudniejszy niż w poprzednich latach, również trudniejszy niż próbna matura – ocenia Małgorzata Chmielowska.

Tegoroczna matura odbywa się – z powodu epidemii koronawirusa – z miesięcznym poślizgiem. Niektórzy maturzyści chwalą sobie ten dodatkowy czas, który mieli na powtórki. Natomiast Małgorzata Chmielowska zwraca uwagę, że nauka zdalna podczas epidemii, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielami była jednak trudna.

- Bardzo trudno było się zmotywować, wolałabym – choć wiem, że to nie było wtedy wykonalne - zwyczajne chodzenie do szkoły, nie lekcje przez internet. To może negatywnie wpłynąć na wyniki. Mogę też teraz powiedzieć, że lepiej się jest uczyć w grupie niż samemu – podsumowała maturzystka z XI LO.

Matura 2020 geografia rozszerzona: pierwsze opinie uczniów

Z pierwszych komentarzy zamieszczonych na Twitterze wynika, że zdania uczniów są bardzo podzielone. Dla jednych egzamin z rozszerzonej geografii był bardzo łatwy, dla innych raczej trudny. "W sumie powiem wam ze ta geografia nie była wcale taka ciężka, jakbym się uczyła to nawet i ładny wynik mógłby wyjść", "ja myślałam że biologia była trudna ale geografia to przebiła ", "matura z geografii była naprawdę trudna", "Nie była zła ta geografia, serio podobało mi się, myślę że 60% będzie na spokojnie", "wydaje mi się że geografia była łatwa", "Ale geografia trudna moim zdaniem... "

Jak wynika z relacji uczniów, na tegorocznym egzaminie pojawiły się zadania, dotyczące m.in. województw, szerokości geograficznych, jezior kryptodepresyjnych i wiatrów. Było też pytanie o stolice państw na świecie.

Matura z geografii 2019 ARKUSZ, OPINIE, ODPOWIEDZI – co było...

Matura 2020 CKE: przecieki z geografii. Jakie będą tematy? Czy wyciekły arkusze?

Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2020.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2020 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.

Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2020 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.

Przykładowe zadania na maturze z geografii rozszerzonej

 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone
  A. dokładnie trzy miejscowości: Dikson, Krasnojarsk, Wierchojańsk.
  B. dokładnie trzy miejscowości: Bergen, Dikson, Wierchojańsk.
  C. dokładnie dwie miejscowości: Dikson, Wierchojańsk.
  D. dokładnie dwie miejscowości: Bergen, Dikson.
 2. Poniżej przedstawiono opisy (A−C) wybranych parków narodowych Polski, w tym odnoszącesię do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y.
  A. Park narodowy chroni fragment rozległego, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego zbudowanego z piaskowców wieku kredowego. Najwyższe wzniesienie tego pasma nie przekracza 1000 m n.p.m. Na uwagę zasługują urozmaicone formy wietrzeniowe.
  B. Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej. Najwyższy szczyt pasma wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. Stoki północnej części chronionego masywu są bardziej strome niż południowe.
  C. Park narodowy obejmuje pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów. Masyw jest podzielony licznymi uskokami i spękaniami. W rezerwatach przyrody znajdują się m.in. kotły polodowcowe i granitowe skałki.
  Uzupełnij tabelę:
  − dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych
  na mapie literami X i Y;
  − podaj nazwy obu parków narodowych.
 3. Obecnie trwa modernizacja Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego. Zaznacz dwie podobne cechy Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego.
  A. Specjalizują się w obsłudze promowej żeglugi kabotażowej.
  B. Przewozy pasażerskie, w tym turystyczne, dominują nad przewozami ładunków.
  C. Są szlakami transportu surowców energetycznych i drobnicowych ładunków kontenerowych.
  D. Opłaty za przepływ stanowią źródło dochodów budżetów − odpowiednio − Panamy i Egiptu.
  E. Infrastruktura kanałów została zniszczona podczas konfliktów zbrojnych w pierwszej
  dekadzie XXI wieku.
 4. W Świnoujściu zlokalizowano jedną z największych inwestycji w Polsce − gazoport, który służy do odbioru gazu ziemnego. Uzasadnij, że funkcjonowanie gazoportu w Świnoujściu sprzyja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.
 5. Uzasadnij, dlaczego obszary położone w południowej Polsce są bardziej zagrożone występowaniem wezbrań opadowych niż Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie. Podaj dwa argumenty.
 6. Podaj po jednej głównej przyrodniczej przyczynie występowania deficytu wody na obszarach poniżej wymienionych regionów geograficznych.
  Kujawy:
  Wyżyna Śląska:

Matura z geografii: jakie były zadania w zeszłym roku

Arkusz z geografii w zeszłym roku zawierał 36 zadań i trwał 180 minut. Rozpoczął się od mapy świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi – w zadaniu należało wskazać dwie prawidłowości klimatyczne występujące na Ziemi. Następnie pojawiły się zadania, które należało wykonać na podstawie barwnych zdjęć z materiału źródłowego – pierwsze dotyczyło pustyni Namib, a drugie wód artezyjskich i subartezyjskich. Trzeba było na przykład podać wspólną cechę obu rodzajów podanych wód.

Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami na temat m.in.: zmarzlin, płyt litosfery, planów batymetrycznych czy mis jezior. Ćwiczenia dotyczyły geologii, wszechświata, uwarunkowań przyrodniczych rezerwatów i parków narodowych, skał, gleb strefowych czy gęstości zaludnienia w różnych krajach.

Matura z geografii 2020: zadania z mapy

Na maturze z geografii sprawdzane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, łączenia ze sobą różnych faktów i uwarunkowań, rozumienia tabel i danych, a przede wszystkim – czytania map i wykonania zadania na podstawie materiału źródłowego i obrazka.

Matura 2020. Harmonogram egzaminów

Egzaminy rozpoczną się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego. Matura będzie tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

8.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język polski - poziom podstawowy
 • godz. 14 język polski - poziom rozszerzony

9.06.2020 (wtorek)

 • godz.9 matematyka - poziom podstawowy
 • godz. 14 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

10.06.2020 (środa)

 • godz. 9 język angielski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 matematyka – poziom rozszerzony
 • godz. 14 filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony

16.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

17.06.2020 (środa)

 • godz. 9 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

18.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język niemiecki – poziom podstawowy
 • godz. 14 język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

22.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język rosyjski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

23.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 język francuski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

24.06.2020 (środa)

 • godz. 9 fizyka i astronomia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

25.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język hiszpański – poziom podstawowy
 • godz. 14 język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

26.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzycz

ny

29.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy i rozszerzony
 • historia muzyki – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
 • dwujęzycznych (pr)

Lekcje skrócone do 30 minut?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3