Matura GEOGRAFIA 2020 - termin, arkusz CKE, odpowiedzi. Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii? 21.06

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Matura rozszerzona z geografii odbyła się 19 czerwca o godzinie 9:00, trwała 180 minut. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Zobacz co było na rozszerzonej geografii, co zaskoczyło uczniów i jakie zadania się pojawiły. Po egzaminie z opublikujemy dla Was ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Jakie zadania były na maturze rozszerzonej z geografii?

W kolejnym dniu matur część abiturientów przystąpiła do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. W arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 35 zadań, każde z nich jeszcze podzielone na mniejsze podpunkty.

- Myślę, że poszło mi dobrze, choć nie bardzo dobrze. Ogólnie nie była to najtrudniejsza matura, ale też nie należała do najłatwiejszych. Geografia fizyczna była łatwa, natomiast z geografii społeczno-ekonomicznej wymagano szczegółów, np. dotyczących wyznań w poszczególnych państwach, znajomości różnic w energetyce. To były szczegóły, które mogły być – i dla mnie były – trudne – podsumował tuż po wyjściu z egzaminu Patryk Obora z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Pośród zadań, jakie zapamiętał wymienia np. to, w którym trzeba było opisać transport, żeglugę kabotażową w niektórych państwach. - Zapadło mi też w pamięć jedno zadanie matematyczne, w którym trzeba było obliczyć szerokość geograficzną na podstawie kąta padania promieni słonecznych – mówi krakowski maturzysta.

W innym zadaniu były przedstawione państwa emigracyjne, czyli takie, z których ludzie wyjeżdżają. Trzeba było dopasować, do których krajów (też były podane) ludzie z tych państw emigracyjnych emigrują. - Na przykład była przedstawiona Algieria, Maroko i jeszcze jedno państwo, a trzeba było zaznaczyć, że z tych państw ludzie wyjeżdżają do Francji – tłumaczy Patryk Obora.

W innym pytaniu pojawiły się piramidy wieku i płci. - Były przedstawione trzy takie piramidy, czyli trzy takie wykresy rozwoju demograficznego, dla Japonii w trzech różnych momentach: rok 2015, 2040 któryś, 2060. I na tej podstawie trzeba było określić prawdę albo fałsz w zadaniu. Ale ono nie należało do najtrudniejszych. Te zadania, w których trzeba było analizować dane, były po prostu proste – podsumowuje Patryk Obora.

- Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie.

Maturzystce, która planuje studiować geoturystykę na krakowskiej AGH, szczególnie spodobało się zadanie, w którym trzeba było obliczyć wysokość górowania słońca nad horyzontem w czerwcu.

Małgorzata wspomina też zadania z mapą. - Trzeba było na przykład podać czynniki przyrodnicze, które decydują o tym, że dany obszar nadaje się do założenia tam sadu – opowiada maturzystka. Egzamin udało jej się napisać w nieco krótszym czasie, niż był na to przewidziany.

- Wydaje mi się, że ten egzamin był minimalnie trudniejszy niż w poprzednich latach, również trudniejszy niż próbna matura – ocenia Małgorzata Chmielowska.

Tegoroczna matura odbywa się – z powodu epidemii koronawirusa – z miesięcznym poślizgiem. Niektórzy maturzyści chwalą sobie ten dodatkowy czas, który mieli na powtórki. Natomiast Małgorzata Chmielowska zwraca uwagę, że nauka zdalna podczas epidemii, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielami była jednak trudna.

- Bardzo trudno było się zmotywować, wolałabym – choć wiem, że to nie było wtedy wykonalne - zwyczajne chodzenie do szkoły, nie lekcje przez internet. To może negatywnie wpłynąć na wyniki. Mogę też teraz powiedzieć, że lepiej się jest uczyć w grupie niż samemu – podsumowała maturzystka z XI LO.

Matura 2020 geografia rozszerzona: pierwsze opinie uczniów

Z pierwszych komentarzy zamieszczonych na Twitterze wynika, że zdania uczniów są bardzo podzielone. Dla jednych egzamin z rozszerzonej geografii był bardzo łatwy, dla innych raczej trudny. "W sumie powiem wam ze ta geografia nie była wcale taka ciężka, jakbym się uczyła to nawet i ładny wynik mógłby wyjść", "ja myślałam że biologia była trudna ale geografia to przebiła ", "matura z geografii była naprawdę trudna", "Nie była zła ta geografia, serio podobało mi się, myślę że 60% będzie na spokojnie", "wydaje mi się że geografia była łatwa", "Ale geografia trudna moim zdaniem... "

Jak wynika z relacji uczniów, na tegorocznym egzaminie pojawiły się zadania, dotyczące m.in. województw, szerokości geograficznych, jezior kryptodepresyjnych i wiatrów. Było też pytanie o stolice państw na świecie.

Matura z geografii 2019 ARKUSZ, OPINIE, ODPOWIEDZI – co było...

Matura 2020 CKE: przecieki z geografii. Jakie będą tematy? Czy wyciekły arkusze?

Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2020.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2020 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.

Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2020 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.

Przykładowe zadania na maturze z geografii rozszerzonej

 1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone
  A. dokładnie trzy miejscowości: Dikson, Krasnojarsk, Wierchojańsk.
  B. dokładnie trzy miejscowości: Bergen, Dikson, Wierchojańsk.
  C. dokładnie dwie miejscowości: Dikson, Wierchojańsk.
  D. dokładnie dwie miejscowości: Bergen, Dikson.
 2. Poniżej przedstawiono opisy (A−C) wybranych parków narodowych Polski, w tym odnoszącesię do parków narodowych oznaczonych na mapie literami X i Y.
  A. Park narodowy chroni fragment rozległego, wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego zbudowanego z piaskowców wieku kredowego. Najwyższe wzniesienie tego pasma nie przekracza 1000 m n.p.m. Na uwagę zasługują urozmaicone formy wietrzeniowe.
  B. Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej. Najwyższy szczyt pasma wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m. Stoki północnej części chronionego masywu są bardziej strome niż południowe.
  C. Park narodowy obejmuje pasmo górskie o trzonie zbudowanym z karbońskich granitów. Masyw jest podzielony licznymi uskokami i spękaniami. W rezerwatach przyrody znajdują się m.in. kotły polodowcowe i granitowe skałki.
  Uzupełnij tabelę:
  − dobierz właściwe opisy (A, B lub C) do parków narodowych oznaczonych
  na mapie literami X i Y;
  − podaj nazwy obu parków narodowych.
 3. Obecnie trwa modernizacja Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego. Zaznacz dwie podobne cechy Kanału Panamskiego i Kanału Sueskiego.
  A. Specjalizują się w obsłudze promowej żeglugi kabotażowej.
  B. Przewozy pasażerskie, w tym turystyczne, dominują nad przewozami ładunków.
  C. Są szlakami transportu surowców energetycznych i drobnicowych ładunków kontenerowych.
  D. Opłaty za przepływ stanowią źródło dochodów budżetów − odpowiednio − Panamy i Egiptu.
  E. Infrastruktura kanałów została zniszczona podczas konfliktów zbrojnych w pierwszej
  dekadzie XXI wieku.
 4. W Świnoujściu zlokalizowano jedną z największych inwestycji w Polsce − gazoport, który służy do odbioru gazu ziemnego. Uzasadnij, że funkcjonowanie gazoportu w Świnoujściu sprzyja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.
 5. Uzasadnij, dlaczego obszary położone w południowej Polsce są bardziej zagrożone występowaniem wezbrań opadowych niż Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie. Podaj dwa argumenty.
 6. Podaj po jednej głównej przyrodniczej przyczynie występowania deficytu wody na obszarach poniżej wymienionych regionów geograficznych.
  Kujawy:
  Wyżyna Śląska:

Matura z geografii: jakie były zadania w zeszłym roku

Arkusz z geografii w zeszłym roku zawierał 36 zadań i trwał 180 minut. Rozpoczął się od mapy świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi – w zadaniu należało wskazać dwie prawidłowości klimatyczne występujące na Ziemi. Następnie pojawiły się zadania, które należało wykonać na podstawie barwnych zdjęć z materiału źródłowego – pierwsze dotyczyło pustyni Namib, a drugie wód artezyjskich i subartezyjskich. Trzeba było na przykład podać wspólną cechę obu rodzajów podanych wód.

Zdający musieli zmierzyć się z zadaniami na temat m.in.: zmarzlin, płyt litosfery, planów batymetrycznych czy mis jezior. Ćwiczenia dotyczyły geologii, wszechświata, uwarunkowań przyrodniczych rezerwatów i parków narodowych, skał, gleb strefowych czy gęstości zaludnienia w różnych krajach.

Matura z geografii 2020: zadania z mapy

Na maturze z geografii sprawdzane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, łączenia ze sobą różnych faktów i uwarunkowań, rozumienia tabel i danych, a przede wszystkim – czytania map i wykonania zadania na podstawie materiału źródłowego i obrazka.

Matura 2020. Harmonogram egzaminów

Egzaminy rozpoczną się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego. Matura będzie tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

8.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język polski - poziom podstawowy
 • godz. 14 język polski - poziom rozszerzony

9.06.2020 (wtorek)

 • godz.9 matematyka - poziom podstawowy
 • godz. 14 język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

10.06.2020 (środa)

 • godz. 9 język angielski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 matematyka – poziom rozszerzony
 • godz. 14 filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony

16.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 biologia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony

17.06.2020 (środa)

 • godz. 9 chemia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 informatyka – poziom podstawowy i rozszerzony

18.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język niemiecki – poziom podstawowy
 • godz. 14 język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

19.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 geografia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia sztuki – poziom podstawowy i rozszerzony

22.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 język rosyjski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

23.06.2020 (wtorek)

 • godz. 9 język francuski – poziom podstawowy
 • godz. 14 język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

24.06.2020 (środa)

 • godz. 9 fizyka i astronomia – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 historia – poziom podstawowy i rozszerzony

25.06.2020 (czwartek)

 • godz. 9 język hiszpański – poziom podstawowy
 • godz. 14 język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

26.06.2020 (piątek)

 • godz. 9 język włoski – poziom podstawowy, język łemkowski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14 język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzycz

ny

29.06.2020 (poniedziałek)

 • godz. 9 języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy, język kaszubski – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 14
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy i rozszerzony
 • historia muzyki – poziom podstawowy i rozszerzony
 • godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
 • dwujęzycznych (pr)

Już od lipca zmiany w 300 plus?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie