Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony 20.11.2018 Odpowiedzi, pytania, arkusze z matury z polskiego

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony.Próbny egzamin maturalny pisali we wtorek m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich w Krakowie (ul. Basztowa 17)
Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony.Próbny egzamin maturalny pisali we wtorek m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich w Krakowie (ul. Basztowa 17) Joanna Urbaniec
Zakończyła się próbna matura z Operonem z j. polskiego na poziomie podstawowym. Próbna Matura z Operonem przeznaczona jest dla uczniów z liceów i techników w całym kraju. Jakie były zadania i pytania na maturze próbnej z Operonem? Odpowiedzi, rozwiązania i arkusze dostępne będą dostępne w internecie po zakończeniu egzaminów.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy ARKUSZ, PYTANIA + ODPOWIEDZI Jakie będą pytania i tematy?

Matura próbna Operon 2018 ARKUSZ + ODPOWIEDZI Kiedy próbna matura z Operonem? [HARMONOGRAM]

Próbną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym pisali we wtorek w Krakowie m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich w Krakowie przy ul. Basztowej 17.

Maturzyści mieli do wyboru dwa zadania: napisać esej lub analizę porównawczą dwóch wierszy. Tę drugą możliwość tradycyjnie wybierają nieliczni. Większość piszących decyduje się na esej. W IV Prywatnym LO pośród tych osób była m.in. Julia Dąbczyńska.

- Dostaliśmy tekst, gdzie autorka opisywała swój punkt widzenia na temat na temat obowiązku czytania literatury wojennej. Niektóre lektury z tego okresu są w szkole obowiązkowe, a wiele osób do obowiązku ich czytania podchodzi z niechęcią. A autorka tekstu uważa, że powinno się je czytać – relacjonowała nam maturzystka. Piszący egzamin mieli określić swoje stanowisko: zgadzają się z teza autorki czy nie. - Ja uznałam, że czytanie tej literatury jest potrzebne, ponieważ nie ma znaczenia, czy żyliśmy w tych czasach, czy jest to dla nas tylko historia. Ważne jest, żeby mieć jakieś pojęcie o tym czasie – mówiła Julia. Licealistka planuje po maturze studiować na UJ, interesują ją kierunki związane z mediami społecznościowymi, jak i stosunkami międzynarodowymi.

Esej pisała również Weronika Lenart z tego samego liceum. I ona stanęła po stronie autorki tekstu. - Uważam, że zaznajomienie się z takimi tekstami, ukazującymi realia tamtych czasów, jest potrzebne – stwierdziła maturzystka, która w przyszłości chciałaby studiować psychologię. Jak dodawała, ta próbna matura może nie należała do najtrudniejszych. - Ale w liceum jeszcze nie doszliśmy do literatury wojennej, więc musieliśmy jakichś przykładów znanych jeszcze z gimnazjum albo spoza szkoły – zwracała uwagę Weronika. W swojej pracy przywołała twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz film „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Na już prawdziwej maturze z języka polskiego, w maju, krakowianka najchętniej widziałaby temat, dzięki któremu mogłaby się wykazać wiedzą o romantyzmie i Młodej Polsce.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI PODSTAWOWY, ROZSZERZONY: próba przed prawdziwą maturą

Już we wtorek uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce mieli okazję sprawdzić swoją gotowość do majowego egzaminu podczas organizowanej przez wydawnictwo Operon próby generalnej.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI PODSTAWOWY, ROZSZERZONY: ARKUSZ + ODPOWIEDZI

Zmagania rozpoczęły się tradycyjnie od arkusza z pytaniami z języka polskiego. 20 listopada o godzinie 9 rozpoczęła się próbna matura z Operonem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura próbna Operon 2018 POLSKI ARKUSZE, KLUCZ ODPOWIEDZI

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: co było?

Uczniowie części krakowskich szkół średnich we wtorek piszą próbne egzaminy maturalne. Biorą udział w ogólnopolskiej akcji Próbna Matura z Operonem, prowadzonej w całym kraju przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W Krakowie w tych próbnych egzaminach testują swoją wiedzę m.in. uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej: trzy klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz cztery klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

Tomasz Marć z Technikum Chemicznego, z klasy kształcącej techników analityków, wybrał na próbnej maturze z polskiego pisanie rozprawki na temat: „Bunt – siła twórcza czy destrukcyjna?”. Trzeba było napisać ją, odwołując się do podanego fragmentu „Antygony” Sofoklesa, opisującego moment, w którym spotyka ją Kreon, a także do innych, wybranych przez siebie dzieł.

- Starałem się udowodnić, że bunt to jest siła twórcza, mimo jego destrukcyjnej natury w czasie, kiedy trwa. Odwołałem się do „Reduty Ordona” i „Pana Tadeusza” Mickiewicza – mówił nam Tomasz, który w przyszłości chciałby zostać prawnikiem.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: rozprawka i inne

Również Ania Komenda z tego technikum wybrała rozprawkę i przekonywała w niej, że bunt ma moc sprawczą. Odniosła się w swojej pracy do mitu o Prometeuszu i „Ferdydurke”. - Temat rozprawki był dosyć przyjemny i prosty. Na pewno każdy mógł wyrazić siebie, a wiele lektur mogło pomóc w jej napisaniu – mówiła nam 19-latka, która chciałaby po maturze kontynuować naukę na studiach na Politechnice Krakowskiej, na kierunku technologia chemiczna.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zainspirowała inną autorkę maturalnej rozprawki - Paulinę Paszczę z XXVI LO w Krakowie. Odwołała się ona w swojej pracy do „Szewców” Witkacego, a jednocześnie ogólnie do tego, że dzięki buntowi Polska odzyskała niepodległość. Paulina pisała próbną maturę około dwie i pół godziny, więc skończyła krótko przed czasem (egzamin trwał 170 minut).

Zdecydowanie mniej maturzystów wybrało zamiast rozprawki interpretację wiersza. Część zdających komentowała, że był dla nich niezrozumiały. Chodzi o wiersz współczesnego poety Pawła Marcinkiewicza pt. „Czarny anioł biały anioł”.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: wiersz i wypracowanie

Do wyjątków należał Piotr Martynus z Technikum Chemicznego, który postanowił zmierzyć się z wierszem. - Ze względu na tytuł można by się w pierwszym momencie doszukiwać tego, że w utworze chodzi o ścieranie się sił pozytywnych i negatywnych, dobra i zła. Ale po głębszym wczytaniu się uznałem, że chodziło w nim o żywot ludzki, to, co przeżywa każdy człowiek, co go spotyka. Życie, zabawa obrazowana przez wino, śmierć określona jako „popiół” - relacjonował 19-latek. - Czy słusznie postawiłem tezę interpretacyjną, dowiem się po sprawdzeniu egzaminu. Ale myślę, że wolne rozważanie na temat wiersza też będzie zaliczone – stwierdził Piotr, który planuje po technikum studiować psychologię na UJ.

Ponadto maturzyści mieli na tym próbnym egzaminie zadania m.in. dotyczące zrozumienia treści przytoczonego tekstu.

Pojawił się tekst o makaronizmach, słowotwórstwie, języku specyficznym dla danych zawodów i problemie naleciałości z języka angielskiego w tym zawodowym slangu. Trzeba było m.in. streścić ten tekst, zawrzeć wszystko, co najważniejsze w 40-60 słowach. Jak komentują uczniowie, streszczenia są zawsze ciężkie – problem sprawia zmieszczenie się w tak małej liczbie słów. Należało też wskazać, do którego fragmentu z twórczości Mickiewicza nawiązała autorka tego tekstu.

Pośród zapamiętanych zadań krakowscy maturzyści wymieniają np. to, w którym trzeba było podany zwrot zapisać w innych słowach, zastąpić go innym o synonimicznym znaczeniu. Takim zwrotem była np. „umoralniająca przypowieść”.

Uczniowie zgodnie stwierdzają, że przed tą już prawdziwą maturą będą musieli nadrobić zaległości w lekturach, a także doszlifować swoją znajomość środków językowych.

MATURA OPERON 2018 POLSKI PODSTAWOWY - TEMATY, PYTANIA, ZADANIA

Zadanie 1
Na podstawie tekstu Michała Rusinka "Wyałtsorsowanie" trzeba było odpowiedzieć na m.in. pytania:
- Dlaczego zawodowcy tworzą swój profesjolekt? Sformułuj dwa argumenty na podstawie tekstu.
- Zapisz wyraz podstawowy, od którego powstała podana w tabeli formacja słowotwórcza. Skorzystaj
z wyjaśnienia zawartego w tekście.
- Określ, jak Michał Rusinek ocenia – pozytywnie czy negatywnie – szerzenie się zapożyczeń we
współczesnym języku zawodowym. Zacytuj zdanie lub jego fragment, który uzasadnia twoją
odpowiedź.

Zadanie 2
Kolejnym tekstem był "Poetyka wielkiego aforyzmu" Anny Kamieńskiej
Po przeczytaniu tekstu należało m.in. ocenić prawdziwość podanych zdań

Zadanie 3. (0–50)
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,
odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Matura 2017 Polski. Tematy maturalne na maturze z polskiego (Arkusz podstawowy, Matura z Polskiego)

Matura 2017 Polski. Tematy maturalne na maturze z polskiego ...

W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, języka obcego oraz przedmiotów dodatkowych, takich jak: biologia, chemia, czy fizyka.

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM – JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

 • 09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 11:50–14:00 Przerwa
 • 13:00 Publikacja arkusza z j.polskiego poziom podstawowy wraz z modelem odpowiedzi na stronie Operon
 • 14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
 • 18:00 Publikacja arkusza z j. polskiego poziom rozszerzony wraz z modelem odpowiedzi na stronie Operon

Matura 2018 z j. polskiego. Jakie będą pytania i tematy?

Na oficjalnej maturze 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści zmierzyli się z testem i wypracowaniem. Większość zdających wybrała rozprawkę z „Lalki” Bolesława Prusa. Maturzyści oceniają, że pierwszy egzamin nie był trudny - łatwiejszy od próbnej matury. Ale było zaskoczenie.

- Mieliśmy „Lalkę”. Tego się nie spodziewaliśmy. Obstawialiśmy albo „Dziady”, albo „Wesele”, bo w tym roku przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc myśleliśmy, że na maturze będzie coś narodowo-wyzwoleńczego - mówiła nam Tamara Filiks z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. To samo usłyszeliśmy od Grzegorza Wojciechowskiego z II LO w Chrzanowie - z racji rocznicy spodziewał się „Dziadów” lub „Pana Tadeusza”.

Matura ustna Polski 2019. Zbiór zadań do części ustnej z poprzednich lat

Matura ustna Polski 2019 TEMATY, zbiór zadań CKE z matury us...

W poprzednich latach na próbnej maturze z Operonem uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością "Lalki" Bolesława Prusa. Musieli także napisać rozprawkę na temat "Wola człowieka czy niekontrolowane siły decydują o losie ludzkim?" lub dokonać interpretacji wiersza poetki z USA Elizabeth Bishop: "Ta jedna sztuka".

Matura próbna Operon 2018: ważny sprawdzian

Próbny egzamin wydawnictwo Operon organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych.

Projekt Wydawnictwa Pedagogicznego Operon jest bezpłatny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Dzięki materiałom dostarczanym do szkół, łatwiejsze staje się sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)
 • 14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)
 • 14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.

 • 9:00 - Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (180 minut)
Kliknij i zobacz odpowiedzi --->

MATURA 2018: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, TEMATY, ...

Matura poprawkowa 2018 MATEMATYKA. Arkusz i odpowiedzi w ser...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska