Nasza Loteria

Matura z polskiego 2023 - tematy, arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z języka polskiego - poziom podstawowy? 5.05.2023

Małgorzata Mrowiec
Małgorzata Mrowiec
Matura 2023 rozpoczęła się w czwartek 4 maja o godzinie 9:00. Pierwszego dnia egzaminów uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z języka polskiego. Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015 z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze. Pamiętajcie, że po zakończonym egzaminie z j. polskiego znajdziecie u nas arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi.

Matura z polskiego 2023. Jak poradzili sobie uczniowie?

Pierwszy rocznik absolwentów przywróconych 4-letnich liceów zdaje maturę na nowych zasadach, w formule 2023. Alicja Gawron z I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie ocenia, że pytania na maturze z języka polskiego nie były szczególnie trudne. - W porównaniu z próbną maturą pytania w testach były bardziej ogólne - mówi krakowska maturzystka.

Jeśli chodzi o wypracowanie, Alicja wybrała pierwszy temat: "Człowiek - istota pełna sprzeczności".

Różnica w tej naszej nowej maturze w stosunku do wcześniejszej jest taka, że nie ma podanej lektury, do której trzeba się odnieść. I to w pewnym sensie jest ułatwieniem, daje nam więcej mobilności, pola do popisu. A z drugiej strony może być utrudnieniem, skoro nie mamy z góry nadanego kierunku - tłumaczy absolwentka "Nowodworka". Alicja Gawron w swojej rozprawce dowodziła, że człowiek jest istotą pełną sprzeczności, sięgając po "Konrada Wallenroda", "Lalkę" oraz przywołując postać Soni ze "Zbrodni i kary".

Natomiast wybierający drugi temat wypracowania mieli odpowiedzieć w swojej pracy na pytanie: co sprawia, że człowiek staje się bohaterem dla drugiego człowieka. Ten temat wybrała Marta Skowron, która planuje studiować psychologię. Lektury, do których się przy tym odniosła, to "Dżuma", "Zdążyć przed Panem Bogiem" i "Zbrodnia i kara".

Nowością na tej maturze z polskiego na nowych zasadach były dwa arkusze egzaminacyjne (jeden z testami, drugi z wypracowaniem) i wydłużony do czterech godzin czas na napisanie egzaminu. Maturzystki z I LO z którymi rozmawialiśmy, wyszły z egzaminu około pół godziny przed końcem.

Spośród zadań testowych absolwenci liceum zapamiętali np. to, w którym były podane definicje pozytywizmu i Młodej Polski, a do nich trzeba było dopasować odpowiedni cytat, fragment utworu.

Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie.

Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015, którą zdawali uczniowie m.in. 4-letnich techników, z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jeden z tematów wypracowań brzmiał: "Wpływ niespodziewanych okoliczności na zachowanie człowieka".

Był podany do tego fragment z "Pana Tadeusza" o polowaniu, ten, kiedy zaatakował niedźwiedź. Trzeba było odnieść się też do całości utworu i jeszcze do innego tekstu kultury - mówił nam krakowski maturzysta Rafał Buratowski, absolwent Technikum Mechanicznego nr 1, który myśli o studiach na AGH.

Jak relacjonowali nam maturzyści z technikum, na ich maturze było też m.in. pytanie o funkcje językowe, tekst o dialogu i tekst o rozumieniu obrazów.

Dosyć trudne było pytanie za trzy punkty do lektury z gwiazdką. Odnosiło się do "Lalki", ale jeszcze pod spodem było jedno pytanie i trzeba było odnieść się do podanego fragmentu i jeszcze do całości utworu - dodaje Rafał Buratowski. Na napisanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym wykorzystał cały dostępny czas.

Matura 2023 z języka polskiego. Tematy

Tegoroczna matura odbywa się w dwóch formułach: 2023 i 2015.
W mediach społecznościowych możemy znaleźć, jakie tematy były poruszane w formule 2015:

 • Jak niespodziewane okoliczności wpływają na człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”.
 • Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury.

Arkusz CKE do matury 2023 z języka polskiego zostaną opublikowane 4 maja 2023 po godzinie 14.

Tegoroczne egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w terminie od 4 maja do 23 maja

Egzaminy dojrzałości rozpoczęły się tuż po weekendzie majowym. Na początku wszyscy uczniowie zmierzą się z obowiązkową maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbywa się ona w czwartek 4 maja o godzinie 9:00.

Uczniowie, którzy zgłosili chęć pisania matury z polskiego także na poziomie rozszerzonym, będą mogli napisać ją w środę 17 maja o godzinie 9:00.

Na maturze podstawowej z języka polskiego w 2023 roku maturzyści będą mieli 240 minuty, czyli 4 godziny. Dla porównania w poprzednich latach maturzyści na wykonanie wszystkich zadań mieli 170 minut.

Nowa matura 2023 z języka polskiego

Na maturze według nowych zasad zdający dostaną dwa arkusze egzaminacyjne zamiast, jak dotychczas, jednego.

Pierwszy z arkuszy zawiera dwa testy: "Język polski w użyciu" (gdzie trzeba odpowiedzieć na pytania na podstawie podanych tekstów) oraz "Test historycznoliteracki". W drugim arkuszu trzeba napisać wypracowanie na temat wybrany spośród dwóch zaproponowanych.

Matura z polskiego. Najtrudniejsze tematy wypracowań

 • Matura poprawkowa 2022
  Czy człowiek marzy o piękniejszym świecie, czy stara się zmieniać ten, w którym żyje? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentów "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Matura 2021
  Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Matura dodatkowa 2021
  Czego można się dowiedzieć o człowieku na podstawie jego snów? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz wybranych tekstów kultury.
 • Matura dodatkowa 2020
  Jak na postępowanie człowieka wpływa jego wyobrażenie o otaczającej go rzeczywistości? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Matura 2020
  Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Matura dodatkowa 2019
  Czym dla człowieka może być sztuka? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu opowiadania Tadeusza Borowskiego "Ofensywa styczniowa" i do innych tekstów kultury.

Matura z języka polskiego - które lektury pojawiały się najczęściej?

Oto TOP 3 lektury, które najczęściej pojawiały się na maturze na przestrzeni ostatnich 10 lat (lata 2013-2022).

 • "Lalka" Bolesław Prus - 3 razy
 • "Wesele" Stanisław Wyspiański - 2 razy
 • "Dziady" Adam Mickiewicz - 2 razy

Matura 2023 polski. Trzy tematy wypracowań

Zgodnie z reformą przeprowadzoną w 2021 roku, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składać się będzie z 2 części. Łącznie zdobyć będzie można maksymalnie 70 punktów.

 • I część: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną
 • II część: wypracowanie .

W drugiej części egzaminu, maturzyści będą mieli możliwość wyboru pomiędzy trzema tematami. Do wyboru będą dwie rozprawki (jeden ze wskazaną lekturą ogwiazdkowaną, drugi - z tekstem spoza listy lektur) lub interpretacja tekstu poetyckiego.

Harmonogram matur 2023. Kiedy odbędą się egzaminy dojrzałości?

Poniżej przedstawiamy szczegółowy terminarz tegorocznych matur, które odbędą się między 4 a 23 maja 2023 r.:

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2023(czwartek)Język polski – pp-
5 maja 2023(piątek)język angielski – ppjęzyk francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski – pp
8 maja 2023(poniedziałek)matematyka – ppjęzyk hiszpański – pr, dj
9 maja 2023(wtorek)język angielski – pr, djfilozofia – pr
10 maja 2023(środa)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr, dj
11 maja 2023(czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr, dj
12 maja 2023(piątek)matematyka – prjęzyk francuski– pr, dj
15 maja 2023(poniedziałek)chemia – prhistoria muzyki – pr
16 maja 2023(wtorek)geografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
17 maja 2023

(środa)
język polski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023
(czwartek)
historia – prjęzyk włoski – pr, dj
19 maja 2023
(piatek)
fizyka – prhistoria sztuki – pr
22 maja 2023
(poniedziałek)
informatyka – pr
język kaszubski – pr , dj
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
23 maja 2023
(wtorek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

Objaśnienia skrótów:

 • pp - poziom podstawowy
 • pr - poziom rozszerzony
 • dj - poziom dwujęzyczny
 • ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Ponadto od 10 do 23 maja odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego, która zostanie przeprowadzona w każdej ze szkół według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matur zostaną ogłoszone w piątek 7 lipca 2023 roku w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Kiedy matura poprawkowa 2023?

Te osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

 • część pisemna - 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
 • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Jednak aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.

Harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2023 roku. Natomiast do egzaminów pisemnych uczniowie przystąpią:
DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
1 czerwca (czwartek)język polski - pp-
2 czerwca (piątek)matematyka - ppmatematyka - pr
5 czerwca (poniedziałek)język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki - ppfilozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki - pr
6 czerwca (wtorek)biologia - prjęzyk angielski - pr, dj
7 czerwca (środa)wiedza o społeczeństwie - prjęzyk francuski - pr, dj
12 czerwca (poniedziałek)chemia - prjęzyk niemiecki - pr, dj
13 czerwca (wtorek)historia - prhistoria sztuki - pr
14 czerwca (środa)geografia - prjęzyk rosyjski - pr, dj
15 czerwca (czwartek)
fizyka - prjęzyk hiszpański - pr, dj
16 czerwca (piątek)
informatyka - prjęzyk polski - pr
język kaszubski - pr
język łemkowski - pr
19 czerwca (poniedziałek)
języki mniejszości narodowych - ppjęzyki mniejszości narodowych - pr
język włoski - pr, dj

Przedmioty dodatkowe na maturze 2023

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym. Egzamin ustny obowiązuje jedynie z języków nowożytnych.

W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy) na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Ile procent należy uzyskać, aby zdać maturę?

Egzaminy obowiązkowe część pisemna:

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu zdawalności)

Egzaminy obowiązkowe - część ustna:

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu (minimum 30%)
od 7 lat
Wideo

Książka pod choinkę Targi Książki we Wrocławiu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska