Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa trwała trzy lata. Skończyła się miesiąc przed terminem i kosztowała 530 mln zł brutto. Dzięki przejazdowi między Rybitwami i Nową Hutą udrożnione zostaną inne ulice, jak chociażby Półłanki. Nowa Huta zyskała dzięki mostowi bezpośrednie połączenie z autostradą A4, co wpłynie korzystnie na tranzyt, który zacznie częściowo omijać Kraków.

Najważniejszym elementem nowego odcinka S7 jest oczywiście podwójny most wantowy. Składa się z dwóch nitek, z których jedna ma 705 metrów długości, a druga 695. To największa tego typu konstrukcja w Małopolsce.

Zobacz galerię
- Na tą przeprawę przez Wisłę nie można patrzeć tylko z punktu widzenia lokalnego. Myślę, że to zupełnie nowa jakość. Z jednej strony otwarcie Nowej Huty, a z drugiej doskonały wariant przejazdu w kierunku Sandomierza, Proszowic, Słomnik i dalej w stronę Warszawy - mówił wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak dodał, trasa S7 już niedługo połączy całą Polskę.

- Wschodnia obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Krakowa, a to coś, na co czekają kierowcy w całej Polsce - zaznaczył Andrzej Adamczyk.

S7 na południu Małopolski, czyli na zakopiance, jest sukcesywnie rozbudowywana na odcinku od Lubnia do Rabki. Niedawno minister Adamczyk "znalazł" miliard złotych na przedłużenie trasy do Nowego Targu. S7 w Małopolsce, choć z problemami, ma się też wydłużyć w stronę Świętokrzyskiego.

- Ogłosiliśmy właśnie przetargi na pierwszy i drugi odcinek - od granic miasta i dalej. Po wakacjach otworzymy oferty i ogłosimy wyniki przetargu - powiedział dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński.

Na ostatni odcinek, do granic województwa została podpisana umowa na opracowanie wariantów przebiegu trasy przez miejscowość Paradów. To właśnie mieszkańcy tej miejscowości zaskarżyli dotychczasowy przebieg, dlatego GDDKiA zdecydowała się realizować trasę na dwóch odcinkach, a dla trzeciego przygotować osobną koncepcję.

Trwają też prace nad północną obwodnicę Krakowa. Tu GDDKiA jest w połowie prac nad jej koncepcją. Ta ma być gotowa w styczniu. Później zostanie głoszony w formule zaprojektuj i zbuduj. Domknięcie ringu wokół Krakowa ma się dokonać w latach 2021-2022.

Most i 4,5 km trasy S7

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma długość niemal 4,5 kilometra. Uzupełnia brakujący fragment wschodniej obwodnicy Krakowa.

Najbardziej okazałym elementem nowego odcinka obwodnicy jest podwójny most. Jeden ma 706 metrów długości, równoległa przeprawa ma 10 metrów mniej. Obie konstrukcje podwieszone zostały do pylonów o wysokości 62 metrów za pomocą 64 lina zamocowanych. Do wykonania największego i najbardziej okazałego mostu w Małopolsce zużyto około 7.400 ton stali zbrojeniowej i około 39.300 metrów sześciennych betonu. Nowy most przez Wisłę skróci podróżnym czas przejazdu, poprawi bezpieczeństwo i odciąży miejskie ulice.

W efekcie wybudowanie drogi ekspresowej do ul. Igołomskiej (to jednocześnie droga krajowa nr 79) powstała wschodnia obwodnica Krakowa. Dzięki temu zmniejszy się oddziaływanie ruchu na centrum miasta oraz dzielnice Podgórze i Nowa Huta. Połączone zostały wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta : nr 94, nr 79, nr 44 i nr 7 (Zakopianka), co umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego z równoleżnikowego ciągu ulic Krakowa na nową drogę ekspresową i istniejącą obwodnicę A4. Wzrośnie bezpieczeństwo i komfort jazdy, skróci się czas przejazdu i upłynni ruch tranzytowy.

Wybudowano także 12 innych obiektów inżynierskich (mostów i wiaduktów). Przebudowano drogę krajową nr 79 (ul. Igołomska) z jednojezdniowej na dwujezdniową, na odcinku 1.55 km. Przebudowa Igołomskiej objęła odcinek od ul. Ptaszyckiego do ul. Giedroycia, a ul. Ujastek od ul. Ptaszyckiego do kopca Wandy. Wybudowano dwa dwupoziomowe węzły drogowe: węzeł Przewóz (robocza nazwa węzła stosowana w trakcie budowy Rybitwy) i węzeł Kraków Nowa Huta (robocza nazwa Igołomska).

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą linię tramwajową, sieci wodociągową, gazową, teletechniczną energetyczną i ciepłowniczą. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, ekrany dźwiękochłonne o dł.ok.4,6 km, posadzono zieleń izolacyjną.

Wykonawcą inwestycji była firma Strabag . Realizacja kontraktu rozpoczęła się 22.07.2014 r. i miała trwać 36 miesięcy bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Trwała prawie miesiąc krócej. Kosztowała prawie 528 mln 899 tys. zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską, Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko.