MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Punkty karne. Nowy taryfikator punktów karnych 2022. Co zmieniło się dla kierowców od 17 września?

Mariusz Michalak
Mariusz Michalak
Obecnie maksymalnie za jedno wykroczenie możemy otrzymać 10 punktów. Według nowego taryfikatora będzie to 15 punktów.
Obecnie maksymalnie za jedno wykroczenie możemy otrzymać 10 punktów. Według nowego taryfikatora będzie to 15 punktów. Arkadiusz Wojtasiewicz
17 września 2022. Od tego dnia zwiększona została liczba punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe, m.in. nadmierną prędkość, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Kierowcy mogą otrzymać maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych. A na tym nie koniec zmian, gdyż nowe są także zasady redukcji punktów karnych.

Punkty karne. Jak było do 17 września 2022 roku?

Na starych zasadach punkty przypisywane były w zakresie od 0 do 10, a usuwane po roku. Istniała również możliwość odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych, który był organizowany przez Wojewódki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej jak rok, raz na pół roku mogli zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 najstarszych. Taki kurs trwał 6 godzin i kosztował w zależności od ośrodka od 300 do 400 zł.

Punkty karne. Ile można mieć punktów karnych?

Obecnie limit wynosi 24 punkty. Po uzyskaniu takiej liczby kierowcy zostaje odebrane prawo jazdy. Aby je odzyskać związane jest to z koniecznością przejścia badania psychologicznego oraz wzięcia udziału w egzaminie sprawdzającym. Kierujących posiadających prawo jazdy krócej niż rok, obowiązuje limit 20 punktów karnych. W tym przypadku, po jego przekroczeniu, uprawnienia zostaną cofnięte.

Od 17 września 2022 roku sam limit punktów nie uległ zmianie. Jeśli kierowca chce sprawdzić ile posiada punktów karnych, może zapytać o nie w komisariacie policji lub – za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 – uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Punkty karne. Co dokładnie się zmienia w redukcji?

Punkty zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym po 17 września są przypisywane w zakresie od 1 do 15 a nie do 10 jak wcześniej, a usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Punkty karne. Koniec z kursem redukującym punkty

Przekroczenie limitu punktów po 17 września wiąże się z ponownym podejściem do egzaminu praktycznego i teoretycznego na prawo jazdy. Wcześniej czeka nas jeszcze obowiązkowy kurs. Ma on trwać 28 godzin i być realizowany podczas czterech dni w formie wykładów i warsztatów. Zagadnienia mają dotyczyć m.in. skutków wypadków drogowych oraz wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie na funkcje percepcyjne kierującego.

Opłata za takie szkolenie to 500 zł. Kurs na nowych zasadach nie zredukuje nam jednak punktów, ale ma być konieczny w ponownym uzyskaniu prawa jazdy.

W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przed 17 września, będą stosowane dotychczasowe wysokości punktów oraz zasady ich usuwania z ewidencji.

Punkty karne. Za co będzie można dostać 15 punktów karnych?

Na starych zasadach za jedno wykroczenie można było otrzymać 10 punktów. Według nowego taryfikatora jest to 15 punktów.

Od 17 września 2022 roku jednorazowo 15 punktów karnych można dostać za:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Punkty karne. Punkty za przekroczenie prędkości

Zmienił się również taryfikator punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h kierowca otrzyma 1 pkt karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu),
 • od 11 do 15 km/h kierowca otrzyma 2 pkt karne,
 • od 16 do 20 km/h kierowca otrzyma 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty),
 • od 21 do 25 km/h kierowca otrzyma 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h kierowca otrzyma 4 pkt karne,
 • od 31 do 40 km/h kierowca otrzyma 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów),
 • od 41 do 50 km/h kierowca otrzyma 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów),
 • od 51 do 60 km/h kierowca otrzyma 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h kierowca otrzyma 14 pkt karnych,
 • o więcej niż 70 km/h kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

Zasada recydywy. Na czym polega?

Ponadto od 17 września obowiążuje kara recydywy, a więc podwójne stawki mandatów m.in. za przekroczenie prędkości.

Kierujący, który popełni zawarte na liście wykroczenie, a w ciągu dwóch lat ponownie zostanie przyłapany na tym samym występku, zapłaci podwójną stawkę mandatu.

Zasada recydywy obejmie również:

 • zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd przy niezakończonym opuszczaniu lub podnoszeniu zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.

Za powyższe wykroczenia kierowcy zapłacą nie 2 000 zł, a 4 000 zł kary.

Z kolei za poniższe wykroczenia kierowcom będzie grozić nie 1 500 zł, a 3 000 zł w przypadku recydywy:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na nie,
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Recydywą objęte zostanie również przekroczenie prędkości o:

 • 31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł,
 • 41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł,
 • 51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł,
 • 61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł,
 • 71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł.

Opinie ekspertów:

Nadkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji:
Zmiany w przepisach ruchu drogowego są kolejnym etapem nowelizacji przepisów przyjętych w ubiegłym roku. To drugi etap wdrażania regulacji, których część obowiązuje już od 1 stycznia 2022 roku. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wprowadzony wyższy taryfikator, czyli rozporządzenie dotyczący wysokości grzywien nakładanych m.in. przez policjantów ruchu drogowego przynosi już pozytywne efekty.

Odnosząc się do zasady tzw. recydywy powiedział: "Są to najbardziej poważne wykroczenia, które często kończą poważnymi wypadkami drogowymi" - dodał nadkomisarz. Wskazał, że to, czy nowe przepisy dotkną uczestników ruchu drogowego, zależy wyłącznie od nich.

Maciej Wroński prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska
W mojej ocenie znaczenie ma nie wysokość kary i surowość kary, a jej nieuchronność, czyli możliwość bycia skontrolowanym i szybkość jej nakładania. Jest wiele czynników, które działają lepiej niż wysokość kary, bo większości kierowców wydaje się, że im się uda, że ich to nie dotyczy.

O ile nawet wysokie kary, z którymi zawodowi kierowcy mają styczność za granicą nie zaburzą ich funkcjonowania, o tyle porównywalne kary dla kierowców jeżdżących w transporcie lokalnym mogą znacząco wpłynąć na rodzinny budżet. Powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli ktoś otrzyma pewnego dnia karę w wysokości jednego wynagrodzenia, to podejrzewam, że jego rodzina wpadnie w dość spore tarapaty.

Zbyt wysoka liczba punktów karnych za niektóre nieintencjonalne wykroczenia może zbyt łatwo pozbawić pracy nawet dobrych zawodowych kierowców, jeżdżących na co dzień zgodnie z przepisami. Wystarczy chwila nieuwagi w sytuacji niezagrażającej bezpieczeństwu i kierowca będzie miał zatrzymane prawo jazdy. To akurat się nam nie podoba.

Rafał Mosionek, Prezes Zarządu firmy ubezpieczeniowej Beesafe:
Styczniowe podniesienie wysokości mandatów, jak wskazują dane, zdało egzamin, więc planowany kolejny krok w tym zakresie wydaje się być uzasadniony. Widać, że ruch na polskich drogach, szczególnie w miastach, uległ spowolnieniu, a kierowcy baczniej zwracają uwagę na znaki drogowe i innych uczestników ruchu. Zdecydowanie na wyobraźnię podziałała magia wielkich liczb, kryjących się w cenniku mandatowym. Co ciekawe, połowa Polaków wcale nie uważa ich jednak za zbyt wysokie – 50% uczestników badania, które w marcu br. przeprowadziło GfK na zlecenie Beesafe, stwierdziło, że kary pieniężne za wykroczenia na drogach są adekwatne. Co piąty respondent (21%) uznał je wówczas za zbyt niskie.

W statystykach widać, że wzrost stawek mandatów jest zmianą w dobrym kierunku, można zatem przypuszczać, że kolejna podwyżka w taryfikatorze również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Tym razem wyższe kary dotykać będą recydywistów, czyli tych kierowców, którym dotychczasowy poziom już przyznanych mandatów drogowych nie wpłynął na wyobraźnię i nie przekonał ich do przestrzegania przepisów. Jest nadzieja, że podwojenie stawek uspokoi ich temperament.

Wprowadzone w tym roku przepisy prawa o ruchu drogowym wiążą się także z uzależnieniem wysokości składki obowiązkowego ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych. Branża szykuje się do wykorzystywania tych danych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Piknik motocyklowy w Zduńskiej Woli

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Punkty karne. Nowy taryfikator punktów karnych 2022. Co zmieniło się dla kierowców od 17 września? - Motofakty

Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska