Nasza Loteria

Kraków. Środek wakacji, miasto rozkopane. Nowy remont pomoże kierowcom na moście Dębnickim?

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Remont most Dębnickiego w Krakowie
Remont most Dębnickiego w Krakowie Adam Wojnar
Most Dębnicki, Jagiellońska, Limanowskiego, rondo Mogilskie, a do tego trwająca przebudowa al. 29 Listopada i budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Gdzie się nie ruszyć w Krakowie to remont i utrudnienia. A pojawiają się kolejne. Drogowcy korzystają z tego, że cześć mieszkańców wyjechała, ale ci którzy zostali lub czekają na urlop nie mają lekko.

Remont mostu Dębnickiego

Trwa remont mostu Dębnickiego. Co ważne, ruch na moście jest utrzymany – po jednym pasie w każdą stronę. Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony. Zachęcamy, aby na czas prac korzystać z komunikacji miejskiej – przejazd autobusem w tej części miasta będzie szybszy niż samochodem.

Po rozmowach z wykonawcą ustalono, że prace będzie prowadził dłużej: od poniedziałku do piątku do godz. 20.00, natomiast w weekendy do godz. 18.00. Prace potrwają w sumie 5 miesięcy, ale największe zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane są na ok. 3,5 miesiąca.

A szykuje się niebawem start remontu jezdni i torowiska na Kościuszki i Zwierzynieckiej. To o dziwo może pomóc w przejeździe przez most, bo ruch aut na ulicach zostanie wstrzymany, a kierowcy jadący przez most będę musieli przepuszczać tylko pieszych. Gorzej będą mieli ci, którzy tędy jeżdżą autami między centrum miasta a Salwatorem.

Remont tych dwóch ulic może zacząć się już w sierpniu.

Trwa budowa układu drogowego w rejonie Centralnej i Woźniców

Od maja trwają prace na sięgaczu ul. Centralnej realizowane przez inwestora prywatnego (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu robót, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

W dniach 20-22 lipca realizowane będą prace asfaltowe: w nocy z 20 na 21 lipca – w godz. 19.00-06.00 oraz w nocy z 21 na 22 lipca – w godz. 19.00-06.00.

Układanie warstw bitumicznych rozpocznie się w rejonie budynku nr 19 – w kierunku skrzyżowania ul. Centralnej z Woźniców.

Prace na fragmencie od wyjazdu na posesję nr 41A do ul. Centralnej realizowane będą ok. godz. 23.30.

Przypomnijmy – inwestycja obejmuje odcinek w rejonie budynku nr 19 do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Woźniców. Wybudowana zostanie droga klasy lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany na skrzyżowaniu Puszkarskiej z Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (Dzielnica XI Podgórze Duchackie). Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

W środę, 26 lipca br. wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu:

  • od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie można jechać zarówno w kierunku ul. Henryka Kamieńskiego jak i ul. Walerego Sławka;
  • wyjazd z centrum handlowego Bonarka (vis-à-vis prac) możliwy będzie jedynie w prawo, w kierunku ul. Henryka Kamieńskiego.

Remonty w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto

14.07.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września br.

Dzielnica II – Grzegórzki

3.07.2023 r. ekipy torowców pojawiły się na rondzie Mogilskim. Zakres robót obejmuje wymianę rozjazdów tramwajowych od strony ul. Mogilskiej. Prace na tym odcinku potrwają ok. 1,5 miesiąca (do 13.08.2023 r.). Na potrzeby prac wyłączone z eksploatacji zostało torowisko tramwajowe na odcinku rondo Mogilskie – TAURON Arena Kraków Wieczysta. W dalszej kolejności ekipy torowców zajmą się rozjazdami od strony tunelu KST. Wówczas zamknięte zostanie torowisko w tunelu. Łączny koszt obu prac to ok. 5 mln zł. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej dostępne w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej i Blich – na potrzeby prac jezdnie zostały zamknięte dla ruchu. Dodatkowo z powodu prowadzonej przebudowy linii kolejowej Kraków Główny – Kraków Płaszów, na okres około 1,5 miesiąca wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku: Starowiślna – Hala Targowa – rondo Grzegórzeckie (ruch autobusów na tym odcinku odbywa się bez zmian). Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Na ul. Topolowej, w rejonie budynku nr 10B, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykonuje przyłącz ciepłowniczy. W związku z robotami ulica została zawężona, natomiast piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy. Prace zostały przedłużone do końca 19 lipca br.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

3.07.2023 r. ruszył remont drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych w rejonie budynku nr 108 na ul. Dobrego Pasterza. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania. Roboty potrwają do połowy września br.

19.07.2023 r. na terenach zielonych, w rejonie przystanku tramwajowego Marchołta (po zachodniej stronie ul. Bohomolca), rozpoczęła się inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji poprowadzony został przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada*. Informacje związane ze zmianami w organizacji ruchu dostępne są na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Prace realizowane będą do końca br.

Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ul. Radzikowskiego w rejonie budynku nr 47 (przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada* – zmiany na na ul. Glogera, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Banacha, ul. Siewną, w rejonie skrzyżowania z ul. Witkowicką.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S – 52. W związku z pracami od dnia 25.07.2023 r. wprowadzone zostaną kolejne zmiany na ul. Jurajskiej – zamknięcie prawego pasa ruchu, ruch kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej obejmującej całe skrzyżowanie ul. Jurajskiej z ul. Na Zielonki (w godzinach szczytów komunikacyjnych możliwe ręczne sterowanie ruchem), ruch pieszy skierowany na drugą stronę ulicy (zamknięcie prawego pobocza).

Dzielnica V – Krowodrza

Od 27.06.2023 r. trwa remont ul. Czapińskiego. W ramach zadania odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z miejscami postojowymi oraz chodniki (z wyłączeniem zatoki parkingowej i chodników na wysokości budynku nr 2). W pierwszej kolejności – prace brukarskie prowadzone etapowo/odcinkami (lokalne zawężenia, dojazd do posesji zachowany). Podczas prac nawierzchniowych – połówkowe zawężenie jezdni, miejsca postojowe niedostępne. Roboty potrwają do końca sierpnia br.

Od 17.07.2023 r. trwa wymiana nawierzchni i chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego – w rejonie budynku nr 87 (wjazd od al. Kijowskiej). W trakcie prac wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy. Dodatkowo od poniedziałku, 24.07.2023 r. na ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od al. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, realizowany będzie remont chodnika po północnej stronie ulicy. W związku z pracami lokalne zawężenie ulicy (prace prowadzone z jezdni), przejście chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia.

Od 19.07.2023 r. na ul. Prądnickiej, w rejonie budynku nr 64, trwa budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji ogólnospławnej. W trakcie prac połówkowe zawężenie ulicy, ruch kierowany przez osobę uprawnioną.

W dniach: 19.07.2023 r., 26.07.2023 r., 02.08.2023 r., 09.08.2023 r., 16.08.2023 r., 23.08.2023 na al. Słowackiego, w rejonie placu Inwalidów nr 8, realizowana będzie dostawa materiałów budowlanych oraz betonowanie. Na czas robót wyłączony zostanie jeden pas ruchu, ruch pieszych kierowany będzie przez uprawnionego pracownika.

Dzielnica VI – Bronowice

6.07.2023 r. rozpoczął się remont ul. Zarzecze, na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej. W związku z pracami, początkowo lokalne zawężenia (wymiana ścieku). Prace bitumiczne (frezowanie + układanie warstw asfaltu) realizowane będą w późniejszym terminie.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Od 5.06.2023 r. na ul. Borowego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), na odcinku od skrzyżowania z ul. Pększyca – Grudzińskiego do posesji nr 35 realizowana jest przebudowa drogi. W związku z robotami – lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do połowy sierpnia.

7.07.2023 r. rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana jest część mostu – od strony Salwatora.

Dzielnica VIII – Dębniki

Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 5.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51 – 67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – lokalne zwężenia, zakaz parkowania.

W poniedziałek, 17.07.2023 r. na ul. Łojasiewicza, w rejonie kampusu UJ, inwestor prywatny rozpocznie prace związane z budową zjazdu wraz z przebudową chodnika (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie robót piesi skierowani zostaną na drugą stronę ulicy. Roboty potrwają do 18.08.2023 r.

W środę, 19.07.2023 r. na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14 – 22, ruszy budowa odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Prace potrwają do końca października br.

Na ul. Krzewowej oraz ul. Falistej trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie robót połówkowe zawężenia jezdni. Podczas prac odtworzeniowych ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Prace potrwają do końca lipca br.

W poniedziałek, 24.07.2023 r. na ul. Obozowej, w rejonie budynku nr 15, rozpoczną się prace związane z realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej. W związku z robotami – zawężenie jezdni. W przypadku spiętrzenia się ruchu pojazdów zapewniono ręczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione. Prace potrwają do końca lipca.

Dzielnica X – Swoszowice

Na ul. Petrażyckiego oraz ul. Zawiłej trwa utwardzanie pobocza. W trakcie prac możliwe lokalne zawężenia jezdni. Roboty potrwają do końca lipca br.

Na ul. Osterwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuchowską do budynku nr 37, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach 25-26.07.2023 r. wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni, co spowoduje całkowite zamknięcie ulicy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Kuryłowicza, Krzemieniecką oraz Żelazowskiego. W pozostałym okresie prac – połówkowe zawężenie jezdni.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W środę, 26.07.2023 r. wprowadzone zostaną kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Szczegóły w komunikacie.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki (zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową boczną – Etap 1 – strona lewa i Etap 2 – strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej (skrzyżowanie) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej- w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br.

Dodatkowo od 10.07.2023 r. na ul. Agatowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ametystową do posesji nr 35, realizowany jest remont chodnika. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia jezdni. Roboty potrwają do końca lipca br.

Dzielnica XIII – Podgórze

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Od czwartku, 22.06.2023 r., na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w dzień – sterowany ręcznie, nocami – za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosą się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica zostanie zawężona. Roboty potrwają do końca br.

W dniach 20-21 lipca br. (czwartek – piątek) realizowane będą prace serwisowe na torowisku tramwajowym w ciągu ul. Limanowskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. św. Benedykta. Zakres prac obejmuje wymianę wstawek szynowych na torze w kierunku Korony. W związku z robotami wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku Korona – Limanowskiego – szczegóły na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. prowadzi prace na ul. Kalwaryjskiej oraz Śliskiej. Zakres prac obejmuje budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: zawężenie ul. Kalwaryjskiej została zawężona (prace potrwają do połowy lipca), natomiast na ul. Śliskiej wprowadzono ruch jednokierunkowy (ruch w kier. ul. Kalwaryjskiej). Taka organizacja ruchu potrwa do końca lipca.

Dzielnica XIV – Czyżyny

Ruszyły prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu. Prace zostały objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella – Sawickiego – miejscowe wygrodzenia.

W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej – lokalne zawężenia), ul. Na Załęczu (budowa łącznika z ul. Centralną – lokalne zawężenia), ul. Centralna – boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego).

Dzielnica XV – Mistrzejowice

18.07.2023 r. na os. Bohaterów Września, na wysokości budynków nr 11 – 12, rozpoczęła się modernizacja jezdni (sięgacza) wraz z parkingiem. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania. Prace potrwają do końca sierpnia br.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Od 3.07.2023 r. na ul. Jagiełły trwa remont chodnika na odcinku od budynku nr 30 do nr 31 os. Na Stoku. W związku z pracami – zawężenia chodnika oraz lokalnie jezdni. Roboty potrwają do 21.07.2023 r.

Od 18.07.2023 r. na ul. Poległych w Krzesławicach trwa modernizacja ulicy na odcinku od budynku nr 51 do ul. Zielony Jar. W związku z pracami połówkowe zamknięcie jezdni, ruch wahadłowy kierowany przez osoby uprawnione. Prace potrwają do końca lipca br.

Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

W poniedziałek, 24.07.2023 r. na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpocznie się przebudowa układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W pierwszym tygodniu prac tj. 24-31.07 realizowany będzie przewiert pod drogą w celu wykonania kanalizacji deszczowej (brak utrudnień). O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2024 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7.

Od 7.07.2023 r. na ul. Gustawa Morcinka, pomiędzy pętlą autobusową a budynkiem nr 7, inwestor prywatny realizuje prace polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Na czas robót ulica została zawężona. Prace zakończą się w pierwszym tygodniu sierpnia br.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Od 12.07.2023 r. trwa modernizacja jezdni oraz opasek na os. Krakowiaków, między budynkami nr 5 – 7A. W związku z pracami zmiany dla mieszkańców – lokalne zawężenia. Roboty potrwają do końca sierpnia br.

Od poniedziałku, 17.07.2023 r. ruszy remont jezdni na ul. Szlifierskiej, między posesjami nr 2- 4 oraz nr 26-62. Prace prowadzone etapowo. Na czas robót – zmiany dla mieszkańców – wyłączenie z ruchu odcinków, na których aktualnie prowadzone będą prace. Zakończenie zadania planowane jest na połowę sierpnia br.

Najspokojniejsze kraje na świecie, zobacz zestawienie

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Z
Zbigniew Rusek
Jak rozpoczną remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki, to powinni (przynajmniej na czas remontu Mostu Dębnickiego) zlikwidować przejście przez jezdnię przez sam most - wówczas byłoby możliwe wyłaczenie sygnalizacji swietlnej na skrzyżowaniu z ul. Zwierzyniecką-Kościuszki i zapewnienie autobusom jadącym przez Most Dębnicki jako-tako przyzoitego przejazdu mimo "wąskiego gardła" jakim jest remontowany Most Dębnicki. Piesi moga przechodzić pod mostem - bulwarami, albo przejściem podziemnym zlokalizowanym przy przystankach autobusowych na Al. Krasińskiego. Wyłączenie (na czas remontu ul. Kościuszki) świateł na sktyzżowaniu pod Jubilatem zapobiegłoby paraliżowi komunikacji autobusowej, spowodowanej znacznym zwężeniem Mostu Dębnickiego.
A
Adam
Każda inwestycja drogowa realizowana przez urzędasów Majchra powoduje tylko zmniejszenie przepustowości i kolejne korki drogowe.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska