Nowy Sącz: Zachowajmy wdzięczną pamięć o tych, którzy odeszli

Iga Michalec
Piotr Droździk
Daniel Weimer, Jerzy Leśniak, Henryk Szewczyk, Leszek Horwath, Jacek Zaremba - dziennikarze, redaktorzy, ludzie, którzy przez całe dorosłe życie służyli piórem mieszkańcom Sądecczyzny - wszyscy oni odeszli w ciągu kilku miesięcy. Jakby gdzieś tam, po drugiej stronie Bóg tworzył sądecką redakcję. Choć zostawili po sobie godną spuściznę, mieli jeszcze wiele do zrobienia, lecz śmierć przekreśliła ich plany

20 listopada 2016 r. Barbara Godfreyow (lat 88).

Doktor nauk rolniczych oraz artystka plastyczka z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez lata pracownica rad narodowych na Sądecczyźnie, Centrali Nasiennej w Nowym Sączu oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej. Aktywny członek Naczelnej Organizacji Technicznej. Działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni. Przez dziesiątki lat była jednym z filarów Zespołu Regionalnego Lachy w Nowym Sączu. Była także kronikarką tej grupy folklorystycznej.

27 listopada 2016 r. lek. med. Jan Mróz (lat 74).

Lekarz pracujący w Ośrodku Zdrowia w Gołkowicach w gminie Stary Sącz. Propagator zdrowia i społecznik.

3 grudnia 2016 r. Tadeusz Burnagiel (lat 104).

Najstarszy mężczyzna na Sądecczyźnie, który szczycił się tym, że nigdy nie służył w wojsku. Z zawodu krawiec. Mistrz gry na harmonijce ustnej, którą nazywał „organkami”. Miał pięcioro dzieci, 18 wnucząt i 28 prawnucząt.

4 grudnia 2016 r. Władysław Bednarski (lat 93).

Zasłużony pracownik zapory i elektrowni wodnej w Rożnowie. W czasie II wojny światowej uczestniczył w ratowaniu przed wywiezieniem turbin elektrowni przez wojska niemieckie, a później przez radzieckie.

6 grudnia 2016 r. Mirosław Garbacz (lat 55).

Przez wiele lat sołtys wsi Gaboń w gminie Stary Sącz. Radny Rady Gminy w Starym Sączu i członek Zarządu Oddziału Związku Podhalan w Łącku.

12 grudnia 2016 r. Antoni Zając (lat 82).

Kolejarz, aktor Teatru Robotniczego w Nowym Sączu. Debiutował w 1951 r. w sztuce „Ludzie z Dangardu” i pojawiał się w światłach rampy przez następne ponad pół wieku. Teatr był jego żywiołem, bo wspaniale tańczył i śpiewał, a te umiejętności zdobył w zespole regionalnym. Kreowane przez niego role były prawdziwymi perełkami kunsztu aktorskiego. Wystąpił w aż 299 przedstawieniach.

12 grudnia 2016 r. Janusz Siemiątkowski (lat 85).

Kapitan - pilot śmigłowców lotnictwa sanitarnego. Ratownik Grupy Krynickiej GOPR, który o górach wiedział wszystko.

14 stycznia 2017 r. Jerzy Kruczek (lat 67).

Emerytowany naczelnik wydziału w nowosądeckiej komendzie policji.

29 stycznia 2017 r. Erazm Gondek (lat 86).

Pracownik służby zdrowia i propagator trzeźwości. Inicjator budowy w Nowym Sączu Izby Wytrzeźwień.

30 stycznia 2017 r. Władysław Maternicki (lat 83).

Ratownik Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Autor książki o cmentarzu w Krynicy-Zdroju i ludziach tam spoczywających.

19 lutego 2017 r. Danuta Szaflarska (lat 102).

Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Urodzona w Kosarzyskach koło Piwnicznej-Zdroju. Debiutowała na deskach Towarzystwa Dramatycznego w Nowym Sączu pod okiem Bolesława Barbackiego. Była wtedy jeszcze licealistką. Występowała w najlepszych teatrach w Polsce. Zagrała w wielu filmach. Między innymi w pierwszym powojennym filmie - „Zakazanych piosenkach”. Spoczęła w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

11 lutego 2017 r. Redaktor Jacek Zaremba (lat 68).

Dziennikarz „Dziennika Polskiego” i „Głosu Sądeckiego”. Pasjonat historii. Autor pierwszego powojennego przewodnika po Nowym Sączu. Działacz turystyczny i kulturalny. Członek Polskiego Związku Kynologicznego.

20 lutego 2017 r. Lidia Śmigowska - Kaczka (lat 55).

Nauczycielka m. in. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. Współzałożycielka, a także wiceprzewodnicząca struktur Nowoczesnej w Małopolsce, Również współtwórczyni nowosądeckiego klubu Fifty-One. Prowadziła akcje charytatywne i promujące region.

23 lutego 2017 r. Jacek Popiela (lat 56).

Informatyk związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu.

25 lutego 2017 r. Józef Gościej (lat 85).

Zasłużony nauczyciel, polonista i wicedyrektor (w latach 1975-1979) Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Współtwórca oraz kustosz Szkolnego Muzeum Historycznego. Badacz regionalnej historii, dokumentalista, kolekcjoner pamiątek. Wiedział wszystko o pobycie na Sądecczyźnie Józefa Piłsudskiego. Autor książek historycznych i publikacji prasowych. Inicjator nadania Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach imienia Władysława Orkana.

27 lutego 2017 r. Tomasz Mianowski (lat 71).

Ratownik Grupy Krynickiej GOPR.

10 marca 2017 r. Jerzy Ligęza (84 lata ).

Nauczyciel i trener. Piłkarz Sandecji i Limanovii, oraz trener i działacz sportowy w Nowym Sączu i Limanowej. Wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Członek Rady Seniorów Klubu Sportowego Sandecja.

15 marca 2017 r. Zofia Kubisz. (lat 84).

Nauczycielka w Technikum Gastronomicznym w Nowym Sączu, harcmistrzyni w Sądeckim Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego, przez wiele lat sekretarz parafii ewangelicko - augsburskiej w Nowym Sączu.

21 marca 2017 r. Antoni Bienias (lat 71).

Młodszy brygadier pożarnictwa. Służbę pełnił w Zawodowych Strażach Pożarnych w Nowym Sączu i Gorlicach. W województwie nowosądeckim komendant rejonowy Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Przez cztery kadencje prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu.

25 marca 2017 r. Bartłomiej Popiela (lat 78) .

Emerytowany dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

15 kwietnia 2017 r. Zofia Świdrak (lat 84).

Sądecka malarka, będąca jednym z filarów Klubu Twórczego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu.

16 kwietnia 2017 r.

Augustyn Leśniak (lat 87).

Współtwórca „Encyklopedii Sądeckiej” (z synem Jerzym), członek dyrekcji Sądeckich Zakładów Naprawy Autobusów. Działał w Radzie Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu. Inicjator powstania i członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów II Gimnazjum i Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

19 kwietnia 2017 r.

Redaktor Henryk Szewczyk (lat 57)

Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, „Czasu Krakowskiego”, „Sądeczanina”, podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”, „Echa” i prasy katolickiej. W stanie wojennym więziony za działalność w NSZZ Solidarność.

24 kwietnia 2017 r. Piotr Kruk (lat 66).

Współtwórca Klubu Modelarstwa Kosmicznego Zefirek w Muszynie. Uczestnik kilku Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Dziennikarz Telewizji Kraków (pierszy jej stały korespondent w Nowym Sączu). Pasjonat i propagator historii. Działacz Stowarzyszenia Polska - Wschód, Dyrektor d/s rynków wschodnich w sądeckiej firmie Konspol. Członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego i dyrektor Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie.

26 kwietnia 2017 r.

Jadwiga Jobs (lat 78).

Współwłaścicielka firmy okulistycznej, jednej z najstarszych w mieście.

24 maja 2017 r. Ks. Józef Słowik (lat 89).

Emerytowany proboszcz parafii w Czarnym Potoku i kustosz tamtejszego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Przez wiele lat kapelan Oddziału Związku Podhalan w Łącku.

7 czerwca 2017 r. Lesław Michalik (lat 66).

Inżynier, wiceprezes sądeckiej firmy Elma. Propagator nowatorskich rozwiązań w zakresie elektroniki użytkowej.

23 czerwca 2017 r. Krystyna Bulzak (lat 74).

Emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu oraz pracownica sądeckiej agendy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

19 lipca 2017 r. Maciej Pożycki (lat 83).

Nestor ratownictwa górskiego w Polsce. Współzałożyciel Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

24 lipca 2017 r. Władysław Ryba (lat 88).

Wielokrotnie represjonowany, legendarny działacz podziemnej Solidarności. Współorganizator struktur „Solidarności” w Krynicy-Zdroju. Członek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S”, Delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności”.

24 lipca 2017 r. Profesor Marian Nowiński (lat 73).

Artysta plastyk o międzynarodowej sławie i takimż prestiżu. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Inicjator i współorganizator Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Starym Sączu.

9 sierpnia 2017 r. Redaktor Leszek Horwath (lat 59).

Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, Polskiego Radia, Telewizji Kraków, Radia Kraków. Założyciel portalu internetowego potrawyregionalne.pl. Współtwórca teatralnych spektakli muzycznych.

20 sierpnia 2017 r. Redaktor Jerzy Leśniak (lat 60).

Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Dunajca”, „Sądeczanina”, Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu. Korespondent prasy polonijnej w USA. Autor (ze swym ojcem Augustynem) „Encyklopedii Sądeckiej” i ponad 30 książek o Sądecczyźnie oraz ludziach z nią związanych. Sekretarz Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” i „Almanachu Sądeckiego”. Zmarł przy biurku finalizując pracę przy „Nowej Encyklopedii Sądeckiej”.

29 sierpnia 2017 r. Franciszka Kwiatkowska (lat 104).

Emerytowana nauczycielka szkół w Kamieńcu na kresach wschodnich, w Chabówce na Podhalu, a także w Nowym Sączu.

1 września 2017 r.

Redaktor Daniel Weimer (lat 59).

Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Głosu ZNTK”. Z wykształcenia polonista (u progu kariery uczył w I LO w Nowym Sączu) i filmoznawca. Z pasji i z zawodu dziennikarz sportowy. Największy znawca dziejów Klubu Sportowego Sandecja, któremu poświęcił kilka swoich książek.

3 września 2017 r.

Jan Franciszek Ramza (lat 71).

Rolnik. Ostatni sołtys wsi Zabełcze przed jej włączeniem w granice administracyjne miasta.

19 września 2017 r.

Henryk Mazgaj (lat 88).

Ratownik górski. Współzałożyciel Grupy Krynickiej GOPR.

8 października 2017 r. Teresa Młynek-Balachowska (lat 71).

Lekarz stomatolog w Nowym Sączu. Propagatorka zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

12 października 2017 r.

Janusz Piątkowski (lat 74).

Lekarz weterynarii, społecznik z temperamentem polityka. Działał w Koalicji Nowosądeckiej. Współtwórca Klubu Dyskusyjnego im. Tadeusza Mazowieckiego. Wojewódzki lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Prezes oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

15 października 2017 r. O. Janusz Podsada, jezuita (lat 79).

Ceniony duszpasterz w kościele kolejowym w Nowym Sączu.

16 października 2017 r. Apolonia Faron (lat 100).

Najstarsza mieszkanka dzielnicy Dąbrówka w Nowym Sączu.

20 października 2017 r. Siostra Judyta, dominikanka (lat 83).

Zakonnica dominikanka w Białej Niżnej. Lubiana katechetka. Organistka . Aktywna w działalności pomocowej Caritas.

21 października 2017 r. Alojzy Kulig (lat 80).

Emerytowany kolejarz ZNTK. Inicjator sprowadzenia do kościółka na Starym Cmentarzu i umieszczenia w ołtarzu kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Organizator i przewodnik pielgrzymek do sanktuarium w Licheniu. a ą

Zobacz też: Jak pod Krakowem robi się znicze, czyli najważniejsza jest parafina

Źródło: dziennikpolski24.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Barbara bałuc
Maciej Porzycki a nie Pożycki
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie