Oto wyjątkowi Małopolanie. Uhonorowaliśmy Ludzi Roku i Osobowości Roku 2016

Teresa Brandys
Udostępnij:
W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” uhonorowała ludzi, którzy w 2016 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce.

Nasz doroczny konkurs zmienił nieco swoją formułę. Kapituła Plebiscytu wskazała dziesięciu laureatów – ,,Ludzi Roku 2016”, a Czytelnicy i Internauci spośród ponad 500 nominowanych wybrali 89 ,,Osobowości Roku 2016” we wszystkich powiatach Małopolski, w kategoriach: Kultura, Działalność Społeczna i Charytatywna, Samorząd i Biznes. Chcieliśmy docenić postaci, które osiągnęły sukcesy w swojej pracy i znacząco zasłużyły się dla lokalnych społeczności.

– 25 lat temu Jurek Sadecki, ówczesny redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” powiedział, że jakość zbiorowości należy mierzyć miarą jej najlepszych przedstawicieli i wysnuł optymistyczny wniosek, że jeśli nawet Polska jako zbiorowość nie jest w najlepszej kondycji, to my, tu, w Małopolsce, nie mamy najmniejszych problemów z wyłanianiem ludzi niezwykłych i wybitnych – powiedział na rozpoczęcie wczorajszej uroczystości Wojciech Harpula, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”.

25 lat to kawał historii i ponad 400 laureatów! Ale przecież nie o liczby tu chodzi, a o człowieka. Pierwsze tytuły przyznaliśmy 12 Ludziom 1992 Roku. Chcieliśmy nagradzać przede wszystkim dobro, jakie człowiek może wyświadczyć drugiemu oraz inne piękne cechy: bohaterstwo, przedsiębiorczość, inicjatywę, rzetelność, solidność, nieprzeciętność, gospodarność czy wierność ideałom.

Na gali nie obyło się bez wzruszających momentów. Magdalena Chuderska, dyrektor Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka, działającego na rzecz Centrum Onkologii w Krakowie, swoją nagrodę zadedykowała zmarłemu ojcu.

– Proszę Państwa, pozwólcie, że powiem coś, co leży mi na sercu. Nagrodę tę kiedyś otrzymał człowiek, który całe swoje życie poświęcił krakowskiej onkologii. Gdy dowiedział się, że zaczęłam współpracę z Stowarzyszeniem, powiedział: „Wiesz, w życiu łatwiej jest o dobrego lekarza, ale trudniej, i to jest twoim zadaniem, znaleźć ludzi takich, którzy zrozumieją, że człowiekowi choremu potrzebne jest wsparcie. By nie czuli się osamotnieni”. Pozwólcie, że tę nagrodę zadedykuję świętej pamięci ojcu (profesorowi Jerzemu Armacie, pierwszemu kierownikowi Kliniki Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie przyp. red.) – powiedziała ze łzami w oczach.

Wśród naszych dotychczasowych laureatów jest noblistka, są wielcy artyści, twórcy i pasjonaci, obcokrajowcy, sławy naszej małopolskiej medycyny, ale i lekarze z małych ośrodków, pielęgniarki, społecznicy, księża, fundatorzy i dobrodzieje, posłowie na Sejm, samorządowcy, prezesi stowarzyszeń i fundacji, pracownicy firm i ośrodków kultury, dyrektorzy szkół i nauczyciele, ratownicy, strażacy i policjanci.

Do Ludzi Roku „Gazety Krakowskiej” dołączył także ks. kardynał Stanisław Dziwisz. –Zastanawiałem się, dlaczego mnie nominowano, pomyślałem, że najważniejszą motywacją były Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z całego świata przyjechała do nas i stworzyła atmosferę radości, jedności, solidarności i pokoju. Myślę, że to nasz przykład i naszym zadaniem powinno być podtrzymanie takiej atmosfery, abyśmy żyli ponad podziałami, byli solidarni i życzliwi dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy oczekują od nas świadectwa – powiedział odbierając statuetkę.

Prof. Józef Lipiec, który od kilku lat kieruje pracą Kapituły Plebiscytu – w tym roku w składzie: Przemysław Bolechowski (prezes Radia Kraków), ks. dr Bronisław Fidelus, dr Krzysztof Pawłowski (prezydent WSB-NLU w Nowym Sączu), prof. dr n. med. Jerzy Sadowski (kardiochirurg) oraz Wojciech Harpula (redaktor naczelny GK), Dariusz Kołacz (wiceprezes oddz. Polska Press Grupa w Krakowie) i Teresa Brandys (GK) – niezmiennie ocenia:

– Ten plebiscyt "Gazety Krakowskiej" wydobywa ogromne bogactwo tkwiące w samych ludziach. I to bogactwo daje nam niezbędną dawkę optymizmu. Nic nie wpływa równie dobrze na świadomość człowieka niż przekonanie, że obok nas istnieją osoby, na których można polegać, które potrafią bezinteresownie coś stworzyć, które umieją wspaniale się zachować w trudnej sytuacji, które mają znakomity dorobek w pracy zawodowej czy społecznej. I tacy są również laureaci 2016 roku.

Autorka: Joanna Urbaniec

Wideo